Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM LÀ PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !


BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM LÀ PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !
Vừa qua ông Nguyễn Mạnh Hà, người được Phan Huy Lê phân công viết tập 22 trong “bộ Quốc Sử” 25 tập, và cùng với 5 tập "biên niên" đã tổ chức hop báo để tuyên truyền và nhấn mạnh ý đồ của ông là ”Không được gọi chính quyền tay sai Sài Gòn, và quân đội đánh thuê Sài Gòn là “ngụy” hay “bù nhìn” trong bộ sử nói trên.
Đây là một đòn chí mạng nữa giáng vào Lịch sử của cuộc Cách mạng Việt Nam, trong đó có giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại mà nhân dân ta mới vừa trải qua và giành thắng lợi vĩ đại, đánh đuổi Đế Quốc Mỹ ra khỏi nước ta, đánh sập chính quyền bù nhìn - tay sai Sài Gòn thu non sông về một mối, sau hơn 117 năm nhân dân ta đã vượt qua không biết bao gian khổ hy sinh, không biết bao nhiêu lần quân thù dìm Dân tộc Việt Nam ta vào trong bể máu !

Vậy chúng ta thử bàn vì sao ông Hà lại đòi bỏ chữ "Ngụy" hay "bù nhìn" khi nói đến chính quyền Sài Gòn :

Chính quyền Bù Nhìn- Ngụy là gì:
Trong lịch sử cận đại không chỉ mình chính quyền Sài Gòn bị nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân tiến bộ trên thế giới nói chung gọi chúng là Ngụy quyền, là chính phủ Bù nhìn (Puppet Government) mà trên thực tế trên thế giới cũng đã có nhiều chính quyền bù nhìn :

1/ Chính quyền bù nhìn Vichy – Pháp:
Do Philipe Petain cầm đầu khi quân Đức tiến vào nước Pháp,
Với lý do ngụy tạo là “Cần phải đầu hàng quân Đức để bảo toàn nước Pháp và Paris khỏi bị chia cắt và tàn phá” Trong khi đó phần lớn chính phủ Pháp yêu nước đều rút vào rừng núi để kháng chiến, nghe theo lời kêu gọi của Tướng Charles De Gaulle “Thà nước Pháp và Paris tan nát chứ nhất định không làm bù nhìn cho Phat-xit Đức”. Trong khi Nhân dân Pháp và chính phủ Pháp đều đứng lên chống lại quân Đức xâm lược, thì Petain lại đầu hàng Đức cam tâm làm Thủ tướng cho một chính phủ bù nhìn do Đức thành lập đóng ở Vichy, và được Phat-xit Đức “Ủy quyền quản lý miền Nam nước Pháp” – thật nhục nhã - nên thế giới gọi chính quyền này là "chính quyền bù nhìn Petain" từ 7-1940-7/1944; Chính quyền này làm tay sai cho Đức Quốc Xã, săn tìm người yêu nước Pháp, bắt bớ người Do Thái rồi giao do Đức để chúng tàn sát…đây là một chính quyền bù nhìn phản động. Petain là nhân vật trước đây là “Anh hùng nước Pháp” trong WW1…nhưng y lại cuối đầu làm tên phản quốc tay sai cho Đức cho dù y đã 85 tuổi. Khi quân Đồng Minh tiến vào Paris, y chạy trốn sang Đức, nhưng sau đó bị trao trả cho Pháp, bị bắt và bị kết án tử hình vì tội phản quốc...Sau này vì có chút công trong WW1 nên hắn không bị xử tử mà đau buồn nhục nhã cho đến chết ghẻ lạnh trong tù, xứng với số phận của một tên làm tay sai trong chính quyền Ngụy Pháp. Ngày nay Lịch sử nước Pháp và các thế hệ trẻ vẫn còn đau khổ và xấu hổ vì chính phủ Bù nhìn - Tay sai - Ngụy quyền Vichy này ! 

"nội các" Bù nhìn Vichy do Philipe Petain, kẻ đứng giữa đứng đầu


2/ Chính phủ Bù nhìn Trần Trọng Kim:
Trên non sông Việt Nam từ em bé thiếu nhi đến người trưởng thành không ai lạ gì “bù nhìn” Trần Trong Kim, khi quân Nhật tiến vào VN Kim “lọt được vào mắt xanh” của quân Phatxit và Kim “bị bắt cóc” sang Thái Lan rồi sau đưa sang Singapore được Nhật “đào tạo để về làm thủ tướng Đế quốc Việt Nam”…Ngày trở về VN Trần Trong Kim được Pháp đặt làm Thủ tướng chính phủ, trong lúc Kim được Nhật đọc quyết định phong làm thú tướng (17/4/1945) thì cùng lúc ấy tên Toàn quyền Nhật Bản là Minoda nói thẳng bằng tiếng Pháp về bản chất sự "độc lập" của Đế quốc Việt Nam do Trần Trọng Kim làm thủ tướng rằng:
“Có một sự hiểu lầm lớn về sự độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này là hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật Bản. Sự độc lập của đế chế Trung kỳ và cũng như của Cao Miên đã được tuyên bố. Nam kỳ chẳng những ở dưới sự kiểm soát dân sự mà còn dưới cả sự cai trị quân sự của Nhật Bản. Vậy thì không có sự độc lập của Nam kỳ” (2)

Ngày nay, vì vô tình hay cố ý xuyên tạc sự thật, nhiều người với nhận thức sai lầm cho là Nhật đã trao trả độc lập cho Viêt Nam rồi, hà cớ gì Chủ tịch Hồ Chí Minh lại còn lãnh đạo cướp chính quyền làm “Cách mạng Tháng 8” việc làm này là thừa, không cần thiết…! Thật là xấu hổ cho nhận định này, bởi vì tôi muốn nói với họ bằng một “mô hình” cho dễ hiểu rằng: Khi nhà (Tổ Quốc) của anh, bị một thằng bợm (Nhật) nó vào giết cha anh, hiếp mẹ anh, giết cả nhà anh bằng nạn đói (Nạn đói 1945), xong nó bắc cao ghế ngồi giữa nhà (Quân Nhật không hề rút và Toàn quyền cai trị Việt nam) nó gọi anh vào và tuyên bố trao trả Độc lập cho nhà anh (thành lập chính phủ Trần Trong Kim khi quân phát-xít vẫn còn ngang nhiên giày xéo) …Nếu còn có chút trí tuệ và lương tâm Của loài người thì anh sẽ hiểu rằng, anh chẳng có chút độc lập nào hết, đó chỉ là một cú lừa, đó là thứ độc lập giả hiệu, nếu anh còn tồn tại chẳng qua là anh bị thằng "bợm Nhật" để sống mà làm kiếp nô lệ, trâu ngựa cho nó mà thôi !!!
Trong thời gian ngắn ngủi làm bù nhìn cho Nhật, Trần Trong Kim đã xấu hổ nhận biết vai trò hèn hạ của mình, chỉ là cái bung xung của phát-xit Nhật, có lúc ông nói: “Đã ba tháng qua từ ngày đảo chính (9-3) mà tình thế vẫn còn ở trong vòng tạm bợ, không dứt khoát, vẫn chưa ký một hiệp ước giữa hai nước Nhật – Việt để định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của hai chính phủ về đất đai, về tổ chức xứ này…”. (3)
Về Trần Trong Kim cụ Phạm Khắc Hòe viết (3):
“Bộ mặt Việt gian phản quốc của Trần Trọng Kim ngày nay chúng tôi mới thấy thật rõ (1945), nhưng đã được những người Cộng sản vạch ra một năm trước khi nội các Trần Trọng Kim ra đời…”


Add caption
                      "Nội các" bù nhìn Trần Trong Kim ra đời trong những bộ vét sang trọng, 
                trong khi ngoài đường thì đầy người bị chết đói do quân Nhật và Pháp gây ra
 
3/ Tất cả các Chính quyền được thành lập trên lãnh thổ VN bị Pháp-Mỹ chiếm đóng sau khi khi Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến ra đời (2/3/1946) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, dựa trên kết quả cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa I (ngày 6/1/1946) đều là những Chính phủ Bù nhìn, hay Ngụy Quyền, Tương ứng quân đội của nó là quân đội tay sai hay Ngụy Quân.
Sau khi Việt Nam thành lập chính phủ ngày 2/3/1946. Có thể nói đó là chính phủ đầu tiên của Dân tộc Việt Nam. Mặc dù cay cú nhưng Thực dân Pháp buộc phải công nhận chính quyền này (xem qua văn bản tạm ước 6/3) nhưng chúng chưa kip trở tay để chiêu tụ quanh chúng những phần tử phản quốc, tham bơ thừa sữa cặn của Pháp, những kẻ cam tâm bám giầy thực dân về làm Chính phủ bù nhìn cho chúng ! Dần dần chúng đã tiến hành thành lập lần lượt đến 10 đời CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN thay nhau làm tay sai cho chúng (4) đều do tên Bảo Đại làm quốc trưởng !
Rõ ràng, khi đất nước Việt Nam đã có một chính quyền hợp pháp do Tổng tuyển cử tự do mà có, mà ở đâu đó cũng tại VN lại có một chính phủ nữa thì đó chỉ là Ngụy Quyền-chính quyền giả, mà thôi !


Đến khi Hiệp định “đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (mà ta thường gọi là Hiệp đinh Giơ-ne) do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp ký kết, quân Pháp rút  vào Nam, cũng là lúc Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về nước và ép Bảo Đại cử Diệm làm Thủ tướng (7/7/1954). Đến Ngày 23/10/55 dưới sự đạo diễn của Mỹ (Lúc này Pháp cuống cuồng thu dọn đồ đạc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam để cho quân Mỹ thay chân) Ngô Đình Diệm tổ chức cái gọi là một cuộc “Trưng cầu ý dân” và Diệm đạt được 99% số phiếu bầu, đúng như kịch bản do Đế quốc Mỹ đạo diễn: Bảo Đại bị phế truất, và Diệm bước vào làm tổng thống và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu vào ngày 26/10/1955…thì chính quyền của Diệm cũng chỉ Ngụy Quyền, toàn bộ viên chức, quân đội đều từ “chính phủ quốc gia” do Pháp tạo lập mà nên, nay chỉ thay tên là xong ! bởi vì Nhân dân Việt Nam chúng ta đã có một chính quyền được thế giới công nhận là VNDCCH hợp pháp rồi…!

4/ Ngô Đình Diệm tuyên bố gì về lãnh thổ:
Dù cố che giấu hành động làm tay sai cho đế quốc Mỹ, và sẵn sàng bán nước để được làm một tên tổng thống bù nhìn cho Mỹ, có lần tại New York (13/5/1957) trong một buổi tiệc khoản đãi quan trong, Diệm phát biểu trước báo giới rằng: “Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không dừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà nó còn kéo dài ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 của Việt Nam, sẽ hình thành một biên giới của thế giới tự do, cái mà chúng ta đều trân trọng !" Ngô Đình Diệm chính là đại diện đặc trưng nhất cho chính quyền Bù nhìn bán nước, hay Ngụy quyền Sài Gòn, không từ bỏ dã tâm nào để làm vừa lòng chủ Mỹ của y !


Sau khi Diệm bị lật đổ, tiếp theo là những tên tay sai cho Mỹ trong Ngụy quyền Sài Gòn còn đắc lực hơn Diệm, chúng rước quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam để đàn áp nhân dân ta, dìm sự đấu tranh của nhân dân ta trong biển máu...Quân Ngụy luôn là vật làm bia đỡ đạn cho chủ Mỹ, “thay màu da cho xác chết” ý nói rằng quân Ngụy phải chết còn quân Mỹ thì rút về nước khi chúng không chịu nổi sức kháng cự kiên cường, anh dũng của nhân dân và chiến sĩ ta và một phong trào phản đối cuộc chiến xâm lược tàn bao của Đế Quốc Mỹ tại VN đang lan rộng khắp trên toàn thế giới tiến bộ, đòi quân Mỹ rút quân, đòi Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn phải ngồi vào vào bàn đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh, dừng ngay các cuộc tàn sát tàn bạo đối với nhân dân miền Nam !


BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM    PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !

  Tội ác và sự đê hèn của Ngụy quân, Ngụy quyền ở miền Nam không bút mực nào tả hết, chỉ có những người máu lạnh, những kẻ mang trong đầu âm mưu phản bội lại sự chiến đấu, hy sinh của hàng triệu nhân dân ta trong suốt một thời gian dài phải đương đầu với giặc Mỹ, kẻ được Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn tiếp sức để gây tội ác với nhân dân ta, mới bênh vực cho những chính quyền bù nhìn tay sai cho ngoại bang nói trên mà thôi !

Chính người Mỹ chứ không ai khác cũng gọi chính quyền sài gòn là bù nhìn

Sau 30/4/1975 dưới chính sách lớn và nhân đạo của Đảng và Nhân dân những người trong hàng ngũ Ngụy quân, Ngụy quyền đều được tha thứ, mà không bị “tắm máu” như kẻ địch rêu rao, chỉ trừ một số ít chưa chịu từ bỏ hành vi chống phá lại sự yên bình của Tổ quốc thì mới bị giam giữ, cải tạo; còn con cái họ thì được hòa nhập bình đẳng vào cuộc sống mới của chế độ mới, họ đều được tự do đi lại, tự do học hành, nhiều người đã thành đạt giữ các chức vụ quan trong trong Bộ máy của chính quyền mới, và họ hưởng thụ những thành quả lao động của xã hội và của chính mình, không có sự phân biệt đối xử nào đó là một điều rõ ràng...

Cần nói cho rõ rằng, tại các văn bản ký kết trong Hiệp định hòa bình Paris năm 1973, phần ký tên có đề Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa v.v…Nhưng đó quyết không phải là nhân dân ta công nhận nó là một chính quyền hợp pháp, đó chỉ là sách lược mà đảng ta phải mềm dẻo với Mỹ và Quốc tế để đem lại hòa bình cho dân tộc. ..
Những lý luận là Chính quyền Sài Gòn là yêu nước, là có trách nhiệm với bờ cõi, đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, và phải công nhận VNCH là một chính phủ hợp pháp thì mới lấy lại được Hoàng Sa, không được gọi Nguy Quân, Ngụy Quyền là xúc phạm, là miệt thị…Những luận điệu đó của Phan Huy Lê, Nguyễn Mạnh Hà, của Trần Đức Cường và một số người ăn theo ông ta chỉ càng phô bày âm mưu xét lại, gài bẫy vào trong chính trị, với hành động xét lại thấp hèn để nhằm xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa ! đã là ngụy quyền, là tay sai, làm bù nhìn cho quân xâm lược thì chẳng kẻ nào trong đó là yêu nước, thương nòi cả, đó là chân lý không thể chối cãi !

Nguyễn Mạnh Hà và đồng bọn cho rằng VNCH cũng là một chính quyền thực thụ

Những người viết tập sử số 22 trong bộ quốc sử không hề có ý bênh vực nào cho những người yêu nước, chịu hy sinh ở chiến trường và bị đầy đọa trong các nhà tù Mỹ-Ngụy tàn khốc hơn địa ngục…họ không hiểu rằng Ngụy quyền Sài Gòn đã dùng những từ để miệt thị những chiến sĩ kháng chiến và nhân dân ta như:Cộng Nô, Cộng Phỉ, Cộng Quân, Việt Cộng ; Thật nực cười cho nhóm viết sử Tập 22 trong bộ Quốc sử 25 tập này mà chẳng hiểu gì về sử, chỉ cắm đầu vào xuyên tạc sự thật, bênh vực cho tội ác, Nguyễn Mạnh Hà miệng nói là cần khách quan trong viết sử, nhưng lại bóp méo và lừa bịp người đọc, lừa bịp thế hệ sau nhằm bôi đen chế độ, lũng đoạn sự đoàn kết Dân tộc ! Nguyễn Mạnh Hà còn nói những điều nếu không nghe từ chính miệng ông ta thì không thể nào tin nổi:”Viết sử phải có tính đảng, nhưng đảng là chính trị chứ không phải của đảng cộng sản” ! Ôi chao !

KẾT LUẬN:
Chúng tôi, những Cựu chiến binh, những chiến sĩ, những người đã từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam ác liệt, hiểu biết và chạm mặt với kẻ thù, đã biết sự tàn bạo man rợ của Mỹ-Nguy đối với đồng chí, đồng bào mình…Chúng tôi sẽ không chịu nỗi nếu như Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chính phủ không giám sát để những kẻ cơ hội, bọn xét lại viết sử một cách sai sự thật, xuyên tạc các chính sách lớn của Đảng ta trong đó có chính sách về Lịch sử-Văn hóa của Dân tộc, đó sẽ là mối nguy hại lớn đến sự trường tồn của Tổ Quốc !
----------------------------------------
(1) https://www.theguardian.com/world/2002/may/…/france.weekend7
(2) Ngô Văn Quỹ: "Đêm dài Nô lệ", Nhật – Pháp bắn nhau – Nhà xuất bản Trẻ, 2001. Trích: “Il-y-a un grand malentendu au sujet de l’idépendance de l’Indochine. Celle ci tout entière est sous le contrôle militaire du Japon. L’indépendence de l’Empire d’Annam et cellce du Cambodge on été pro clameés. La Cochinchine, non seulement se trouve sous le contrôle militaire du Japon, mais encore sous l’aminis tration militaire japonaise. Donc, pas l’idépendance de la Cochinchine…”
(3) Hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe
(4) https://vi.wikipedia.org/…/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Qu%E1%BB%…