Thứ Hai, 28 tháng 11, 2011

Kính gửi anh Bùi Tín,

Kính gửi anh Bùi Tín,

Tôi mãi là hạ sĩ quan
Cấp dưới của anh....
Vâng lời anh chắp bút.

Những đêm tháng 12 năm Nhâm tý (1972)
Cả Cơ Quan và hai anh em mình sơ tán
Tránh Bê-Năm-Hai (B52)
Ở Từ Sơn, bên bờ sông Đuống.
Tôi luống cuống sợ bom
Anh cười chê, cái thằng hạ sĩ
Trông anh nè..lẫm liệt uy nghi
Nhằm thẳng đầu thù mà....viết !
Anh ghi những dòng tha thiết:
" Bác Hồ ơi, xin người ngắm Rồng Lửa Thăng Long
Những quả đạn cầu vồng băm vằm quân Cướp Mỹ...
Bác ơi, xin người yên nghĩ,
Đất nước có chúng con, canh giữ đêm ngày..." (1)

Tôi nhớ không nhầm, năm nay anh Tám Chục !
Cái tuổi sắp đi rồi...anh thấy có sợ không
Bác sẽ không đánh đâu - những con người chạy lại
Mắt bác sẽ cười, nâng cốc chúc cụ Bùi .
Thằng con hư đốn...đã hết thời Giu Đa mừng nhe', Đoàn ơi !


Hà Nội 27/12/2005
---------------

(1) Thơ Bùi Tin viết đêm 26/12/1972 trích trong tập" Nhật Ký Điện Biên Phủ trên không "- Nhiều tác giả