Thứ Bảy, 17 tháng 2, 2024

TÀU ĐỎ HAY TÀU ĐEN

ĐỀU LÀ TÀU XẤU !
(Viết nhân Kỷ niệm ngày 17/2/1979 - Ngày Giặc Trung Quốc bắt đầu nổ súng xâm lược nước ta)
Năm 1974 từ chiến trường ra, tôi được đi học Bổ túc văn hóa ở Trung đoàn 564, lúc bấy giờ đóng ở xã Thanh Lâm, huyện Lục Nam. Nhiều ngọn đồi ở đây đều được trồng thông dầu rất đẹp. Một hôm tôi gặp một cụ già đi lấy nhựa thông ngồi nghỉ gần doanh trại, chúng tôi đem nước trà mời ông uống và trò chuyện; tôi hỏi trước đây ở trên những đồi thông này có đơn vị bộ đội nào đóng quân mà cháu thấy cạnh mỗi gốc thông đều có một cái công sự cá nhân vậy, Cụ Ngư (tên ông lão lấy nhựa thông) bảo rằng đó là công sự do quân Tàu Đỏ họ đóng quân những năm 1965-1968 đấy. Lúc bấy giờ nhân dân trong vùng thấy lính TQ đến rất đông, mặc dù họ cũng đối xử tốt với người dân địa phương như cho thuốc uống, cho trẻ em ăn bánh lương khô, chào hỏi mọi người,..nhưng nhân dân vẫn lo ngại thấy không yên lòng, vì họ nghĩ trước đây đã có bọn Tàu Ô đến đây, chúng tràn vào làng cướp bóc, đốt phá, giết chóc, hãm hiếp phụ nữ rất man rợ, liệu bọn này có như thế không… Lập tức cán bộ Chính trị địa phương của Đảng đến từng nhà giải thích “Đây là lính Tàu, nhưng mà Tàu XHCN, là Tàu Đỏ (ý nói quân đội Tàu Cộng Sản) chứ không phải Tàu Đen (Hắc Kỳ quân – Giặc Cờ Đen thuở xưa 1865-1874). Quân Tàu Đỏ này do Bác Mao lãnh đạo là đồng chí cùng chiến hào với công cuộc đánh Mỹ của chúng ta…”
Rồi mọi chuyện cũng đi qua êm thấm, quân Tàu Đỏ dần dà biến đi, đất nước Thống nhất, Hòa bình trở lại, nhân dân ta đang yên vui làm ăn; bỗng từ bên kia biên giới bọn Tàu Đỏ (Tàu Cộng) Ngày 17/2/1979 đưa 60 vạn quân tràn sang bắn giết nhân dân ta ở sáu tỉnh biên giới, chúng gây hấn vu cáo cho Việt Nam là tiểu bá, là tay sai Liên Xô, phải dạy cho Việt Nam một bài học v.v…Nhưng thực ra là bọn Tàu Đỏ vẫn mang ý chí xâm lược Đại Hán như cha ông của chúng thuở nào.

Lực lượng pháo binh 130mm dội lửa lên đầu quân TQ ngay ngày đầu ở Lạng Sơn


Tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai… chúng tràn vào thành phố triệt phá hết nhà cửa, các công trình dân sự, mỗi giếng nước đều bị chúng đánh sập và không quên vùi dưới đấy nhiều xác người già và trẻ em vô tội…
Lòng căm thù giặc Tàu Đỏ dâng lên ngút trời trong lòng quân và dân ta, và cuối cùng thì bọn chúng cũng bị đánh đuổi ra khỏi Tổ Quốc chúng ta.
Gần đây, có dịp tôi trở về thăm lại cụ Ngư, cụ đã già lắm rồi, nhưng đầu óc vẫn rất sáng suốt, dù không còn làm nghề đi cạo nhựa thông nữa và vẫn nhớ chuyện dưới mỗi gốc thông Thanh Lâm có một tên lính Tàu Đỏ năm nào, cụ vẫn nhắc câu chuyện xưa “Bây giờ tôi nghiệm ra, đã là bọn Tàu, thì Tàu Đen hay Tàu Đỏ thì cũng là loài chó má như nhau…đừng tin chúng , bây giờ chúng chưa xâm lược nước ta vì chiến lược của Bắc Kinh là lấy thị trường làm chiến trường, chứ không phải do ta giỏi xài chính sách đối ngoại "cái cây tre uốn éo" gì đâu, lúc nào Tàu nó đủ mạnh, thấy có thể vô địch nó nhất định sẽ sang đánh ta nữa cho mà xem !”.
Hàng ngàn tên Tàu Đỏ xâm lược bị quân ta bắt tại trận địa


Chia tay cụ mà lòng tôi ngẫm nghĩ, cụ nói đúng, nhân dân ta luôn luôn đúng: “Hãy hết sức cảnh giác với bọn Tàu Đỏ bên kia biên giới, đừng ngây thơ ngu ngốc, để bị nó lừa bởi những câu nói bọc đường rẻ tiền: “Trung Quốc và Việt Nam vừa là đồng chí, vừa là anh em, cùng vận mệnh” là “láng giềng bốn tốt” là “mười sáu chữ vàng…” đừng tin cái Huân chương nó tròng vào cổ, cái đó là cái còng nô lệ của chúng đấy, mãi mãi đừng có tin !

Chế Trung Hiếu