Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2024

 CÔNG TÁC CÁN BỘ CỦA BCH TRUNG ƯƠNG VÀ BỘ CHÍNH TRỊ ĐỨNG ĐẦU LÀ ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG CHO KHÓA XIII LÀ HOÀN TOÀN THẤT BẠI CÓ TÍNH LỊCH SỬ CỦA ĐẢNG TA:

1/ Công tác cán bộ theo Tư tưởng Hồ Chí Minh:

+ Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, khi trở thành Đảng cầm quyền, nắm trọn công tác tổ chức cán bộ thì nhiều cán bộ, đảng viên lại thiếu rèn luyện, tu dưỡng dẫn đến tha hóa quyền lực.
+ Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở, không phải làm cán bộ để “thăng quan phát tài”, để làm “quan cách mạng”, mà để làm người lãnh đạo, người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Người quan niệm “đức” là gốc của cán bộ. Người phê phán cán bộ thoái hóa, mô tả họ là những người “vác mặt quan cách mệnh” để “đè đầu cưỡi cổ nhân dân”, “dán trên trán hai chữ cộng sản” để lòe dân. Đặc biệt, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm uốn nắn cán bộ, tránh cho họ khỏi đi vào con đường tham ô, lãng phí, quan liêu. Người gọi các tệ nạn đó là “giặc nội xâm”, coi loại giặc này nguy hiểm hơn giặc ngoại xâm, vì nó phá ta từ bên trong. “Phải kiểm tra công tác của cán bộ, nếu chỉ nghe báo cáo, có khi cán bộ báo cáo không đúng thì lãnh đạo sẽ sai lệch”.
+ Phải biết rõ cán bộ. Biết không phải theo mối quan hệ thân quen, họ hàng thân tộc, anh em, bầu bạn, mà biết rõ là cần có cách nhìn nhận, đánh giá về quá trình học tập, công tác, năng lực sở trường, về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ để bố trí công việc cho hợp lý. Một thực tế cho thấy khi bầu cử đại biểu ở một số cấp, người trực tiếp cầm lá phiếu thực hiện quyền bầu cử của mình nhưng chưa biết rõ về người được bầu như thế nào. Người nói: “Đảng ta chưa thực hành cách thường xuyên xem xét cán bộ. Đó là một khuyết điểm to”; và theo Người, “mỗi lần xem xét lại nhân tài, một mặt thì tìm thấy nhân tài mới, một mặt khác những người hủ hóa cũng lòi ra”.

2/ SỰ THẤT BẠI CỦA CÔNG TÁC CÁN BỘ KHÓA 13 CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, ĐỨNG ĐẦU LÀ ÔNG TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:
Những nguyên tắc về công tác cán bộ như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ như nêu trên nhưng Bộ chính trị và BCH TW khóa 13 không làm được như vậy nên dẫn đến một loạt cán bộ hư hỏng, vi phạm kỹ luật. Mới chưa được nửa nhiệm kỳ 13 mà đã có tới hơn 22 Ủy viên Trung Ương đảng, 6 Ủy viên BCT, hàng chục Bí thư tỉnh ủy, hàng chục Bộ trưởng , nhiều phó thủ tướng, hai chủ tịch nước, 1 Chủ tịch Quốc hội, nhiều tướng lĩnh cả Quân đội và Công an đã bị kỹ luật về tham nhũng, hối lộ, suy thoái đạo đức không thực hiên đúng những nhiều đảng viên không được làm.
Điều đó là thất bại to lớn, nghiêm trọng có tính lịch sử của công tác cán bộ của Đại hội 13 nói riêng và của đảng ta nói chung.
Vì không sâu sát để “biết rõ cán bộ của mình không phải biết về mối quan hệ thân quen, họ hàng thân tộc, anh em, bầu bạn, mà biết rõ phẩm chất cán bộ để có cách nhìn nhận, đánh giá về quá trình học tập, công tác, năng lực sở trường, về phẩm chất đạo đức và năng lực trí tuệ để bố trí công việc cho hợp lý”
Hồi bác Hồ còn sống khi đến thăm một đơn vị thì sau nghi thức đón tiếp cụ thường xuống phía sau để xem chất lượng sinh hoạt, xây dựng của đơn vị như thế nào, cụ không tin vào cái “mẻ” của sự sắp đặt của các đơn vị mà cụ đến thăm.
Ông Nguyễn Phú Trọng cũng nói nhiều về công tác cán bộ như:”Đừng cậy cá có vây, cua có càng” hay:”đừng có tin xanh vỏ đỏ lòng”, hay “đỏ chưa chắc đã chín”…ông toàn đưa những câu khẩu hiệu nghe rất vui tai mà không thực chất nào là "thượng hạ đồng lòng, thì dọc ngang thông suốt", rồi :"nhất hô bá ứng" để ám chỉ cán bộ của ông quản lý là "ngon" nhưng thực ra không phải vậy !
 TBT Nguyễn Phú Trọng rất thân mật với 2 vị bị  kỷ luật liên quan tới tham nhũng!


3/ ÔNG NGUYỄN PHÚ TRỌNG PHẢI CHỊU
TRÁCH NHIỆM CHÍNH VỀ NHỮNG THẤT BẠI NÀY:
Nhưng như ta biết hàng loạt cán bộ hư hỏng như hiện nay mà cụ Nguyễn Phú Trọng không nắm được nên mới đề bạt họ và hậu quả là nhận được sự thất bại thật là nặng nề cho Đảng.
Thẳng thắn mà nói, khi làm cán bộ cao cấp thì việc có một một vài cái nhà, vài cái xe là có thể hiểu và thông cảm, nhưng xem cách sinh hoạt của “các ông vua con” này cả nước ai ai cũng biết trong khi họ lúc nào cũng cận kề bên ông Nguyễn Phú Trọng như Vương Đình Huệ, Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng và các Bộ trưởng, Bí thư tỉnh khác mà ông Nguyễn Phú Trọng không hề biết đến phẩm giá của nhóm người này mà vẫn đồng ý đề bạt họ lên cán bộ giữ vai trò Tối cao, quyết định vận mệnh của của Đảng và của Đất nước thì thật là thiếu sót, là không thể nào chấp nhận được;
Và chính bản thân ông Nguyễn Phú Trọng là người phải chịu trách nhiệm chính nhất của người đứng đầu như quy định rõ ràng trong Quy định số 41/QĐ-TW vậy!
Chế Trung Hiếu
Đảng Viên 55 tuổi đảng
Tất cả cảm xúc:
Đào Việt Dũng, Hoi Vu Trong và 4 người khác
2
Thích
Bình luận
Chia sẻ