Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

PHAN HUY LÊ VÀ ĐỒNG BỌN ÂM MƯU BỎ CHỮ NGỤY LÀ MUỐN XÓA BỎ CÁC LỜI KÊU GỌI NHÂN DÂN CHỐNG XÂM LƯỢC PHÁP VÀ MỸ CỦA HỒ CHỦ TỊCH VÀ CÁC VĂN KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ĐẢNG TA TRONG CÁC THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN ẤY !!!


Chúng ta chỉ đọc lướt qua các văn kiện của Đảng, Chính phủ, Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân Giải phóng miền Nam, Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam v.v… đang lưu trữ tại các thư viện công hay trên các giá sách gia đình thì đã thấy có hàng nghìn lượt chữ “ngụy quân, ngụy quyền” được nhắc đi, nhắc lại trong các văn kiện ấy. Không chỉ đơn thuần nó nói lên nội dung của văn kiện ấy mà nó còn chỉ rõ ngụy quân, ngụy quyền là kẻ thù của Nhân dân, chúng là đại biểu cho chính quyền bù nhìn, cam tâm cầm súng của quân xâm lược bắn giết lại đồng bào mình !
Trong các lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi toàn Đảng, toàn quân và toàn dân quyết tâm, bền chí để đánh thắng giặc trong hai cuộc khác chiến chống Pháp và chống Mỹ, Người đã rất nhiều lần dùng đến chữ ngụy quân, ngụy quyền; Đặc biệt trong Thư chúc tết Xuân Kỷ dậu 1969 Người đã viết :

”Vì Độc lập, vì Tự do
“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” !

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị Lãnh tụ Vĩ đại của Nhân dân ta, người đặc biệt có tài dùng từ ngữ vô cùng chính xác, không thừa, không thiếu một chữ trong các bài viết hay lời kêu gọi quan trọng của Người, vì vậy khi Người đã dùng từ “ngụy” ở đây là có đầy đủ ý nghĩa để chỉ mặt bọn Việt gian, tay sai bù nhìn trong ngụy quyền Sài Gòn.

Bọn Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Trần Đức Cường, Nguyễn Mạnh Hà và đồng bọn đang ráo riết vận động để thực hiên âm mưu hèn hạ của mình là xóa sạch đi những văn kiện quan trọng của Đảng ta và những tuyên bố, những lời kêu gọi của Hồ chủ tịch là nhằm xóa đi giai đoạn Lịch sử Oai hùng của Dân tộc, chúng định làm xóa nhòa ranh giới giữa kẻ đi xâm lược và bọn bù nhìn tay sai của chúng vớí Đảng ta, Quân đội ta, Nhân dân ta những người đã hy sinh biết bao máu xương để quyết tống khứ bọn chúng ra khỏi Tổ Quốc thân yêu của mình, nhằm giải phóng Đất nước, thống nhất Non sông !..

Chúng ta những người yêu nước chân chính, cần phải nhận ra âm mưu hèn hạ của bọn lật sử là từng bước chúng xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng, xóa bỏ Quân đội anh hùng của chúng ta để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” rất nguy hại. Hãy cùng nhau đoàn kết chặn đứng âm mưu hèn hạ này, quyết không cho chúng thực hiện được !

HÒA GIẢI, HÒA HỢP CỦA VŨ MINH GIANG LÀ HÒA GIẢI , HÒA HỢP VỚI AI ???
Đã hơn 44 năm trôi qua, kể từ ngày Chiến thắng Vĩ đại - Thống nhất Đất nước 30/4/1975 Nhân dân ta đã yên hưởng hòa bình và đã nhanh chóng lao vào công cuộc xây dựng lại đất nước đã bị kẻ thù tàn phá. Trước, trong và sau ngày 30/4 phía Cách mạng không hề tiến hành một “cuộc tắm máu “ nào như kẻ thù của chúng ta ác độc tuyên truyền. Tất nhiên có một số sĩ quan trong Ngụy quân và những người làm việc cho Ngụy quyền Sài Gòn phải bị đưa đi lao động cải tạo và học tập để họ biết đâu là chính nghĩa, đâu là phi nghĩa, nhằm tạo điều kiện cho họ hòa nhập với xã hội sau thời gian dài cầm súng của Mỹ bắn vào Nhân dân. Lẽ ra họ phải bị trừng trị nhưng dưới chính sách Nhân đạo của Cách mạng do Đảng lãnh đạo, họ được tha thứ và đến nay thế hệ sau là con cái của họ được hoàn toàn sống tự do, bình đẳng, nhiều người đã trưởng thành được có công ăn việc làm; nhiều người là chủ của những doanh nghiệp lớn của đất nước ; nhiều người trở thành cán bộ Nhà nước; không ở đâu có sự phân biệt, không ai gọi họ con của kẻ thù…
Không phải trong cuộc kháng chiến chống Mỹ mà trong kháng chiến chống Thực dân Pháp chúng ta cũng đã làm như vậy, đó là vì chúng ta có chính nghĩa, chúng ta thực hiện tốt chính sách Đại đoàn kết dân tộc đã thành truyền thống của Dân tộc…nhiều tù binh Pháp sau khi bị thương, dù trong hoàn cảnh chúng ta còn thiếu thốn, nhưng cũng cố gắng nuôi dưỡng và điều trị cho họ để đưa họ trở về nước an toàn. Điều này cả Nhân dân Pháp và Nhân dân thế giới đều biết và cảm ơn tấm lòng của Nhân dân Việt Nam.
Từ sau khi miền Nam được giải phóng, có một bộ phận trước đây làm việc và cầm súng cho Ngụy quyền SG, hoặc là họ vượt biên ra nước ngoài, hoặc là được Hoa Kỳ bảo lãnh để họ ra đi đoàn tụ với gia đình. Phần lớn những người ra đi với hoàn cảnh nào nhưng họ đều yêu nước, đều hướng về Quê hương, Tổ quốc, họ vui, buồn cùng với sự phát triển, hay khó khăn của Đất mẹ. Chỉ có một số ít người còn cay cú trước sự thất bại của chủ Mỹ, và chính quyền SG của họ ; vì họ đã từ vị trí “chức cao vọng trọng”, nay phải làm thân lưu vong khốn khó ở nước người, và từ đó họ nuôi dưỡng âm mưu phục thù chống lại Tổ quốc dần dần nhen nhóm trong lòng họ. 
Được sự hỗ trợ của những người thiếu thiện chí với VN trong chính quyền nơi họ sinh sống nên họ có thể tiến hành thành lập nhiều tổ chức chống Cộng rất cực đoan. Nhất là ở Mỹ, nơi có nhiều người Việt lưu vong, đó chính là mảnh đất mà họ có thể lợi dụng để kêu gọi chống cộng. hàng trăm tổ chức, hàng chục đảng phái được công khai tuyên bố cương lĩnh, mục đích là “Tiêu diệt Cộng sản, tái lập VNCH”, nhiều nơi những người Việt hải ngoại không tán thành với các hoạt động chống cộng cực đoan của các phe nhóm này liền bị chúng hăm họa, thậm chí tiến hành ám sát, thủ tiêu và ném lựu đạn vào nhà (Tại Mỹ đã có 5 Nhà báo người Việt viết báo phê phán lại các hoạt động phát-xit, lừa đảo tài chính của Mặt trận Hoàng Cơ Minh, nay đổi tên là Việt Tân, giết hại - Kẻ thực hiện ám sát mang mật danh K9 - chính là Việt Tân mà FBI không hề tổ chức điều tra, điều này chứng tỏ các tổ chức phat-xit này đều do Mỹ hỗ trợ). Có hàng trăm vụ đánh dằn mặt và ném lựu đạn vào nhà, gây khó dễ cho công việc làm ăn buôn bán của bà con Việt kiều, nếu không đóng góp cho các tổ chức chống cộng cực đoan ở đó ! (*)
Tên Lý Thái Hùng, Bí thư đảng khủng bố khét tiếng Việt Tân

Chính những tổ chức CCCĐ này đã móc nối với những phần tử phản động đang ngóc đầu dậy trong nước tổ chức nhiều hoạt động với nhiều vỏ bọc khác nhau dưới mác “hoạt động nhân quyền” vì một “Xã hội dân sự” và hay vì một “Môi trường VN trong sạch”…Bên cạnh các tổ chức giả danh đấu tranh bất bạo động, chúng kêu gào lật đổ chính quyền Việt Nam, đòi Đa nguyên, Đa đảng, đòi Phi chính trị hóa trong các lực lượng vũ trang, đòi thành lập đảng phái tự do, đòi ra báo tư nhân, đòi cho chúng vào hoạt động trong Quốc hội, đòi sửa lại Hiến Pháp, đòi viết lại lich sử, đòi không được gọi chính quyền và quân đội bù nhìn SG là Ngụy quân, Ngụy quyền v.v...
Phát- xít hơn nữa chúng cao ngạo tuyên bố “Không bao giờ hòa hợp, hòa giải với Cộng Sản," và "không bao giờ đội trời chung với Cộng Sản", "khi nào ở Việt nam chưa có Đa nguyên, Đa Đảng, chưa có “bầu cử tự do” chưa có người của “Việt Kiều” ứng cử thì cuộc chiến đấu để lật đổ ách CS vẫn còn tiếp tục !!!"
Không ai là không biết các Tòa án Nhân dân các cấp của VN đã tiến hành xử hàng trăm vụ “Tổ chức lật đổ chính quyền”, “khủng bố của Việt Tân”, Công an đã thu hàng trăm vũ khí các loại kể cả súng máy và bom mìn các cỡ, đó là chưa kể những năm 1986-1988 Đảng Hoàng Cơ Minh đã tuyển dụng nhiều tiểu đoàn tàn quân Ngụy vượt biên giới Thái Lan-Lào đột nhập Vn để tiến hành lập căn cứ địa “kháng chiến” chống lại chính quyền, gây bạo loạn thực tiện giết người hàng loạt rồi vu cho VN kêu gọi “Quốc tế - Hoa Kỳ” can thiệp vũ trang, giống như “mô-típ cách mạng bạo lực” ở Iraq, Syria, Libya…Nhưng vì chúng hoạt động với bản chẩt bất lương của các nhóm tàn quân Ngụy được chủ Mỹ nuôi dưỡng, kẻ mà Nhân dân ta đã căm thù tới tận xương tủy nên số phận của chúng mau chóng bị tiêu diệt, hàng ngàn trang tài liệu, hồ sơ vẫn còn đó, Vũ Minh Giang và đồng bọn chối cãi sao được !?
Đó là chưa kể trước đó vụ CM-12 với âm mưu sâu độc hơn trong cái gọi là “Mặt trận thống nhất các lực lượng yêu nước giải phóng miền Nam Việt Nam do Lê Quốc Túy và Mai Văn Hạnh đứng đầu. Tổ chức này chuyển hàng trăm tấn vũ khí hàng tỷ đồng tiền giả và âm mưu định đánh chiếm Cà Mau, Kiên Giang lập căn cứ rồi gọi Liên quân Mỹ - Pháp -Thái nhảy vào can thiệp lật đổ nhà nước CHXHCNVN…Những vụ nổi loạn ở Tây Nguyên năm 2001, 2003 đều có liên quan tới Việt Tân, Đề Ga, Chính phủ VNTD Nguyễn Hữu Chánh… và các tổ chức do Mỹ nuôi dưỡng. Vụ nổi dậy ở Mường Nhé năm 2013 -2014 cũng đều có dính dáng tới tàn quân Ngụy người thiểu số ! Hiện nay phương pháp vũ trang ít được chúng áp dụng mà chúng đổi hướng sử dụng chiêu bài sâu độc hơn là “Đấu tranh giành chính quyền bất bạo động…!”
Liệt kê sơ sơ các tội ác trên đây để thấy rõ âm mưu ngóc đầu dậy của các thế lực tàn quân Ngụy do Mỹ đứng đầu, của những kẻ bất chấp đạo lý chống lại sự hồi sinh của dân tộc, chống chính sách Hòa Bình, Hòa Hợp, Hòa giải của Nhân dân chúng ta. Chúng chưa chịu từ bỏ dã tâm làm rồi loạn đất nước, tạo binh đao đau thương cho dân tộc. Ấy thế mã ông Vũ Minh Giang dám dối trá nói rằng:”Chúng ta hãy từ bỏ hận thù chìa tay ra với những người phía bên kia...” Chúng ta hỏi ông ai đang chưa chịu từ bỏ thù hận, liên tục tiến hành âm mưu gây chiến tranh gieo rắc đau thương và thù hận đây ???
Hay có lúc Vũ Minh Giang lải nhãi một mình rằng: “Chúng ta hãy đặt lợi ích Tổ Quốc lên trên ý thức hệ…” Giang nói như vậy mà không biết xấu hổ, vì rõ ràng là có một bộ phận “Tàn quân Sài Gòn” đang lưu vong ở nước ngoài, cài cắm với một số ít người trong chế độ cũ, kẻ không chịu tự cải tạo để trở thành người lương thiện trong nước luôn chống phá Hòa Bình, Hòa hợp và Hòa giải để trục lợi và phá hoại sự đoàn kết Dân tộc, chứ không phải là phía chúng ta - phía những người có ý thức hệ Cộng Sản -XHCN – Những người đang là Chủ nhân ông của Đất nước !

Năm nào cứ đến ngày 30/4 thì Vũ Minh Giang và những kẻ cùng hội, cùng thuyền với mình thường gian manh đưa ra những tuyên bố, những giải thích sai lạc và bất lương, giá trị của những bài trả lời phỏng vấn trên các báo lá cải của ông hoàn toàn vô gia trị, nó chỉ làm vừa lòng kẻ xâu, kẻ lưu vong CCCĐ, còn đối với các CCB và các tầng lớp Nhân dân yêu Hòa Bình của chúng ta họ sẽ nói:”Là GS -Tiến sĩ, được Đảng nuôi dạy như ông mà lại hàm hồ nói lên những điều bậy bạ…và họ lo lắng cho con cái họ nếu chẳng may ngồi trong lớp nghe ông giảng, nó sẽ tiếp thu những điều vô giá trị mà ông buộc phải nói “theo lệnh và hợp đồng” của kẻ xấu, đang âm mưu phá hoại sự Đoàn kết Xã hội đang êm ấm của chúng ta !
-------------------------------