Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM LÀ PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !


BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM LÀ PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !
Vừa qua ông Nguyễn Mạnh Hà, người được Phan Huy Lê phân công viết tập 22 trong “bộ Quốc Sử” 25 tập, và cùng với 5 tập "biên niên" đã tổ chức hop báo để tuyên truyền và nhấn mạnh ý đồ của ông là ”Không được gọi chính quyền tay sai Sài Gòn, và quân đội đánh thuê Sài Gòn là “ngụy” hay “bù nhìn” trong bộ sử nói trên.
Đây là một đòn chí mạng nữa giáng vào Lịch sử của cuộc Cách mạng Việt Nam, trong đó có giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước vĩ đại mà nhân dân ta mới vừa trải qua và giành thắng lợi vĩ đại, đánh đuổi Đế Quốc Mỹ ra khỏi nước ta, đánh sập chính quyền bù nhìn - tay sai Sài Gòn thu non sông về một mối, sau hơn 117 năm nhân dân ta đã vượt qua không biết bao gian khổ hy sinh, không biết bao nhiêu lần quân thù dìm Dân tộc Việt Nam ta vào trong bể máu !

Vậy chúng ta thử bàn vì sao ông Hà lại đòi bỏ chữ "Ngụy" hay "bù nhìn" khi nói đến chính quyền Sài Gòn :

Chính quyền Bù Nhìn- Ngụy là gì:
Trong lịch sử cận đại không chỉ mình chính quyền Sài Gòn bị nhân dân Việt Nam nói riêng và nhân dân tiến bộ trên thế giới nói chung gọi chúng là Ngụy quyền, là chính phủ Bù nhìn (Puppet Government) mà trên thực tế trên thế giới cũng đã có nhiều chính quyền bù nhìn :

1/ Chính quyền bù nhìn Vichy – Pháp:
Do Philipe Petain cầm đầu khi quân Đức tiến vào nước Pháp,
Với lý do ngụy tạo là “Cần phải đầu hàng quân Đức để bảo toàn nước Pháp và Paris khỏi bị chia cắt và tàn phá” Trong khi đó phần lớn chính phủ Pháp yêu nước đều rút vào rừng núi để kháng chiến, nghe theo lời kêu gọi của Tướng Charles De Gaulle “Thà nước Pháp và Paris tan nát chứ nhất định không làm bù nhìn cho Phat-xit Đức”. Trong khi Nhân dân Pháp và chính phủ Pháp đều đứng lên chống lại quân Đức xâm lược, thì Petain lại đầu hàng Đức cam tâm làm Thủ tướng cho một chính phủ bù nhìn do Đức thành lập đóng ở Vichy, và được Phat-xit Đức “Ủy quyền quản lý miền Nam nước Pháp” – thật nhục nhã - nên thế giới gọi chính quyền này là "chính quyền bù nhìn Petain" từ 7-1940-7/1944; Chính quyền này làm tay sai cho Đức Quốc Xã, săn tìm người yêu nước Pháp, bắt bớ người Do Thái rồi giao do Đức để chúng tàn sát…đây là một chính quyền bù nhìn phản động. Petain là nhân vật trước đây là “Anh hùng nước Pháp” trong WW1…nhưng y lại cuối đầu làm tên phản quốc tay sai cho Đức cho dù y đã 85 tuổi. Khi quân Đồng Minh tiến vào Paris, y chạy trốn sang Đức, nhưng sau đó bị trao trả cho Pháp, bị bắt và bị kết án tử hình vì tội phản quốc...Sau này vì có chút công trong WW1 nên hắn không bị xử tử mà đau buồn nhục nhã cho đến chết ghẻ lạnh trong tù, xứng với số phận của một tên làm tay sai trong chính quyền Ngụy Pháp. Ngày nay Lịch sử nước Pháp và các thế hệ trẻ vẫn còn đau khổ và xấu hổ vì chính phủ Bù nhìn - Tay sai - Ngụy quyền Vichy này ! 

"nội các" Bù nhìn Vichy do Philipe Petain, kẻ đứng giữa đứng đầu


2/ Chính phủ Bù nhìn Trần Trọng Kim:
Trên non sông Việt Nam từ em bé thiếu nhi đến người trưởng thành không ai lạ gì “bù nhìn” Trần Trong Kim, khi quân Nhật tiến vào VN Kim “lọt được vào mắt xanh” của quân Phatxit và Kim “bị bắt cóc” sang Thái Lan rồi sau đưa sang Singapore được Nhật “đào tạo để về làm thủ tướng Đế quốc Việt Nam”…Ngày trở về VN Trần Trong Kim được Pháp đặt làm Thủ tướng chính phủ, trong lúc Kim được Nhật đọc quyết định phong làm thú tướng (17/4/1945) thì cùng lúc ấy tên Toàn quyền Nhật Bản là Minoda nói thẳng bằng tiếng Pháp về bản chất sự "độc lập" của Đế quốc Việt Nam do Trần Trọng Kim làm thủ tướng rằng:
“Có một sự hiểu lầm lớn về sự độc lập ở Đông Dương. Sự độc lập này là hoàn toàn ở dưới sự kiểm soát quân sự của Nhật Bản. Sự độc lập của đế chế Trung kỳ và cũng như của Cao Miên đã được tuyên bố. Nam kỳ chẳng những ở dưới sự kiểm soát dân sự mà còn dưới cả sự cai trị quân sự của Nhật Bản. Vậy thì không có sự độc lập của Nam kỳ” (2)

Ngày nay, vì vô tình hay cố ý xuyên tạc sự thật, nhiều người với nhận thức sai lầm cho là Nhật đã trao trả độc lập cho Viêt Nam rồi, hà cớ gì Chủ tịch Hồ Chí Minh lại còn lãnh đạo cướp chính quyền làm “Cách mạng Tháng 8” việc làm này là thừa, không cần thiết…! Thật là xấu hổ cho nhận định này, bởi vì tôi muốn nói với họ bằng một “mô hình” cho dễ hiểu rằng: Khi nhà (Tổ Quốc) của anh, bị một thằng bợm (Nhật) nó vào giết cha anh, hiếp mẹ anh, giết cả nhà anh bằng nạn đói (Nạn đói 1945), xong nó bắc cao ghế ngồi giữa nhà (Quân Nhật không hề rút và Toàn quyền cai trị Việt nam) nó gọi anh vào và tuyên bố trao trả Độc lập cho nhà anh (thành lập chính phủ Trần Trong Kim khi quân phát-xít vẫn còn ngang nhiên giày xéo) …Nếu còn có chút trí tuệ và lương tâm Của loài người thì anh sẽ hiểu rằng, anh chẳng có chút độc lập nào hết, đó chỉ là một cú lừa, đó là thứ độc lập giả hiệu, nếu anh còn tồn tại chẳng qua là anh bị thằng "bợm Nhật" để sống mà làm kiếp nô lệ, trâu ngựa cho nó mà thôi !!!
Trong thời gian ngắn ngủi làm bù nhìn cho Nhật, Trần Trong Kim đã xấu hổ nhận biết vai trò hèn hạ của mình, chỉ là cái bung xung của phát-xit Nhật, có lúc ông nói: “Đã ba tháng qua từ ngày đảo chính (9-3) mà tình thế vẫn còn ở trong vòng tạm bợ, không dứt khoát, vẫn chưa ký một hiệp ước giữa hai nước Nhật – Việt để định rõ quyền hạn, nhiệm vụ của hai chính phủ về đất đai, về tổ chức xứ này…”. (3)
Về Trần Trong Kim cụ Phạm Khắc Hòe viết (3):
“Bộ mặt Việt gian phản quốc của Trần Trọng Kim ngày nay chúng tôi mới thấy thật rõ (1945), nhưng đã được những người Cộng sản vạch ra một năm trước khi nội các Trần Trọng Kim ra đời…”


Add caption
                      "Nội các" bù nhìn Trần Trong Kim ra đời trong những bộ vét sang trọng, 
                trong khi ngoài đường thì đầy người bị chết đói do quân Nhật và Pháp gây ra
 
3/ Tất cả các Chính quyền được thành lập trên lãnh thổ VN bị Pháp-Mỹ chiếm đóng sau khi khi Chính phủ Liên hiệp Kháng chiến ra đời (2/3/1946) do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu, dựa trên kết quả cuộc Tổng tuyển cử bầu ra Quốc hội khóa I (ngày 6/1/1946) đều là những Chính phủ Bù nhìn, hay Ngụy Quyền, Tương ứng quân đội của nó là quân đội tay sai hay Ngụy Quân.
Sau khi Việt Nam thành lập chính phủ ngày 2/3/1946. Có thể nói đó là chính phủ đầu tiên của Dân tộc Việt Nam. Mặc dù cay cú nhưng Thực dân Pháp buộc phải công nhận chính quyền này (xem qua văn bản tạm ước 6/3) nhưng chúng chưa kip trở tay để chiêu tụ quanh chúng những phần tử phản quốc, tham bơ thừa sữa cặn của Pháp, những kẻ cam tâm bám giầy thực dân về làm Chính phủ bù nhìn cho chúng ! Dần dần chúng đã tiến hành thành lập lần lượt đến 10 đời CHÍNH PHỦ BÙ NHÌN thay nhau làm tay sai cho chúng (4) đều do tên Bảo Đại làm quốc trưởng !
Rõ ràng, khi đất nước Việt Nam đã có một chính quyền hợp pháp do Tổng tuyển cử tự do mà có, mà ở đâu đó cũng tại VN lại có một chính phủ nữa thì đó chỉ là Ngụy Quyền-chính quyền giả, mà thôi !


Đến khi Hiệp định “đình chỉ chiến sự ở Việt Nam” (mà ta thường gọi là Hiệp đinh Giơ-ne) do Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Pháp ký kết, quân Pháp rút  vào Nam, cũng là lúc Ngô Đình Diệm được Mỹ đưa về nước và ép Bảo Đại cử Diệm làm Thủ tướng (7/7/1954). Đến Ngày 23/10/55 dưới sự đạo diễn của Mỹ (Lúc này Pháp cuống cuồng thu dọn đồ đạc rút quân khỏi miền Nam Việt Nam để cho quân Mỹ thay chân) Ngô Đình Diệm tổ chức cái gọi là một cuộc “Trưng cầu ý dân” và Diệm đạt được 99% số phiếu bầu, đúng như kịch bản do Đế quốc Mỹ đạo diễn: Bảo Đại bị phế truất, và Diệm bước vào làm tổng thống và tuyên bố thành lập nước Việt Nam Cộng Hòa bắt đầu vào ngày 26/10/1955…thì chính quyền của Diệm cũng chỉ Ngụy Quyền, toàn bộ viên chức, quân đội đều từ “chính phủ quốc gia” do Pháp tạo lập mà nên, nay chỉ thay tên là xong ! bởi vì Nhân dân Việt Nam chúng ta đã có một chính quyền được thế giới công nhận là VNDCCH hợp pháp rồi…!

4/ Ngô Đình Diệm tuyên bố gì về lãnh thổ:
Dù cố che giấu hành động làm tay sai cho đế quốc Mỹ, và sẵn sàng bán nước để được làm một tên tổng thống bù nhìn cho Mỹ, có lần tại New York (13/5/1957) trong một buổi tiệc khoản đãi quan trong, Diệm phát biểu trước báo giới rằng: “Liên quan tới vấn đề an ninh, biên giới Hoa Kỳ không dừng ở Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, mà nó còn kéo dài ở Đông Nam Á, tới sông Bến Hải tại vĩ tuyến 17 của Việt Nam, sẽ hình thành một biên giới của thế giới tự do, cái mà chúng ta đều trân trọng !" Ngô Đình Diệm chính là đại diện đặc trưng nhất cho chính quyền Bù nhìn bán nước, hay Ngụy quyền Sài Gòn, không từ bỏ dã tâm nào để làm vừa lòng chủ Mỹ của y !


Sau khi Diệm bị lật đổ, tiếp theo là những tên tay sai cho Mỹ trong Ngụy quyền Sài Gòn còn đắc lực hơn Diệm, chúng rước quân Mỹ và chư hầu vào miền Nam để đàn áp nhân dân ta, dìm sự đấu tranh của nhân dân ta trong biển máu...Quân Ngụy luôn là vật làm bia đỡ đạn cho chủ Mỹ, “thay màu da cho xác chết” ý nói rằng quân Ngụy phải chết còn quân Mỹ thì rút về nước khi chúng không chịu nổi sức kháng cự kiên cường, anh dũng của nhân dân và chiến sĩ ta và một phong trào phản đối cuộc chiến xâm lược tàn bao của Đế Quốc Mỹ tại VN đang lan rộng khắp trên toàn thế giới tiến bộ, đòi quân Mỹ rút quân, đòi Ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn phải ngồi vào vào bàn đàm phán hòa bình chấm dứt chiến tranh, dừng ngay các cuộc tàn sát tàn bạo đối với nhân dân miền Nam !


BỎ CHỮ “NGỤY”, “BÙ NHÌN” ĐỐI VỚI CHÍNH QUYÊN VÀ QUÂN ĐỘI TAY SAI CỦA MỸ Ở MIÊN NAM    PHẢN BỘI LẠI SỰ HY SINH TO LỚN CỦA NHÂN DÂN TA !

  Tội ác và sự đê hèn của Ngụy quân, Ngụy quyền ở miền Nam không bút mực nào tả hết, chỉ có những người máu lạnh, những kẻ mang trong đầu âm mưu phản bội lại sự chiến đấu, hy sinh của hàng triệu nhân dân ta trong suốt một thời gian dài phải đương đầu với giặc Mỹ, kẻ được Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn tiếp sức để gây tội ác với nhân dân ta, mới bênh vực cho những chính quyền bù nhìn tay sai cho ngoại bang nói trên mà thôi !

Chính người Mỹ chứ không ai khác cũng gọi chính quyền sài gòn là bù nhìn

Sau 30/4/1975 dưới chính sách lớn và nhân đạo của Đảng và Nhân dân những người trong hàng ngũ Ngụy quân, Ngụy quyền đều được tha thứ, mà không bị “tắm máu” như kẻ địch rêu rao, chỉ trừ một số ít chưa chịu từ bỏ hành vi chống phá lại sự yên bình của Tổ quốc thì mới bị giam giữ, cải tạo; còn con cái họ thì được hòa nhập bình đẳng vào cuộc sống mới của chế độ mới, họ đều được tự do đi lại, tự do học hành, nhiều người đã thành đạt giữ các chức vụ quan trong trong Bộ máy của chính quyền mới, và họ hưởng thụ những thành quả lao động của xã hội và của chính mình, không có sự phân biệt đối xử nào đó là một điều rõ ràng...

Cần nói cho rõ rằng, tại các văn bản ký kết trong Hiệp định hòa bình Paris năm 1973, phần ký tên có đề Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa v.v…Nhưng đó quyết không phải là nhân dân ta công nhận nó là một chính quyền hợp pháp, đó chỉ là sách lược mà đảng ta phải mềm dẻo với Mỹ và Quốc tế để đem lại hòa bình cho dân tộc. ..
Những lý luận là Chính quyền Sài Gòn là yêu nước, là có trách nhiệm với bờ cõi, đã hy sinh để bảo vệ Hoàng Sa, và phải công nhận VNCH là một chính phủ hợp pháp thì mới lấy lại được Hoàng Sa, không được gọi Nguy Quân, Ngụy Quyền là xúc phạm, là miệt thị…Những luận điệu đó của Phan Huy Lê, Nguyễn Mạnh Hà, của Trần Đức Cường và một số người ăn theo ông ta chỉ càng phô bày âm mưu xét lại, gài bẫy vào trong chính trị, với hành động xét lại thấp hèn để nhằm xóa nhòa ranh giới giữa chính nghĩa và phi nghĩa ! đã là ngụy quyền, là tay sai, làm bù nhìn cho quân xâm lược thì chẳng kẻ nào trong đó là yêu nước, thương nòi cả, đó là chân lý không thể chối cãi !

Nguyễn Mạnh Hà và đồng bọn cho rằng VNCH cũng là một chính quyền thực thụ

Những người viết tập sử số 22 trong bộ quốc sử không hề có ý bênh vực nào cho những người yêu nước, chịu hy sinh ở chiến trường và bị đầy đọa trong các nhà tù Mỹ-Ngụy tàn khốc hơn địa ngục…họ không hiểu rằng Ngụy quyền Sài Gòn đã dùng những từ để miệt thị những chiến sĩ kháng chiến và nhân dân ta như:Cộng Nô, Cộng Phỉ, Cộng Quân, Việt Cộng ; Thật nực cười cho nhóm viết sử Tập 22 trong bộ Quốc sử 25 tập này mà chẳng hiểu gì về sử, chỉ cắm đầu vào xuyên tạc sự thật, bênh vực cho tội ác, Nguyễn Mạnh Hà miệng nói là cần khách quan trong viết sử, nhưng lại bóp méo và lừa bịp người đọc, lừa bịp thế hệ sau nhằm bôi đen chế độ, lũng đoạn sự đoàn kết Dân tộc ! Nguyễn Mạnh Hà còn nói những điều nếu không nghe từ chính miệng ông ta thì không thể nào tin nổi:”Viết sử phải có tính đảng, nhưng đảng là chính trị chứ không phải của đảng cộng sản” ! Ôi chao !

KẾT LUẬN:
Chúng tôi, những Cựu chiến binh, những chiến sĩ, những người đã từng chiến đấu ở chiến trường miền Nam ác liệt, hiểu biết và chạm mặt với kẻ thù, đã biết sự tàn bạo man rợ của Mỹ-Nguy đối với đồng chí, đồng bào mình…Chúng tôi sẽ không chịu nỗi nếu như Bộ Chính trị, Trung ương Đảng và Chính phủ không giám sát để những kẻ cơ hội, bọn xét lại viết sử một cách sai sự thật, xuyên tạc các chính sách lớn của Đảng ta trong đó có chính sách về Lịch sử-Văn hóa của Dân tộc, đó sẽ là mối nguy hại lớn đến sự trường tồn của Tổ Quốc !
----------------------------------------
(1) https://www.theguardian.com/world/2002/may/…/france.weekend7
(2) Ngô Văn Quỹ: "Đêm dài Nô lệ", Nhật – Pháp bắn nhau – Nhà xuất bản Trẻ, 2001. Trích: “Il-y-a un grand malentendu au sujet de l’idépendance de l’Indochine. Celle ci tout entière est sous le contrôle militaire du Japon. L’indépendence de l’Empire d’Annam et cellce du Cambodge on été pro clameés. La Cochinchine, non seulement se trouve sous le contrôle militaire du Japon, mais encore sous l’aminis tration militaire japonaise. Donc, pas l’idépendance de la Cochinchine…”
(3) Hồi ký của cụ Phạm Khắc Hòe
(4) https://vi.wikipedia.org/…/Ch%C3%ADnh_ph%E1%BB%A7_Qu%E1%BB%…

Thứ Sáu, 20 tháng 7, 2018

HAI SỢI CHỈ MÀU,HAI DI VẬT THIÊNG LIÊNG
Tháng 7/1969 Tiểu đoàn Biệt Động Quân Ngụy số: 37 liên tục đổ quân càn quét, vây bắt cán bộ và cơ sở ta tại các xã nam huyện Nghĩa Hành, tây Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi gây cho ta rất nhiều khó khăn, đi đến đâu bọn này đều đốt phá, bắn giết người bừa bãi đến đó…


Không để cho quân dịch hoành hành ngang nghiên như vậy, Tỉnh đội Quảng Ngãi chỉ thị cho tiểu đoàn D83 xuất kích tiêu diệt địch.
Ngày đầu xuất kích ta  thực hiện chiến thuật: Bố trí phục kích kết hợp vận động tiến công địch ở thôn An Ba, Hành Thịnh. Nhưng do có gián điệp nên trận địa phục kích và chốt điểm của ta bị địch oanh kích dữ dội bằng phi pháo cả ngày mà chúng không dám đổ quân. Tiểu đoàn bị tổn thất nặng và đành phải rút quân và thay đổi chiến thuật.
Tham mưu trưởng Tỉnh đội, Thiếu tá Phạm Trinh rất bức xúc và phê bình cán bộ chỉ huy tiểu đoàn là chủ quan, không đảm bảo bí mật dẫn đến tổn thất nghiêm trọng này.
Trong buổi kiểm điểm, Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung hứa trước Ban chỉ huy tỉnh đội là nhất định sẽ đánh thắng trận sau…


Ba ngày sau, địch tập trung quân trên đồi Xóm Mít thuộc xã Đức Lân bắt đầu câu pháo vào Hành Thịnh trước khi tiến hành càn quét vào làng bằng xe bọc thép…
Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung chỉ huy một đại đội bất ngờ đánh thẳng vào tiểu đoàn địch khi chúng đang chủ quan, 2 đại đội khác đánh vu hồi phía trái và bên phải nhanh chóng như 3 mũi tên thép bao vây chia cắt tiêu diệt địch. Địch hoảng loạn tháo chạy, nhiều tên bị tiêu diệt, nhiều tên đầu hàng. Khi cùng các chiến sĩ xông lên chiếm một hỏa điểm ở sườn đồi, thì bất ngờ một tên Biệt Động Quân ôm đại liên M60 bắn thẳng vào Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung, anh khụyu xuống và hy sinh tại chỗ, đó cũng là lúc quân ta đánh tan tiểu đoàn Biệt động quân khét tiếng ác ôn này…Ta giết hơn 70 tên, làm bị thương hàng chục tên và bắt sống 20 tên, bắn cháy 4 xe bọc thép và thu nhiều vũ khí và quân trang quân dụng…


Sợi chỉ màu- Hình có tính chất minh họa

Đơn vị thu dọn chiến trường và rút quân, Liệt sĩ Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung cùng với 15 liệt sĩ khác được mai táng tại thôn An Ba, Hành Thịnh, huyện Nghĩa Hành.

Khi về đến căn cứ nơi đơn vị trú quân thì đơn vị nhận được một lá thư của vợ Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung vừa từ quê hương Hà Nam gửi vào cho chồng. Trong phong bì lớn có kèm theo một phong bì nhỏ màu hồng. Chúng tôi nghẹn ngào khi thấy trong phòng bì nhỏ có hai sợi chỉ màu, một màu lá cây, một màu nước biển…và có mãnh giấy nhỏ với giòng chữ nén nót:”Anh hỏi em là con đã cao bao nhiêu rồi, thì đây: Sợi màu xanh nước biển là chiều cao của con gái lớn anh đó, sợi kia là chiều cao của đứa con gái út yêu quý của anh !” Bức thư của vợ tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung đến, thì anh đã hy sinh rồi, anh chưa nhận được hạnh phúc nhỏ nhoi của người vợ là giáo viên cấp 2 ở quê nhà Hà Nam gửi vào cùng với mùi hương thơm của hai đứa con gái yêu thương của anh được ướp trong 2 sợi chỉ thiêng liêng này !!!
Hình có tính chất minh họa

Đã gần 50 năm trôi qua rồi nhưng ký ức đau thương này chưa bao phai nhòa trong tôi, cùng với nụ cười hơi vổ và tác phong nhanh nhẹn, quyết liệt trong chiến đấu của Tiểu đoàn trưởng Nguyễn Nhung luôn luôn đi theo tôi suốt cả chặng đường dài…

MI CHƯA TRỐN ĐƯỢC ĐÂU - PHAN HUY LÊ - TÊN LẬT SỬ BẨN THỈU !!!


“CỘNG PHỈ, CỘNG QUÂN, CỘNG NÔ, VIỆT CỘNG”  SẼ TRỪNG TRỊ MI,
MI CHƯA TRỐN ĐƯỢC ĐÂU
TÊN LẬT SỬ BẨN THỈU !!!


Trong bộ sử 15 tập do Lê và Cường biên soạn đã được Ban tuyên giáo Trung Ương thẩm định và cho xuất bản. Khi chưa xuất bản đã dậy sóng về bản chất “lật sử vô cùng xúc phạm đến nhân dân” của bộ sử này…

Theo đó Lê, Cường và “đồng bọn thẩm định” ra lệnh không được gọi chính quyền tay sai Sài Gòn là “Ngụy quyền” và cũng không được gọi  quân tay sai đánh thuê của Sài Gòn là :”Ngụy quân” với mớ lý luận hỗn xược với nhân dân và các anh hùng, liệt sĩ rằng, “VNCH là một thực thể chính trị và không được gọi chúng là Ngụy quân, Ngụy quyền vì gọi thế không thể hòa hợp và hòa giải !” hình như bọn này còn giải thích thêm là gọi VNCH thì mới có thể đòi lại Hoàng Sa và Trường Sa (!!?? L !)…

 Công trình Măng Non nhớ ơn Liệt sĩ Thiếu niên Lê Văn Tám

Trong khi bọn chúng chăm chỉ, nhiệt tình lo tô son, trét phấn cho cái thây ma của bọn khủng bố Ngụy quân, Ngụy quyền ở miền Nam, chúng hèn hạ tự nguyện làm luật sư nhằm cãi xóa tội cho chế độ tay sai phản dân tộc, khát máu, hại dân, hại nước, làm tay sai cho hai tên đế quốc Pháp và Mỹ để cầm súng đánh thuê cho chúng, dìm Dân tộc Việt Nam vào bể máu từ  ngày 23/9/1945 - 30/4/1975, khi mà Nhân dân ta và Nước nhà  đã giành được độc lập và chính quyền từ tay kẻ thù độc ác, mà nhưng kẻ lật sử dã tâm không nói cho mọi người hiện nay được biết là chính bọn Ngụy quyền Sài Gòn và các đời ông chủ của chúng đã xúc phạm Đảng ta, Nhân dân ta và Quân đội Nhân dân Anh hùng bằng các cái tên vô cùng xúc phạm:


Thời chống Pháp chúng gọi quân đội ta là VẸM ( từ chữ viết tắt của Việt Minh) có hàm ý  dùng con vật hèn hạ và tham ăn để chỉ mặt trân Việt Minh của chúng ta, hạ thấp giá trị của Mặt trận yêu nước, căm thù giặc của chúng ta.
Về sau khi Đế quốc Mỹ đã thực tế dựng được bọn tay sai Diệm Nhu lên nắm quyền bù nhìn ở SG thì bọn quan thầy gọi các lực lượng yêu nước của ta trong Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam Việt Nam là: “Cộng Nô, Cộng Quân, Cộng Phỉ, Việt Cộng...” thời ấy nếu đi khắp các ấp chiến lược miền Nam chỗ nào chúng cũng treo những khẩu hiệu, và truyền đơn được rải khắp miền Nam để :“tố Cộng, diệt Cộng Nô, giết Cộng Quân, Sát Cộng Sản, tiêu diệt Cộng Phỉ v.v…” kèm theo đó là những bức tranh mô tả xuyên tạc chính nghĩa, chúng vu cáo và lung lạc tinh thần yêu nước và lòng khát vọng độc lập của chúng ta trong suốt ngần ấy năm trời và cho mãi đến ngày nay…!
Tượng đài Cây Đuốc Sống Lê Văn Tám


Do vậy các tên Phan Huy Lê, Trần Đức Cường và đồng bọn cùng với bọn “thẩm định bộ sử” phải nói rõ cho nhân dân ta được biết về sự xúc phạm của chế độ Ngụy SG và quan thầy chúng đối với nhân dân ta, Anh hùng và các Liệt sĩ của chúng ta qua các tên  gọi vô cùng xúc phạm đã nói ở trên…


Khi mà bọn lật sử và bọn thẩm định  bao gồm tên Phan Huy Lê, Trần Đức Cường và Ban tuyên Giáo TW chưa nói trong bộ sử của mình những tên gọi xúc phạm trên kia, và buộc kẻ thù của dân tộc phải xóa bỏ những danh từ xúc phạm ấy, thì bộ sử vẫn chỉ là  những đống rác bẩn mà thôi !

Thứ Ba, 27 tháng 3, 2018

HÃY GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU…


HÃY GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU…

Khi bộ sử 15 tập xuất bản và người viết nó là ông Trần Đức Cường  và đồng bọn đã cho họp báo để công bố rằng, sau nhiều năm nghiên cứu và chỉnh sửa nhóm viết sử đã xuất bản bộ sách…Khi vừa ra thông báo dư luận lương thiện của xã hội đã dậy sóng đòi ông Cường và Lê phải ra trước vành móng ngựa vì tội “xét lại lịch sử” khi bộ sử khuyên người ta không sử dụng từ quân Ngụy để chỉ quân đội đánh thuê cho ngoại bang ở miền Nam mà dùng từ quân đội VNCH, và không dùng từ Chính quyền Ngụy để chỉ chính quyền bù nhìn Sài Gòn do  thực dân Pháp- và đế quốc  Mỹ dựng lên làm tay sai cho chúng, mà phải dùng từ Chính quyền VNCH…Nhiều bài phân tích sâu sắc của quần chúng nhân dân, các cựu chiến binh, chiến sĩ đã nổi giận lên án những người viết bộ sử này, cho họ là những nhà “lật sử” và đòi xé bỏ, ném bộ sách vô giá trị và phản bội dân tộc này vào đống rác, tẩy chay và không mua, không sờ vào nó, coi nó là sản phẩm văn hóa độc hại, bẩn thỉu của bọn phản trắc…Hôm nay có vài người ủng hộ bộ sử đưa ra chứng cứ là Hội đồng thẩm định của Ban Tuyên giáo TW đã thẩm định bộ sử này và đồng ý với việc đặt vấn đề gọi tên chính quyền và quân đội tay sai bán nước Sài Gòn của nhóm viết sử Lê- Cường.
Theo tin này, những người ủng hộ bộ sử thì sung sướng, huênh hoang và càng ra sức tấn công theo kiểu “ngụy” vào những người  lương thiện chống đối bộ sử !


HỠI NHƯNG ANH EM, ĐỒNG CHÍ NHỮNG NGƯỜI CHÔNG ĐỐI BỘ GIAN SỬ !

ÔngTrần Đức Cường người đã viết lại bộ sử với những đề xuất phản động


Bộ sử do những tên Việt Gian viết ra và được cái gọi là HĐTĐ của Ban Tuyên giáo TW xét duyệt và đồng ý phát hành với vài lời giải thích nông cạn…
Vậy Ban Tuyên Giáo TW là ai mà có quyền bỏ từ Ngụy ra khỏi lời nói hay văn viết ra khỏi đời sống nhân dân ta khi muốn chỉ một chính quyền ô nhục và khát máu nhất trên thế giới !?

Theo tôi nghĩ, người có quyền bỏ chữ Ngụy ra khỏi sử sách phải là 5 triệu đồng bào chiến sĩ ta đã hy sinh cả máu xương của mình để đánh sập chế độ tàn độc Ngụy quân, Ngụy quyền Sài Gòn...Người có quyền nữa là hơn 2 triệu thương bệnh binh và những chiến sĩ tù đày trong các nhà tù Mỹ Ngụy nơi mà họ bị chính quyền khát máu này đày đọa, tra tấn họ và đối xử họ không bằng một con vật ! và còn phải có sự đồng ý của  hàng triệu gia đình người dân khác đã phải chịu cảnh tàn phá ác độc và ly tán của Ngụy quân và Ngụy quyền Sài Gòn trong suốt đằng đẳng 29 năm trời !


HĐTĐ của ban Tuyên giáo TW gồm những ai mà từ lâu không dám thẩm định Bản kiến nghị  của 72 tên “Đảng viên cao cấp” những kẻ chiêu hồi phản trắc, những kẻ đòi loại bỏ Đảng cộng sản VN ra khỏi vai trò lãnh đạo đất nước -  Người lãnh đạo vĩ đại của Dân tộc VN vượt qua bao đau thương mất mát để chèo lái con thuyền VN đưa Tổ quốc chúng ta đến ngày toàn thắng, đập tan chính quyền khát máu Mỹ-Nguy và đưa chúng xuống bùn nhơ vạn kiếp -


Người phản đối "cải tổ phản bội" của GocbachebNina Aleksandrovna Adreevna


Ban Tuyên Giáo TW là ai mà không dám mở mồm phản đối khi tên phản trắc Phan Huy Lê đã nhạo báng người Anh hùng thiếu nhi Lê Văn Tám, người đã anh dũng hy sinh cuộc đời nhỏ nhoi của mình để đốt cháy kho xăng Nhà Bè như đốt cháy tan hoang mộng xâm lăng của kẻ thù, Anh hùng Lê Văn Tám tưởng  như có thể đã đứng ngạo nghễ trên đầu tên Phan Huy Lê và đồng bọn hơn 10 lần cao hơn những danh vọng ảo mộng của chúng!Ban Tuyên giáo TW là ai mà không dám mở mồm phê phán và cảnh cáo tên Trần Quốc Vượng khi hắn mới sang chui háng Mỹ  chưa được 6 tháng đã viết sách xuyên tạc lịch sử gia đình người Anh hùng dân tộc vĩ Đại Hồ Chí Minh, Vượng và đồng bọn tưởng với cái “tài chó đẻ” của mình làm lung lạc được niềm tin của người Việt Nam đối với vị lãnh tụ kiệt xuất và vĩ đại của mình ! thật ra hắn chỉ lung lạc được cái Ban Tuyên giáo hèn nhát ngậm mồm ăn tiền đã bị vạch mặt và tố cáo ở  trên kia mà thôi !


Tưởng cũng nhắc lại thời khắc nguy nan trước sự tan vỡ Liên-Xô năm 1989-1991 có một tên Trưởng ban Tuyên giáo, Ủy viên BCT  Liên xô Alexander Yakovlev đã hèn nhát thông đồng với kẻ thù Âu-Mỹ bán đứng một Tổ quốc Liên xô vĩ đại, lúc bây giờ dư luận lương thiện đã phỉ nhổ tên chó đẻ này và coi nó như một sán trong lỗ đít của phương Tây mà thôi…Lúc đó cũng đã có một nhân vật nữ đảng viên Nina Aleksandrovna Adreevna, PTS khoa học, giảng viên Trường Đại học công nghệ Leningrad – đã phát hiện là tên chó đẻ chui vào làm trưởng Ban tuyên giáo LX để  nhằm âm mưu đánh sập Nhà nước Vĩ đại này ! bà đã tố cáo với toàn bộ Đảng viên LX, nhưng rủi ro  thay kẻ thù đã giăng giăng khắp nơi rồi…con ngựa Troy đã hèn hạ chui vào được trong thành trì CCCP rồi !
Lúc đó Nina Aleksandrovna Adreevna không hề run sợ, bà bị bọn chó đẻ ghép vào tội “chống cải tổ “ và sa thải bà. Ngày nay bà thêm hãnh diện vì đã “GIỮ VỮNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU” chỉ đích danh kẻ thù của nhân loại  mà không hèn nhát ngậm miệng ăn tiền như cái gọi là ban Tuyên giáo TW của bà !

Alexander Yakovlev và Putin thảo luận về thành lập Ủy ban Cứu trợ những
nạn nhân trong cái gọi là "bị khủng bố thời Liên-xô"


Cho dù kẻ thù và bọn xét lại đang phỡn chí vì bộ sử xấu xa của nó đã “được Ban tuyên giáo TW duyệt “ tuy nhiên bộ sử vô giá trị này quyết không có giá trị gì  trong lòng các thế hệ nhân dân lương thiện của chúng ta về sự thật lịch sử và cả về học thuật, khi mà hơn 5 triệu đồng bào và chiến sĩ ta đã hy sinh dưới bàn tay khát máu của Mỹ -Ngụy chưa duyệt ! Chúng nhất định sẽ bị thất bại. Những người lương thiện chống Lật sử hãy tiếp tục chiến đấu…HÃY GIỮ VỨNG Ý CHÍ CHIẾN ĐẤU CHO ĐẾN NGÀY TOÀN THẮNG !

Chủ Nhật, 4 tháng 2, 2018

Bùi Tín: TỪ ÁNH SÁNG LỦI VÀO BÓNG TỐI.
BÀI HỌC CHO NHỮNG KẺ PHẢN ĐẢNG, PHẢN DÂN TỘC!!!

Bấy lâu, báo chí tốn khá nhiều giấy mực viết về Bùi Tín, nguyên đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam, Nguyên phó Tổng biên tập báo Nhân dân… đã từ bỏ Tổ quốc của mình để chạy sang hàng ngũ kẻ thù, vào tháng 9/ 1990, cách nay 27 năm, hãy còn nhức nhối đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhắc đến Bùi Tín là nhắc lại bài học”xương máu” để những cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”… soi mình, say ngẫm!
Bài viết này xin bàn sâu về những sai lầm và hậu quả mà Bùi Tín hứng chịu.

1-CÔNG THẦN, KÈN CỰA ĐỊA VỊ:
Cậy thế có cha là ông Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư bộ hình triều đại nhà Nguyễn, Nguyên Chủ tịch Quốc hội nước CHXHCNVN, bản thân có chút công lao trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của dân tộc, tự phụ có tài năng hơn người …Nhưng do tự cao tự đại, không được đồng nghiệp, đồng chí tín nhiệm, suốt thời gian dài chỉ giữ chức vị phó Tổng Biên tập báo Nhân dân, dưới quyền nhiều vị Tổng Biên tập mà ông ta bất phục, từ đó sinh ra hằn học, bất mãn…

2- TẦM NHÌN HẠN HẸP, TÂM ĐỊA XẤU XA:
Vào những năm cuối 80, đầu 90 thế kỉ XX, các nước XHCN Đông Âu và Liên – xô (cũ) tan rã, Bùi Tín nghĩ rằng, sớm muộn gì XHCN Việt Nam cũng tan rã theo…Ông đã nhận định sai lầm, xem thường bản lĩnh, tinh thần, truyền thống của Đảng và dân tộc… Vốn hám danh lợi, tham vọng lớn, Bùi Tín những mong ĐCS sụp đổ, đất nước suy vong để bản thân tìm cơ hội leo cao, vượt mặt mọi người để chứng tỏ cái tôi xấu xa của mình. Và, sự thật, Bùi Tín đã đi theo lối rẽ riêng: Từ bỏ gia đình, quê hương, Tổ quốc chạy sang hàng ngũ kẻ thù, những mong được sung sướng một thân một mình nơi đất khách quê người, nuôi ảo vọng ngông cuồng nay mai trở về làm “người số một ở Việt Nam”(?)

Nếu đất nước có nguy cơ sụp đổ( theo cách nghĩ của Bùi Tín), với bản lĩnh một cán bộ đảng viên, sĩ quan cao cấp “ dày dạn trận mạc” , “trung với Đảng hiếu với dân”…lẽ ra ông ta phải ra sức cùng với Đảng, nhà nước và nhân dân tìm cách bảo vệ thành quả cách mạng…Đó mới là người có đức có tài thực sự, sẵn sàng cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc. Con đường công danh của Bùi Tìn sẽ vô cùng sán lạn!

3- NỘP MẠNG CHO GIẶC, BÁN RẺ LƯƠNG TÂM:
Bùi Tín đưa ra chính kiến “Đấu tranh cho Tự do, Dân quyền” để xin tỵ nạn tại Pháp. Để gây lòng tin với phe đối lập, để nhận được những đồng tiền bẩn thỉu, bơ thừa sữa cặn…Bùi Tín ráo riết liên lạc, hợp tác với những báo, đài phản động ở hải ngoại để viết bài, phát biểu, phỏng vấn…theo chủ ý hoạc theo đơn đặt hàng hay ép buộc, công kích, phê phán đường lối, chế độ Cộng sản, CNXH Việt Nam. Ông ta, thậm chí, còn trắng trợn xuyên tạc, bôi nhọ chủ tịch Hồ Chí Minh, đại tướng Võ Nguyên Giáp…là những danh nhân kiệt xuất của dân tộc VN, mà cả nhân loại tôn vinh, ngưỡng mộ.
Bùi Tín thật ngây thơ khi hãnh diện xưng danh là đại tá Quân đội Nhân dân VN, đã từng có mặt tiếp quản dinh Độc lập, những mong được kẻ thù kính nể(?) . Bấy lâu, những người thuộc hàng ngũ kẻ thù căm thù Cộng sản tận xương tủy, nuôi mộng phục thù, nay Bùi Tín dại dột nộp mạng là cơ hội để họ “ trừng phạt”. Một số nhóm “cờ vàng” thuộc chế độ Sài Gòn (cũ) bắt Bùi Tín quỳ gối xin lỗi, ra sức thóa mạ, mạt sát thậm tệ…Nhục nhã lắm thay!
Gỉa dụ Cộng sản VN sụp đổ, XHCH Việt Nam tan rã, phục hồi chế độ VNCH, thì việc phân chia quyền lực, quyền lợi sẽ thuộc về những người tham gia 2 chính thể QGVN Và chế độ Sài Gòn (cũ), và những người thuộc hậu duệ của họ, chắc chắn không bao giờ sử dụng Bùi Tín, vốn là kẻ thù không đội trời chung, dù ông ta có tài năng đến đâu chăng nữa! Mấy chục năm theo Cộng sản, cộng với truyền thống gia đình…mà Bùi Tín còn ‘trở cờ”, huống gì…Bùi Tín chỉ được dùng làm bồi bút, và chỉ làm bồi bút mà thôi! Đến khi cạn vốn, hết “đát sử dụng” sẽ bị vứt bỏ vào sọt rác!

4-LẠC LỎNG BỦA VÂY, CÔ ĐƠN HÀNH HẠ:
Không chỉ đồng đội, đồng chí, nhân dân trong nước mà cả cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đều lên án Bùi Tín là kẻ phản quốc. Ngay cả những người thuộc hàng ngũ kẻ thù cũng đăng đàn miệt thị “Bùi Tín là phần tử bất hảo không đáng tin cậy”.
Tuổi già sức yếu, nơi đất khách quê người, Bùi Tín bị “tẩy chay”, sống trên góc gác xép tại Paris, không bạn bè, người thân…lặn hụp trong bể cả cô đơn, lạc lõng giữa cuộc đời; hối hận, hối tiếc, đau khổ, nhục nhã…dày vò tấm thân già. 

Con người sống trên cõi đời này sợ nhất là sự cô đơn. Và Bùi Tín đang chịu hình thức trừng phạt ghê gớm ấy!

Than ôi, thân phận bọt bèo! Bài học cho những kẻ phản Đảng, phản dân tộc!

Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2018

NGUYỄN QUANG A?                                                                                          

Hoàng Trọng Đức
 
 NGUYỄN QUANG A ?

Nhân sự kiện Đại án Đinh La Thăng, Nguyễn Quang A đã có cách nhìn nhận sai lệch, méo mó; ông hơn một lần trả lời phỏng vấn Đài BBC, cho rằng cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước VN chỉ là cuộc đấu đá, thanh trừng nội bộ, tòa xử án theo một kịch bản do Trung ương chỉ đạo v.v…
Trước đó, Nguyễn Quang A đã có nhiều hoạt động gây tai tiếng:
- 2011, tham gia biểu tình cùng bọn phản động gây rối trật tự xã hội về Sự kiện Trung Quốc kéo giàn khoan vào Biển Đông;
- 9.2.2015, cùng 160 người gửi thư ngỏ đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, đề nghị “đổi tên Đảng ( không gọi ĐCS), đổi tên nước (không gọi CHXHCH)…phê phán đường lối xây dựng CNXH theo Chủ nghĩa Mác – lênin…”
- 2016, cùng với nhà văn Nguyen Ngọc và một vài nhà văn khác trong Văn đoàn Độc lập VN xuyên tạc, bôi nhọ anh hùng Võ Thị Sáu;
Và nhiều hoạt động khác chống lại đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước…

Nguyễn Quang A là ai?
Nguyễn Quang A sinh năm 1946, quê quán Quế Võ, Bắc Ninh, từng làm việc tại Viện Kỹ thuật Quân sự, Công ty Liên doanh Máy tính VN Genpacific…Ông còn là chuyên gia kinh tế, đi đầu trong ngành ngân hàng tư nhân, góp công thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển ISD…, Chủ tịch Hội Tin học VN, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp VN – Hung ga ri…

Nguyễn Quang A có cha là liệt sĩ thời kỳ chống thực dân Pháp xâm lược. Chính vì gia đình có công với cách mạng nên Nguyễn Quang A được Đảng, Nhà nước ưu ái cho đi học đại học, ngành vô tuyến điện tại Hung ga ri, sau đó lấy bằng tiến sĩ tại nước này, và ông có nhiều thành đạt – là doanh nhân giàu có.

Là người tự cao tự đại, tham lam quyền lực, từ một doanh nhân, Nguyễn Quang A lộn sân sang lĩnh vực chính trị, và đã có những hoạt động sai lầm gây tai tiếng nêu trên đây.
3.2016, với tư cách chuyên gia độc lập về tin học, kinh tế, tài chính, nhà báo tự do…Nguyễn Quang A tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV ( 2016 – 2021) nhưng đã thất bại ngay từ vòng đầu tiên lấy phiếu tín nhiệm từ quần chúng nơi cư trú (6/75 phiếu)…Từ đây, Nguyễn Quang A càng tỏ ra thất vọng, sinh ra bất mãn, dấn thân vào con đường đen tối đi theo BỌN CỜ VÀNG( ?)

Trên mạng xã hội, mấy năm nay, dư luận rất bất bình, phẫn nộ về Nguyễn Quang A, nhiều người thẳng thắn cho rằng y là kẻ làm xấu truyền thống gia đình, ăn cháo đá bát, vong ơn bội nghĩa với nhân dân…

Trong xã hội hiện nay có không ít kẻ có tư tưởng tương tự như Nguyễn Quang A, chẳng hạn, Nguyên Ngọc nhà văn nổi tiếng một thời, tiến sĩ Hồ Bất Khuất, giáo sư, thiên tài toán học Ngô Bảo Châu, một vài vị giáo sư, tiến sĩ " LẬT SỬ " v.v…

Thứ Năm, 25 tháng 1, 2018

CUỘC TỔNG TẤN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN – 1968 TẠI QUẢNG NGÃI.Ký ức về:

“CUỘC TỔNG TẤN CÔNG VÀ NỔI DẬY TẾT MẬU THÂN – 1968” TẠI QUẢNG NGÃI.

Ý định viết lại ký ức  về “Cuộc Tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968“ thôi thúc tôi, vì năm nay Kỷ niệm lần thứ 50 sự kiện vĩ đại ấy. Viết về một kỷ niệm bình thường thì dễ, nhưng viết về kỷ niệm một chiến dịch vĩ đại, mà tôi có vinh dự tham gia thật là khó.
Do đó tôi chỉ viết trong phạm vi mình nhìn thấy và tham dự mà thôi, không thể viết hết cho cả một chiến trường Quảng Ngãi rộng lớn được, vì thực tế lúc bấy giờ thông tin liên lạc rất hạn chế, nên việc nắm bắt được thông tin rất chậm và không chính xác...
Tôi viết lại ký ức này khi sự việc đã qua đúng một nửa thế kỷ rồi, nhiều người công tác và chiến đấu với tôi không còn nữa, nên tìm hiểu lấy số liệu rất khó khăn, mặt khác cũng chưa có tài liệu nào chính thức ghi chép đầy đủ về Chiến dịch Tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu thân 1968 vĩ đại này tại chiến trường Quảng Ngãi, nên chắc chắn bài viết còn nhiều thiếu sót, nếu đồng chí, đồng đội nào còn nhớ xin được nhắc nhở, bổ sung !

TÌNH HÌNH Ở QN TRƯỚC CHIẾN DỊCH..
Từ cuối năm 1964 đến tháng 4/1965 tình hình quân sự rất thuận lợi cho cách mạng miền Nam nói chung và ở Quảng Ngãi nói riêng. Sau khi Ngô Đình Diệm bị lật đổ “Quốc sách Âp chiến lược” bị phá hủy hoàn toàn. Mức độ kiềm kẹp của địch không còn chặt chẽ như trước, do lo sợ sụp đổ, nên Ngụy quân, Ngụy quyền thẳng tay đàn áp và bắn giết nhân dân một cách bừa bãi… Lúc bấy giờ quân Ngụy với số quân rất đông bao gồm quân chính quy cơ động, các liên đoàn biệt động quân, lực lương bảo an, địa phương quân, dân vệ dày đặc nhưng chúng chỉ đóng quân tại chỗ trong căn cứ hay các đồn bót mà không dám đi ra ngoài càn quét, bắn phá. Quân Giải phóng (QGP) lớn mạnh nhanh chóng, liên tục tấn công tiêu diệt các đồn bót lẻ, phát động quần chúng vùng lên phá tan hệ thông ấp chiến lược, kêu gọi anh em trong hàng ngũ Ngụy quân, ngụy quyền buông súng trở về với nhân dân…
Nhiều nơi QGP hành quân giữa ban ngày, ngay sát đồn bót địch, quân Ngụy cho người mang thư ra đưa cho cán bộ bên ta nói rằng, không nên hành quân giữa ban ngày như vậy, nếu cấp trên của chúng biết được là đã để cho QGP hành quân công khai như thế, chúng sẽ chịu trách nhiệm khiển trách và rầy rà…Nói tóm lại tình hình cuối năm 1964 đầu 1965 quân địch đã sắp sửa đầu hàng QGP nếu quân Mỹ không đổ bộ vào cứu giúp để vực quân Ngụy dậy.
Chỉ một diện tích chưa được 30km2, gần Huyện lỵ Đức Phổ quân Mỹ lập đồn bót dầy đặc

Khi Quân Mỹ đổ bộ vào dần chiếm các địa điểm chiến lược trọng yếu ven biển miền Trung, trong đó có Quảng Ngãi, tại đây chúng lập những căn cứ trọng yếu của quân Mỹ tại Việt Nam, để vừa khống chế sự phát triển đang mạnh mẽ của quân ta và đồng thời làm chỗ dựa cho quân Ngụy vốn đã sắp đến hồi tan rã. Từ cuối năm 1965 đến đầu 1966 quân Mỹ đã chiếm đóng Chu Lai xây dựng căn cứ và sân bay quân lớn nhất Việt Nam, nó là căn cứ quân sự của Sư đoàn Lính thủy đánh bộ Mỹ khét tiếng số 9 (Marine 9th) đồng thời là căn cứ của Sư đoàn bộ binh Mỹ số 23 (23th infantry),…Mỹ xây dựng Chu Lai thành một sân bay quân sự lớn nhất VN, và là một căn cứ hậu cần chiến tranh khổng lồ của quân đội Mỹ, từ đây chúng có thế xuất phát đi ném bom hỗ trợ cho các cuộc hành quân càn quét của Mỹ-Ngụy thuộc Vùng chiến thuật I. Đồng thời cũng là sân bay có số lượt máy bay đi ném bom bắn phá miền Bắc nhiều nhất trong mọi điều kiện thời tiết !
Đóng chung quanh làm lá chắn cho quân Mỹ là Sư đoàn bộ binh Ngụy số 2 với quân số lên chục ngàn tên lính có trang bị mạnh mẽ nhất.
Ở phía Nam Quảng Ngãi Lữ đoàn 11 Bộ binh nhẹ và một bộ phận của sư 23 Bộ binh Mỹ chiếm đóng tại Gò Hội lập thành một Tập đoàn quân sự phản ứng nhanh rất mạnh trong khu vực nhằm thực hiện chiến dịch “tìm - diệt” của Wesmoreland từ 1966-1967. Đặc biệt căn cứ này đã gửi đi sâu vào cùng giải phóng của ta ở Nghĩa Hành, Ba tơ, Minh Long… những đội Task Fore hay còn gọi là nhóm Tiger Force gây ra biết bao nhiêu nợ máu với đồng bào ta với hàng ngàn người bị chúng giết vô tội một cách thương tâm và oan ức ở vùng Thung lũng Sông Vệ, tội ác này mãi đến năm 2003 mới được Phóng viên Michael D. Sallah, của tờ The Blade vạch trần sự thật tội ác của Mỹ mà chính quyền Mỹ cố tình làm ngơ. (1)
Tại Quảng Ngãi, những năm 1966-1967 Giặc Mỹ lúc nào cũng bắn giết
vô cớ nhân dân vô tôii của chúng ta
Thêm chú thích

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO CHIẾN DỊCH:
Ngày 28/8/1966, Bộ chỉ huy liên quân Mĩ - Ngụy ở miền Nam điều sư đoàn Thanh Long (Rồng Xanh – Blue Dragon) Nam Triều Tiên, một loại lính chư hầu đánh thuê khét tiếng tàn ác vào đóng tại huyện Bình Sơn, nâng tổng số quân Mĩ và chư hầu lên 12.000 tên. Trên chiến trường Quảng Ngãi lúc này, nếu tính cả Bộ Tư lệnh sư đoàn 2 ngụy toàn bộ trung đoàn 4 với 4 tiểu đoàn, 2 tiểu đoàn của trung đoàn 6, 25 đại đội bảo an, 17 đại đội đặc biệt, 116 trung đội nghĩa quân (dân vệ), 1.000 cảnh sát, 1 chi đoàn thiết giáp, 17 đoàn bình định nông thôn, 1 đại đội hải thuyền (Duyên đoàn 6 đóng ở thôn Cổ Lũy), hai tiều đoàn BĐQ 36, 37 thì toàn bộ lực lượng địch trên đất Quảng Ngãi tăng gấp 6 lần so với năm 1965. Có nơi như Bình Sơn, 8 người dân có một tên lính.
Cùng với quân đông và vũ khí nhiều, quân địch tiến hành xây dựng sân bay Gò Hội, tập đoàn cứ điểm LZ Brocon, khu hậu cần Phổ Vinh, nâng tổng số cứ điểm đồn bót ở Quảng Ngãi lên 124, gồm 19 cứ điểm quân Mĩ, 17 cứ điểm Nam Triều Tiên, 89 cứ điểm quân ngụy. . Các sắc lính tràn ngập, gây ra biết bao khó khăn,gian khổ cho nhân dân không thể nào kể xiết. (2)
Quân Mỹ Ngụy tiến hành các cuộc càn quét rất ác liệt khắp ven biển Quảng Ngãi, lập hàng trăm đồn bót mới, có nhiều đồn đặt sâu vào cùng giải phóng như Núi Đất, Núi Thụ, Núi Dâu, Chóp Chài, Chóp Vung, Vực Liêm, Núi Võ, Núi Tròn, Búi Bút, Núi Tròn, Núi Bé, Núi Dầu, Núi Giàng, Núi Thụ, Núi Đất, Nui Voi v.v…những đồn bót này vững chắc như một căn cứ quân sự lớn, được trang bị nhiều pháo cối hỏa lực hạng nặng để khống chế và ngăn cản sự hoạt động của ta. Máy bay trực thăng vũ trang và trực thăng trinh sát ngày đêm bay qua lại chụp ảnh, bắt cóc người, khám xét người… gây ra một không khí căng thẳng chưa từng có trên toàn tỉnh. Nếu trước năm 1966 khi bộ đội chủ lực hay bộ đội địa phương của ta có thể đóng quân ở đồng bằng thì năm 1967 hầu như đều bị bật khỏi các vị trí đó mà đều phải di chuyển vị trí đóng quân trên núi hay vùng gần núi để dễ dàng vừa đánh định vừa rút khi chúng càn quét…
Sân bay quân Mỹ ở Chu Lai nơi có hàng vạn tên Mỹ và phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ

Tuy nhiên:
Từ mùa khô năm 1967 cho đến thu đông 1967, lực lượng vũ trang giải phóng Quảng Ngãi đã loại khỏi vòng chiến đấu 10.000 tên địch, có 3.600 tên Mĩ, 800 lính Nam Triều Tiên, thu 450 súng các loại, phá hủy 118 xe quân sự, xe M113, bắn cháy 46 máy bay trực thăng, phá banh 46 ấp chiến lược, giải phóng hàng vạn đồng bào trở về quê cũ làm ăn. (3)
Qua 2 năm đọ sức với quân viễn chinh Mĩ - Ngụy, chư hầu, quân và dân
Quảng Ngãi đã trải qua những thử thách vô cùng ác liệt, đầy hy sinh gian khổ và giành thắng lợi vẻ vang, đẩy ngụy quân ngụy quyền vào thế bị động về nhiều mặt. Thắng lợi đó là động lực thúc đẩy quân và dân Quảng Ngãi tiến lên đánh bại các cuộc càn quét trong chiến dịch mùa khô thứ hai của đế quốc Mĩ, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc tấn công và nổi dậy đồng loạt mùa xuân 1968.
Cuộc tổng tấn công Mậu Thân tại Quảng Ngãi bắt đầu trong tình hình như vậy. Từ tháng 7/1967 toàn quân đội đã bắt đầu chỉnh huấn (chúng tôi gọi là chỉnh quân) thời gian chỉnh huấn khoảng từ 3- 7 ngày, tùy theo cấp bậc và đơn vị, lúc này là chiến sĩ hay cán bộ cấp thấp chúng tôi chỉ biết rằng việc chỉnh huấn là công việc thường niên của bộ đội, và cũng không để ý nhiều về những khẩu hiệu được nêu ra trong cuộc tập huấn, Ví dụ:” Quyết tâm vượt qua khó khăn, đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất Tổ Quốc” hay “Hãy phát huy chủ nghĩa Anh hùng cách mạng của QGP miền Nam tiến công tiêu diệt địch tạo một bước ngoặc mới…” Nội dung cụ thể thì đề cập nhiều đến thực hiện các chính sách lớn của quân đội như: Chính sách dân vận, chính sách thương binh liệt sĩ, chính sách tù hàng binh và chính sách chiến lợi phẩm…
Ở phía Nam tỉnh, một hội trường thật lớn (bằng tre , nứa lá rừng ) cũng được nhanh chóng dựng trong rừng vùng tây Phổ Phong, Đức Phổ để tập huấn cho cán bộ các cấp từ xã, huyện và các đơn vị trực nhằm chuẩn bị tinh thần chỉ huy chiến đấu và nhận nhiệm vụ cho chiến dịch.
Chúng lùng sục vào làng và bắn giết cả đàn bà, trẻ em !

Công tác chuẩn bị hậu cần cho chiến dịch cũng chuẩn bị rất khẩn trương, Một đơn vị chuyên phụ trách hậu cần cho tỉnh với mật danh là H10 cũng xúc tiến hoạt động chuẩn bị vật chất, hậu cần cho chiến dịch; hồi đó ở Quảng Ngãi chỉ có một Đại đội vận tải H22 có biên chế khoảng 100 người, chủ yếu là nữ người địa phương, chuyên trách vận chuyển vũ khí đạn dược bộ binh bằng sức người và xe thồ từ trên đường dây 559 tận bên đất bạn Lào về Tỉnh đội, rồi quân lực tỉnh đội phân phối cho các đơn vị; các đơn vị trợ chiến như Tiểu đoàn pháo binh D107, Đại đội bắn tỉa C19 thì tự đơn vị phải đi nhận vũ khí cho riêng đơn vị mình. Từ tháng 6/1967 đến hết chiến dịch Mậu Thân 2 Tỉnh đội đã thành lập thêm vài đại đội vận tải bằng sức người lấy nhân lực từ các đơn vị trực thuộc của tỉnh đội như từ các cơ quan tỉnh đội, đại đội dược, đại đội sản xuất H24 để tăng cường vận tại vũ khí và phương tiện chiến đấu về phục vụ cho chiến dịch.
Từ tháng 8 đến tháng 12/1967 trong các hang đá lớn dọc hai bên bờ suối Lâm, thuộc xã Đá Sơn, huyện Tư Nghĩa (cách TX Quảng Ngãi chừng 20km về phía Tây) đầy ắp các đạn dược và lương thực, thuốc men đủ ta đánh dài ngày, được ta bố trí giấu trong đó, Đó chính là Tổng kho vũ khí và hậu cần của Bộ đội ta được dùng cho cuộc Tổng công kích và tổng nổi dậy Tết Mậu Thân 1968; dù không có người trông coi nhưng được nhân dân địa phương hỗ trợ bảo vệ an toàn tuyệt đối.

THÀNH LẬP BỘ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH

1/ BỘ CHỈ HUY CHIẾN DỊCH TỔNG TẤN CÔNG TẾT MẬU THÂN-1968-QUANG NGÃI.
Chính ủy tỉnh đội Quảng Ngãi Trung tá Nguyễn Chức.
Cán bộ tăng cường, cố vấn từ QK5: Thượng tá Nguyễn Huy Chương (5)
Tỉnh đội trưởng Trung tá Lưu Thạnh Đức. (6)
Chính trị viên phó Tỉnh đội: Thiếu tá Nguyễn Chữ (6), Thiếu tá Việt Anh (6)
Tỉnh đội phó: Thiếu tá Lưu Văn Thư, Thiếu tá Phạm Trầm, Thiếu tá Phạm Trọng Hiệp
Tham mưu trưởng: Thiếu tá Phạm Văn Trinh, Tham mưu phó: Thiếu tá Hoài An, Thiếu tá Đinh Xuân Trâm (7), Đại úy Lê Văn Vui (6).
Thiếu tá Lê Hường chủ nhiệm Hậu cần chiến dịch, có trách nhiệm chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, lương thực cho các Phương án đánh lâu dài.
Thiếu tá Đinh Xuân Trâm (người H’re) Phụ trách Dân quân du kích phối hợp nổi dậy khởi nghĩa của đồng bào các dân tộc 4 huyện miền núi: Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Minh Long.
Cùng các Trưởng, phó các ban:
Ban:1 Tác chiến, Đại Úy Hoàng Tề, Đại úy Nguyễn Mau
Ban 2: Quân báo, Đại úy Bùi Hồng Việt, Trung úy: Trần Thanh Khải
Ban 3: Thông tin Liên lạc, Đại úy Trần Quang, Trung úy :Lê Công
Ban 4: Quân Lực, Đại úy: Nguyễn Đình Thi, Trung úy: Trần Độ
Ban 5: Hậu cần, Đại úy: Trần Tháo, Đại úy Lê Lan
Ban 6: Cơ yếu, mật mã: Đại úy Lê văn Mẫm, Đại úy: Huy Cường
Ban 7: Công binh, bắn tỉa, xe tăng: Đại úy Hoàng Hưng,
Ban 8: Dân quân du kích, Đại úy Phạm Hùng, Trung úy Nguyễn Huân.
Ban 9: Hóa học, Đại Úy Nguyễn Cứu, Trung úy Lương Minh Hoàng
Ban 10: Đặc công, Đại úy Nguyễn Minh Châu, Thượng Úy: Lê Ba.
Còn hàng chục các trợ lý của các ban nói trên, cấp bậc từ trung úy tới đại úy có trình độ và trải nghiệm tác chiến khá cao qua nhiều chiến dịch đã được Bộ chỉ huy gửi đi biệt phái mang theo với họ tinh thần, và chi tiết nhiệm vụ của Chiên dịch xuống các đơn vị, địa phương từ 7 ngày trước ngày “n” …tại các đơn vị, địa phương các trợ lý ngay lập tức kiểm tra công tác chuẩn bị cho chiến dịch, rà soát các phương án tác chiến và cơ sở hậu cần, các chính sách lớn như: chính sách dân vận, tù hàng binh, chiến lợi phẩm… Lập báo cáo khẩn gửi ngay về cho Bộ Chỉ huy trước ngày “n” 3 ngày.
Ngoài ra còn thành lập 3 chi huy sở tiền phương di động theo các mũi tiến công chủ yếu và thứ yếu .
 Đế quốc Mỹ còn đưa cả các ca sĩ từ Mỹ sang ra tận căn cứ khuyến khích chúng bắn giết !


2/THÀNH LẬP CHỈ HUY SỞ TIỀN PHƯƠNG
Vì trọng điểm chính của chiến dịch T25 là đánh vào các cơ quan đầu não của Mỹ-Ngụy tại Quảng Ngãi nên Chỉ huy sở tiền phương chỉ được lập ở mặt trận chính.
Tháng 11/1967 để đảm bảo bí mật cho vị trí đặt chỉ huy sở Tiền phương cố định, nên việc tiến hành đào công sự, khu vực làm việc của cán bộ chỉ huy sơ, vị trí đặt đài 15W đều tiến hành hết sức bí mật , vị trí chỉ huy sở tiền phương phải đạt được những yêu cầu:
- Gần mặt trận, để có thể quan sát, thu thập tin tức và tình huống để chỉ huy kịp thời.
- Có công sự vững chắc để tránh phi pháo hạng nặng của địch, kể cả B52.
- Có lối rút lui tiện lợi đề phòng trường hợp địch bất ngờ đổ quân, đánh phá.
Vị trí đó chính là Hang Đá Ông Mọ thuộc thôn Phú Thọ, xã Nghĩa Thắng, Huyện Tư Nghĩa, (nay là xã Nghĩa Thọ, Tư Nghĩa Quảng Ngãi) chỉ cách Trung tâm thị xã, nơi quyết chiến điểm của chiến dịch Mậu thân chưa đến 10km. (Xem bản đồ)
3/ LỰC LƯỢNG THAM CHIẾN TẤN CÔNG VÀO THỊ XÃ QUẢNG NGÃI CHỈ LÀ BỘ ĐỘI ĐỊA PHƯƠNG
Tiểu đoàn bộ binh d20 (4)
Tiểu đoàn Đặc công d406 của QK 5 tăng cường.
Đại đội Đặc công C506a, C506b , C21, b45, b95
Các tiểu đoàn bộ binh tỉnh d48, d83, d81.
Tiểu đoàn pháo binh nhẹ d107 (4)
Các đại đội độc lập của 6 huyện đồng bằng.
Đội Biệt động “quyết tử cho Tổ Quốc quyết sinh” của Thị đội 25 đồng chí
Đội An ninh Vũ trang của Lực lượng An ninh đặc biệt tỉnh 35 đồng chí.


6/DIỄN BIẾN CHIẾN DỊCH
a/ Khí thế người Ra trận:
Dù quân Mỹ- Ngụy ra sức tăng cường quân đội và phương tiện chiến tranh dữ dội từ giữa năm 1966 đến cuối 1967, chúng nống ra lập thêm ấp chiến lược, xây dựng hàng trăm đồn bót sâu trong vùng giải phóng ta, gây ra bao nhiêu nợ máu với đồng bào ta, thực tế quân ta gặp rất nhiều khó khăm, hầu như các vùng hậu phương của ta được tạo ra từ cuối 1964-1966 không còn, quân ta phải di chuyển phần lớn lên rừng núi và vùng gần rừng núi, quân Mỹ dễ dàng đổ quân, càn quét bắn phá khắp nơi, Ở cánh bắc tỉnh sư đoàn Park Chung Hee - Nam Hàn (Sư đoàn Rồng xanh) gây ra những vụ thảm sát kinh hoàng ở Tịnh Sơn, Bình Hòa, Bình Minh, Balang An, chúng tràn vào làng giết chết một lúc hàng trăm người dân vô tội gồm toàn các cụ già, phụ nữ và trẻ em, so với vụ tàn sát Sơn Mỹ còn khủng khiếp hơn nhiều (nhưng rất tiếc rằng những vụ thảm sát này không được phanh phui như trận thảm sát Sơn Mỹ) nhưng khí thế quần chúng không hề nao núng, trong tư tưởng của cán bộ chiến sĩ đến người dân vùng giải phóng vẫn tin tưởng vào chiến thắng của Cách mạng, ai cũng nhận định rằng khó khăn chỉ là trước mắt tạm thời, và chúng ta nhất định thắng, nhất định sẽ từng bước Giải phóng được quê hương !
Đó chính là nguồn sức mạnh to lớn của quân và dân Quảng Ngãi trước khi bước vào cuộc Tổng tấn công và nổi dậy.
Do nhận thức được tình hình và nhiệm vụ đó nên cho dù lực lượng của ta rất hạn chế nếu so với lực lượng của địch (Lúc này sức mạnh của địch kể cả quân số và vũ khí thì chỉ số so sánh địch mạnh hơn ta 600 lần , cứ 8 người dân QN thì có một tên lính Mỹ-Nguy- Chư hầu) , Tuy vậy với phương châm : “lấy ít đánh nhiều, lấy yếu đánh mạnh” và “nghệ thuật chiến tranh nhân dân “ nên toàn quân đều sẵn sàng ra trận với quyết tâm chiến thắng lớn lần này !
Hàng ngàn dân công hỏa tuyến cũng được huy động để giúp quân đội vận chuyển lương thực, vũ khí và tải thương binh, liệt sĩ cùng nhịp chân với QGP hồ hởi ra trận mà không nề ác liệt hy sinh !

b/ NHẬT LỆNH TỔNG TẤN CÔNG VÀ NỔI DẬY CỦA ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP !
:
Mọi việc chuẩn bị cho chiến dịch đã xong, ngày N và giờ G đã đến, tại chiến trường Quảng Ngãi đó là Đêm 29 rạng sáng 30/1/1968 (tức đêm 30 (giao thừa) rạng sáng mồng một Tết năm Mậu Thân - theo Lịch miền Nam). Giờ G là 2.00 sáng. Nên chú ý rằng, trước đó đêm 28 rạng 29/1 tức đêm 29 rạng 30 tết các địa phương như
1. Thị xã Qui Nhơn lúc 4 giờ 10.
2. Thị xã Kon tum lúc 2 giờ 00.
3. Thị xã Pleiku lúc 4 giờ 40.
4. Thị xã Darlak lúc 1 giờ 30.
5. Thị xã Nha Trang lúc 0 giờ 30.
6. Chỉ huy sở của QĐ 1 Quân Ngụy tại Đà Nẵng
đã nổ súng trước, do đó yếu tố bí mật của các chiến trường còn lại đã mất đi không còn nữa. và bây giờ chỉ còn yếu tố bất ngờ …!
Trước khi ra trận toàn bộ quân của các đơn vị tham gia chiến dịch hướng chủ yếu đều ở phía Tây, Tây Nam thị xã, (các hướng đông, Nam, Đông Bắc thì bộ đội ta đều đã được bí mật đưa vào ém ở vị trí xuất phát từ đêm hôm trước , như như Tiểu đoàn đặc công D406 Phía đông Nam, hay tiểu đoàn bộ binh D48, c21 đặc công ở phía Bắc và đông Bắc.) Các đơn vị đánh từ hướng Tây và Tây Nam gồm có: C506A, C506B đặc công, D20 bộ binh, D107 pháo bình nhẹ, D83, D81 bộ binh và 2 đại đội độc lập của huyện Tư nghĩa…tổng quân số bao gồm dân công hỏa tuyến phải đến hơn 2.000 người , tập kết tại Gò Su (8) với hàng ngũ chỉnh tề (ai ai cũng được lệnh phải mặc bộ quần áo mới nhất mà mình có, vì ngày mai xuất hiện trước đồng bào vùng đô thị, QGP phải sạch sẽ, tươm tất, trước đây bọn Mỹ- Ngụy thường tuyên truyền là “VC- QGP là bẩn thỉu và gầy yếu, đến nỗi 5 thằng VC không làm gẫy cộng đu đủ”) đều hướng về Trung tá Lưu Thạnh Đức, tỉnh đội trưởng, Chi huy trưởng Chiến dịch đọc “Nhật lệnh Tổng Tiến công và Nổi dậy Tết Mậu” thân của Đại tưởng Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi Toàn quân trước giờ xuất phát tiến công…Lời kêu gọi toàn quân trong thời khắc “một ngày bằng hai mươi năm” hãy anh dũng tiến công vào hang ổ quân thù, bắt kẻ thù đền tội trước nhân dân, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ Quốc, thực hiện lời bác Hồ kêu gọi:
”Tiến lên chiến sĩ đồng bào.
Bắc Nam sum họp, Xuân nào vui hơn…”
  Đế quốc Mỹ tàn độc, giết cả trẻ em ở nông thôn nơi chúng càn quét !


Lời kêu gọi thật hào hùng qua giọng đọc sang sảng và vang ấm của Trung tá Lưu Thạnh Đức…Toàn đoàn quân hô vang “Quyết tâm” 3 lần, tiếng hô dội vào vách núi vang xa, vang xa mãi, nó kích động và gây ra trong lòng mọi quân nhân, mọi binh chủng khí thế hào hùng như ai ai cũng sẵn sàng xông lên tiêu diệt quân thù mà không ngần ngại ác liệt, hy sinh !
Các đơn vị được lệnh tỏa về các hướng theo nghiệm vụ của đơn vị mình…dọc các tuyến đường tiến quân đi về Thị xã, Đêm 30 trời tối đen như mực, nhưng các lộ tiêu dẫn đường làm bằng bẹ chuối, do các trinh sát và du kích, đội công tác địa phương rải dọc lối đi, trắng cả những con đưởng nhỏ; băng qua những cánh đồng ven những ngôi làng Nghĩa Thuận, Nghĩa kỳ và Nghĩa điền, chúng tôi hành quân thật nhanh để đến chiếm lĩnh vị trí xung phong cho kịp giờ G , đảm bảo hợp đồng tác chiến cho toàn chiến dịch !
Vì như ở trên đã nói, một số các chiến trường Tây Nguyên, Cực nam Trung bộ đã nổ súng đêm trước, nên toàn bộ quân Mỹ-Ngụy đã biết ta sẽ mở chiến dịch Mậu Thân rồi, nên chúng dùng rất nhiều pháo sáng và các loại pháo sát thương bắn rải rác dọc các tuyến đường hành quân tiếp cận điểm xung phong của quân ta, đã có thương vong trên đường chiếm vị trí xuất phát xung phong !
Đường ra trận hôm nay trời lất phất mưa xuân, những cơn gió bắc thổi nhẹ làm lay động xạc xào những cánh đồng mía bạt ngàn quê tôi, những đàn chim mía đang ngủ say trong rừng mía, khi nghe bước chân hành quân rầm rập của đoàn quân ra trận làm chúng giật mình kêu riú rít, rồi bay vọt lên không trung giữa trời tối đen như mực… làm cho lòng chúng tôi ai ai cũng trào lên một thứ tình cảm lẫn lộn: vừa đau thương vừa hạnh phúc…Đau thương, vì quê hương bị quân thù mang đạn bom đến giầy xéo, nhân dân tôi chịu bao đau khổ, chết chóc, thảm sát thê lương, đầy tủi hờn…Hạnh phúc, vì hôm nay được cầm súng cùng toàn quân tiêu diệt kẻ thù để giải phóng quê hương ! Lòng tôi đang ngân nga câu hát:
”Giặc tìm gối mẹ nôi em
Nay ta tìm đầu chúng trút lên lửa hờn…”


Bản đồ vị trí của QGP đồng loạt tấn công trong chiến dịch
Tổng tấn công và Nổi dậy Tết Mậu Thân 1968


Tôi được bố trí tại Sở chỉ huy di động của chiến dịch phía Tây nam Sân Bay Quảng Ngãi do Thiếu tá Tham mưu phó Tỉnh đội Hoài An, Thiếu tá Nguyễn Hường, Đại úy Ban 1 Nguyễn Hữu Văn và cùng các tiểu ban tác chiến, thông tin, quân báo, pháo binh… chỉ huy mũi chủ yếu theo sát hai tiểu đoàn d20 và d107 là lực lượng chủ công và trọng tâm của chiến dịch…Đảm bảo thông tin liên lạc từ các đơn vị tiền duyên về Chỉ huy sở di động đều được sử dụng bằng hữu tuyến (điện thoại) trước giờ nổ súng, khi đã nổ súng rồi bộ phận hữu tuyến thu dây và bộ phận vô tuyến bắt đầu dùng liên lạc bằng bộ đàm 2W và Prc10 hay Prc25 với các mật ngữ quy định .
Trong hợp đồng tác chiến của chiến dịch chúng ta bao giờ cũng ưu tiên cho mũi chủ yếu nổ súng trước, cho dù đơn vị khác đã chiếm lĩnh vị trí xuất phát xung phong rồi, nhưng người chỉ huy nhất định phải tuân thủ tính ưu tiên đó của mũi hay khu vực chủ yếu…và chờ điểm hỏa của mũi chú yếu..
Mũi chủ yếu của chiến dịch là căn cứ lớn sân bay quân sự Quảng Ngãi, nơi quân Mỹ- Nguy tập trung rất nhiều lực lượng quan trọng và mạnh mẽ nhất chiến dịch. Nếu diệt được căn cứ này thì coi như những khu vực khác ta thuận lợi hơn nhiều…quân địch đều ở trong công sự hầm ngầm với 4 lớp rào thép gai và một con hào ngăn cách có bề ngang rộng hơn 10 mét, cắm đầy chông sắt và cài mìn các loại dày đặc, đèn pha công suất lớn chiếu rực sáng chung quanh, một con chuột chạy qua cũng có thể quan sát được.
c/ Giờ nổ súng:

Sở chỉ huy tiền phương di động của chúng tôi có nhiệm vụ chỉ huy mũi chú yếu đánh vào sân bay, bố trí sát mũi chủ yếu…nên mọi động tĩnh đều được báo cáo về Chỉ huy sở và được chớp nhoáng ra lệnh, lúc 0 giờ, nhiều hỏa châu màu được bắn lên trời, cùng tiếng pháo giao thừa vang lên nhưng rất ngắn, trước đó bọn địch đã ra lệnh cấm đốt pháo bởi vì chúng đã biết ra sẽ tấn công vào đêm nay. (8)

Quân Ngụy bị đẩy ra chịu trận, trong khi quân Mỹ núp trong các căn cứ

1/ Diễn biến ở điểm Sân bay:
 Đến 2 giờ sáng các mũi phía đông, đông Bắc, đông Nam đã vào được vị trí xuất phát xung phong, nhưng mũi chú yếu Tây Nam chưa vào được vì điện tại sân bay rất sáng, địch đã được báo động nên chúng tăng cường tuần tra rất nghiêm ngặt, nhiều chó béc-rê được chúng tung ra khắp nơi, các vị trí cửa mở dự định đều bị bịt kín bởi một hệ thống mìn claymore dầy đặc…Phương án 2 được truyền ra: Cường tập để chiếm lĩnh vị trí đầu cầu thay vì mật tập như phương án 1… 2:20 phút mũi chủ yếu bắt đầu nổ súng, Tên lửa A12 bắn phủ đầu địch, các súng DKZ bắn thẳng vào các lô cốt, các chiến sĩ ôm bộc phá băng qua hàng rào thép gai dày đặc chông mìn xông lên…quân địch lập tức cho nổ hệ thống mìn Claymore đã bố trí, gây ra nhiều thương vong cho chúng ta, các lô cốt chính tại mé tây nam được trang bị nhiều đại liên 12,7 bắn như mưa...Mũi chủ yếu do đại đội 1 D20 và trợ chiến D107 không vào được, bị bật lại ngoài bờ rào, hàng ngàn quả M79 được bắn thẳng vào trận địa của ta, gây thương vong rất lớn, xe tăng M41 và xe bọc thép M113 chạy qua lại phía trong bắn ra phía cửa mở như mưa…pháo sáng liên tục bắn lên sáng như ban ngày…quân địch đắc ý dồn hết hỏa lực về phía ta mà bắn…
Quân ta lùi lại, cũng cố trận đia, đưa thương binh, tử sĩ ra phía sau chuẩn bị cho đợt xung phong thứ hai, lúc đó phía đông trời đã bắt đầu hửng sáng, một tình huống mới bất lợi cho quân ta…

2/ Mũi Đông Nam Thị xã: Tiểu đoàn đặc công D406 đánh thẳng vào Tiểu khu Quảng Ngãi, đầu não của bảo an và địa phương quân, chọc thủng được một góc chi khu tiêu diệt nhiều tên, nhưng phía ngoài chúng đã bố trí xe bọc thép ngụy trang núp trong các lùm cây phản kích dữ dội cắt ngang đội hình của tiểu đoàn. Phía Đông bắc ta diệt được nhiều địch, nhưng bên ta cũng bị thương vong nhiều vì bị các chi đội M113 của địch phục kích trước, quá bất ngờ nên đội hình của mũi phía bắc chi khu phải rút ra phía bờ sông Trà gần bến Tam Thương để xốc lại đội hình, tổ chức phản kích lần 2 nhưng đều thất bại, mũi này anh em thương vong gần hết. Tiểu đoàn phó Huỳnh Rừng chỉ huy đơn vị độc lập chiến đấu, giành giật với địch từng ngôi nhà, từng góc phố giết rất nhiều giặc và hy sinh đến người cuối cùng, làm cho quân địch kinh hoàng bạt vía ! (Anh Huỳnh Rừng cùng 47 liệt sĩ khác vừa tìm được hài cốt tại ngay bờ sông Trà khúc)

3/Mũi đánh vào Sở cảnh sát, đài phát thanh:
Đại đội đặc công C506b quân số gần 100 chiến sĩ đánh thẳng vào Sở cảnh sát dã chiến, Tòa Tỉnh trưởng thắng lợi lớn, một mũi đánh vào Đài phát thanh, phá hủy toàn bộ thiết bị đài, ít gặp trở ngại vì quân địch phía Trung tâm chủ quan. Toàn đại đội được lệnh trụ lại cho đến sáng để đánh phản kích…
Giặc Mỹ-Ngụy tàn sán cả phụ nữ, cụ già..

4/Mũi đánh vào nhà lao Quảng Ngãi, giải phóng 1.500 tù chính trị:
Ở mũi phía Nam, mục tiêu chính là đánh vào các đại đội thám báo và cảnh sát bảo vệ nhà tù Quảng ngãi do Đại úy Thị đội trưởng Nguyễn Tiến và Đại úy chính trị viên Thị đội Lê Mai chỉ huy, cùng đội biệt động thị xã, đại đội đặc công C506a, đại đội C95, với quân số khoảng 200 đồng chí, ban đầu địch kháng cự dữ đội, sau khi ổ đề kháng chính 12,7 của địch tại nhà tù từ lô cốt trên cao bị tiêu diệt, toàn đại đội đánh sập bức tường rất dày bảo vệ nhà tù, lọt vào để đánh chiếm từng xà lim, dùng súng AK bắn nát tất cả hàng trăm ổ khóa cửa xà lim, nơi giam giữ đồng bào, đồng chí của chúng ta, 1.500 tù nhân ùa ra ôm lấy các chiến sĩ đặc công của ta khóc vô cùng xúc động, nhiều đồng chí tù nhân trẻ, khỏe không chịu ra vùng giải phóng mà xin ở lại cùng bộ tôi ta chiến đâu tiêu diệt quân thù… ta giải phóng trọn vẹn 1.500 tù nhân và phần lớn tù nhân được bộ đội ta đưa về Phú Thuận, Phú Sơn rồi về vùng giải phóng an toàn…
Sau đó thì trời bắt đầu sáng … từ phía núi Bút và chi khu Quân sự Tư Nghĩa xe tăng địch dịch xuất hiện bao vây tấn công , đơn vị đặc công c506a và c95 dưới sự chỉ huy của Ban Chỉ huy thị đội Quảng Ngãi (Do đại úy Lê Mai chính trị viên và đại úy Nguyễn Tiến thị đội trưởng, Ung Văn Tạc trung úy,Trưởng quân báo) và nhiều chiến sĩ biệt động trụ lại đánh địch phản kích hai ngày liền trong thị xã, toàn bộ Ban chỉ huy thị đội và 2 đại đội đặc công anh dũng ngoan cường, các chiến sĩ ta chiếm từng góc phố, từng căn nhà để đánh trả với hàng chục xe tăng và máy bay địch đến bao vây, sau gần 2 ngày chiến đấu vô cùng anh dũng các anh đã chọi lại với lực lượng địch vừa mạnh, vừa đông gấp hàng chục lần đã diệt được nhiều địch, sau đó chúng chỉ dựa vào hỏa lực của xe tăng và HUIA mà không có tên bộ binh nào dám xuất hiện nữa, cuối cùng các đồng chí đã anh dũng hy sinh đến người cuối cùng khi hết đạn, không một ai đầu hàng địch !…(Số các liệt sĩ hy sinh tại đây quân địch đã chôn vùi chung nhiều hố, Tháng 12/2009 chúng ta đã phát hiện và khai quật tìm thấy 39 bộ hài cốt tại một hố chôn khu vực phía ngoài nhà lao thuộc phường Trần Phú tp. QN)

Lính Mỹ bắt được QGP thì thường chặt đầu, moi gan
Quân Mỹ-Ngụy thường tra tấn bạc đãi QGP trước khi giết

5/ Mũi phía bắc thành phố:
Tiểu đoàn bộ binh D48 phối hợp với c21 đặc công tỉnh được phân công đánh chặn địch tiếp viện từ Chu Lai vào và đánh tập kích tiêu diệt Trường đào tạo Hạ sĩ quan Cao điểm 45 (Núi Long Đầu) thuộc Sư đoàn 2 quân Ngụy, với quân số gần 1.000 tên…cả tiểu đoàn chiếm lĩnh vị trí bí mật, an toàn đến tận giờ G, rồi bật lên tấn công chớp nhoáng, sắc mạnh, trận đánh tiêu diệt thắng lợi, giết chết 700 tên, bắt sống 200 tên tù binh rồi giáo dục và thả ngay tại chỗ, ta thu toàn bộ vũ khí và chiến lợi phẩm. bên ta hy sinh 4 bị thương 3…Đại đội 3 được tiểu đoàn trưởng Đồng Đắc Kỷ trực tiếp chỉ huy ở lại chốt điểm để nhữ địch đánh viện; còn hai đại đội 1, và 2 phục kích dọc QL1 để phòng quân từ Chu Lai và Bình Sơn kéo vào chi viện. Nhưng sáng sớm ngày 30/1/68 - mồng 1 tết miền Nam), Không quân Mỹ từ Chu Lai dùng bom hóa học ném xuống căn cứ và dùng xe tăng đột kích, hơn 120 anh em đều chiến đấu vô cùng anh dũng diệt nhiều địch đến viên đạn cuối cùng rồi hy sinh. Không một ai đầu hàng, phản bội.

6/ Tại Căn cứ Ebộ E4 của sư đoàn 2 Ngụy tại Núi Bút: Lực lượng pháo binh tập kích bằng tên lửa A12 làm cháy 1 kho đạn lớn, lửa cháy ngùn ngụt mấy ngày liền, quân địch hoang mang đào ngũ hàng loạt !

7/ Tại các Chi khu quân sự Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức Phổ, Sơn Tịnh, Nghĩa Hành, Bình Sơn ; các tổ hợp quân sự cấp quận, huyện của địch đều bị tập kích hay pháo kích, chặn đánh quân ngụy nống ra bên ngoài chi viện, các lực lượng tiến công đều do bộ đội địa phương và dân quân du kích tổ chức tấn công. Tuy nhiên không đánh dứt điểm được một chi khu quân sự nào, bởi vì chúng đã cảnh giác rất cao và sẵn sang ứng phó nếu ta tiến công.
8/ Tại trung tâm chiêu hồi Bàu Giang, nơi ở của những kẻ phản bội, chiêu hồi xưng khai chống lại cách mạng; lực lượng pháo binh của tỉnh đã bắn 8 quả tên lửa DKB, có 3 qua rơi đúng mục tiêu, diệt hàng trăm tên chiêu hồi phản bội. (9)


d/ Kết thúc chiến dịch:
Quay lại với diễn biến của mũi chủ yếu đánh vào sân bay do d20 bộ binh và d107 pháo binh,..khi lực lượng còn lại của ta tạm lui về điểm xuất phát tấn công chờ Chỉ huy sở lệnh cho Tiểu đoàn trưởng Ngô Văn Tấn chỉ huy tiểu đoàn bộ binh d83 đang là thê đội dự bị mạnh của d20, lên phối hợp với phần sinh lực còn lại của d20, xung phong tiến lên để quyết chiếm sân bay một lần nữa… Tiểu đoàn trường Ngô Văn Tấn bị thương nặng nhưng vẫn gan dạ dẫn tiểu đoàn d83 vượt qua hàng rào thép gai dày đặc bom mìn, rồi xông thẳng vào “tung thâm” địch thì trời sáng.

Lúc này ở phía đông hàng loạt máy bay trực thăng vũ trang HU1A từ Chu Lai bay lên tấn công vào đội hình ta, chúng dùng tên lửa bắn cháy các ruộng mía nơi ta ém quân, tạo nên sức nóng và khói dạt về phía các đơn vị của ta, d20 và d83 bị địch cắt làm đôi, phần lớn chiến sĩ đều kiên cường dũng cảm, vừa tấn công, vừa đánh trả xe tăng và máy bay địch, rồi hết đạn và anh dũng hy sinh đến người cuối cùng trên ngay đường băng sân bay…
Tiểu đoàn pháo binh d107 có nhiệm vụ dùng súng 12,8 bắn máy bay trực thăng, nhưng không hiệu quả, chúng vẫn bắn như mưa xuống đội hình và sở chỉ huy của ta, anh em thương vong rất lớn nằm đây đó từ bờ rào sân bay ra ruộng mía, nhưng các đồng chí của ta cắn răng chịu đựng không kêu một lời… một số anh em thuộc d107 trợ chiến bỏ lại vũ khí, chạy về phía sau. Thiếu tá Hoài An lệnh cho chúng tôi ngăn anh em và động viên họ ở lại chiến đấu, nhưng không có kết quả, tôi và đồng chí trung đội trưởng bảo vệ Lê Tấn Hệ vừa giữ lại được một khẩu súng 12,8 bèn hí hoái lắp chân để bắn máy bay trong cơn mưa đạn của HUIA nhưng không hiểu sao không bị dính đạn, khi lắp xong thì không tìm được đạn, mía cháy khắp nơi, hơi nóng phả vào người, vào mặt tưởng không thở được, nhiều đồng chí nhảy xuống mương nước vục mặt xuống cho dịu cơn nóng và tránh đạn máy bay…rồi cũng được lệnh rút vì xe tăng địch bắt đầu trườn qua vị trí xuất phát xung phong của đơn vị để tiến vào chỉ huy sở….

Tình huống xấu này buộc cả đơn vị thực hiện theo PA2, là nếu không đánh dứt điểm được thì rút về phòng ngự tại Truổng Ổi, Hố Sổ , Phú Sơn, Phú Thuận thuộc xã Nghĩa Kỳ để đánh càn, các công sự đã được dân công hỏa tuyến chuẩn bị sẵn từ trước…Chỉ huy sở cơ động thì tạm thời rút về chỉ huy tại thôn Phú Thuận, xã Nghĩa Thuận cách Phú Sơn chỉ vài trăm mét…
Đến 7:30 sáng ngày 30/1/1968 Đại úy Nguyễn Hữu Văn tác chiến sở chỉ huy, báo cáo lên Trung tá chỉ huy trưởng chiến dịch Lưu Thạnh Đức, kết quả sơ bộ của toàn chiến trường Quảng Ngãi theo thống kê chưa đầy đủ quân ta đã tiêu diệt hơn 2.800 tên địch (có nhiều tên Mỹ và chư hầu Park Chung Hee), bắt sống hơn 200 tên, bắn rơi 2 máy bay trực thăng, bắn cháy hơn 10 chiếc xe tăng và xe bọc thép, giải phóng được gần 1.500 tù chính trị tại nhà lao Quảng ngãi. Ta hy sinh 935 đồng chí bị thương hàng trăm người khác (Chưa có số liệu thương vong của các lực lượng du kích của các địa phương và dân công hỏa tuyến) ..!
Trong đêm phối hợp với chiến trường chính là trung tâm tx. Quảng Ngãi các lực lượng pháo binh của Quân khu 5, cũng đã đồng thời pháo kích vào sân bay Chu Lai, căn cứ chính của Sư đoàn TQLC Mỹ số 9, pháo kích vào căn cứ không quân Mỹ LZ Bronco tại Gò Hội, Đức Phổ đồng thời là căn cứ của các Lữ 11 bộ binh nhẹ, lữ 198 Bộ binh nhẹ, sư không vận 101 của Mỹ, làm cho chúng hoảng hốt, máy bay phản lực không dám cất cánh đi ném bom cho đến trưa hôm sau !

Trận Tấn công Tết Mậu Thân tại Chiến trường Quảng Ngãi tuy có nhiều hy sinh, mất mác vì quân địch có số quân và trang bị rất mạnh bao gồm nhiều xe tăng, máy bay và phi pháo. Lại được ở trong công sự kiên cố có sự liên lạc và thông tin rất nhanh chóng và chặt chẽ nhưng chúng ta đã làm cho kẻ thù hoang mang dạo động và hoảng loạn đối phó. Quân Mỹ chưa dám đưa bộ binh ra ngay ứng phó ngay mà nằm chờ trong công sự tại tại các căn cứ chỉ dùng phi pháo và xe tăng hỗ trợ…
Phối hợp với các cuộc tiến công vào thị xã, ở các vùng ngoại ô thuộc các huyện Tư Nghĩa, Mộ Đức, Đức phổ, Nghĩa Hành, Sơn Tịnh nhân dân trong các ấp chiến lược và khu dồn đã cùng nổi dậy đốt ấp chiến lược đấu tranh chính trị đòi trở về làng cũ sinh sống, nhiều thanh, thiếu niên vùng địch xung phong tham gia Quân giải phóng, tạo nên khí thế hừng hực khắp nơi, làm cho quân địch vô cùng hoảng loạn !

Ngày 3/2/1968 được sự đồng ý của Quân khu 5, tỉnh Quảng Ngãi thành lập một trung đoàn mới mang tên Trung đoàn 328 trên cơ sở quân nhân vừa tuyển được trong đợt Tổng công kích và nổi dậy vừa qua, với trụ cột là một số đại đội có sức chiến đâu cao của các tiểu đoàn (d81,d83) được tách ra. Ngay sau khi được thành lập Trung đoàn 328 chặn đánh quân Ngụy càn quét ven thị xã và vùng đông Nghĩa Hành, vùng Truổng Ổi, đèo Eo Gió diệt được hàng trăm tên địch, bắn cháy nhiều xe bọc thép , thu nhiều vũ khí của địch.
Để bồi tiếp cho đối phương những đòn chí mạng, mặt trận Quảng Ngãi còn tiếp tục thực hiện đợt Tấn công Mậu Thân 2 Tức T26 vào đầu tháng 5/68 lập công mừng thọ Bác Hồ, rồi các chiến dịch tiếp theo X1: 13/8/68; X2 :9/9/68, …25/2/69…làm cho quân địch trở tay không kịp, lúng túng đối phó, đội hình của chúng bị xé ra từng mảng lớn !
Nhìn chung đợt tổng tấn công và nổi dậy trên chiến trường Quảng Ngãi chúng ta thu thắng lợi rất to lớn, quân địch chịu sự tiêu diệt nặng nề, tuy vậy chúng ta cũng đã chịu khá nhiều hy sinh và tổn thất, nhất là các đơn vị đánh sâu và trụ lại ban ngày...

Ý nghĩa nhất là lần đầu tiên trong Lịch sử cuộc cách mạng, Quảng Ngãi đã cùng với các đô thị trên toàn miền Nam đồng loạt tấn công sâu vào hang ổ kẻ thù, tạo nên một cú sốc rất lớn như một cơn địa chấn vào chính quyền và quân đội Mỹ, buộc chúng phải lập tức xuống thang cuộc chiến, đơn phương tuyên bố hạn chế ném bom miền bắc, đơn phương thừa nhận lực lượng QGP là một thực thể ở miền Nam và cùng ngồi vào bàn đàm phán hòa bình ờ Paris, Tổng thống Mỹ Lyndon Johnson tuyên bố không ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ 2, và bắt đầu thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh ...Nhờ đó mà cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của chúng ta bước sang một bước ngoặc mới, để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc !
                                                                   X              X
                                                                            X
Đôi giòng tâm sự:
Đã 50 năm trôi qua, chưa có sách vở , tài liệu nào nói tổng quát về cuộc Tổng tấn công và Nổi dậy Tết Mậu Thân trên chiến trường Quảng Ngãi mà chỉ có nhiều bài viết nêu ra vài trận cụ thể với chi tiết tương đối cụ thể mà chưa có sự tổng hợp chung của chiến trường…Rất tiếc là kinh nghiệm viết còn thiếu, số liệu còn thiếu nhiều, chỉ viết theo trí nhớ và ghi chép được ít trong nhật ký, một số nhật ký trong chính trong chiến trường đã bị thất lạc trong chiến tranh. Tôi cố gắng viết lại ký ức này để mọi người có thêm ít nhiều tin tức về khí thế của Quân và dân ta ngày ấy…

Tôi viết để tưởng nhớ đến đồng đội tôi đã anh dũng hy sinh trong trận đánh Lịch sử này, mãi mãi tôi không thể nào quên được anh Lê Mai, Nguyễn Tiến và Ung Văn Tạc những người thủ trưởng của tôi và là những tấm gương chỉ huy gan dạ của Thị đội Quảng Ngãi và chết oai hùng cùng với chiến sĩ của mình trước sự hung hãn của quân thù mà không phút giây nao núng. Tôi cũng viết cho Bùi Hướng, Lê Xuân Phượng, Nguyễn Thị Nhương,Trần văn Khoa, Hồ Hương, Lê Đá… những người bạn thân thiết như ruột thịt của tôi đã hy sinh trong đêm giao thừa ấy chỉ vì họ muốn vùng lên giải phóng quê hương ra khỏi nanh ác của quân thù khi tuổi đời còn trong trắng và phải dừng lại ở tuổi 20…
Tôi viết để tưởng nhớ hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ của tôi đã anh dũng hy sinh ngay trong đêm đầu của Chiến dịch Lịch sử đầy máu và nước mắt này và những đồng chí của tôi trên cả chiến trường miền Nam thân yêu đau thương mà Anh dũng của tôi…

Những người được sống hôm nay phải suy nghĩ nhiều và phải sống sao cho xứng đáng với những người đã ngã xuống cho Dân tộc để chúng ta được yên ổn trong hòa bình…
Chúng ta cũng mạnh mẽ bác bỏ những dư luận xấu xa rằng, T25 là “một đi không trở lại” tức là chúng ta quyết giải phóng miền Nam ngay lúc ấy và không quay về hậu cứ nữa…đó là những sự xuyên tạc đồi bại và hèn nhác, Đảng CSVN và Hồ Chí Minh đã có cái nhìn xa vợi…lúc đó Bác và Đảng tuyên bố rõ ràng là “Cuộc tiến công Mậu thân này sẽ tạo nên một bước ngoặc mới cho cách mạng miền Nam…” và chúng tôi đã có những bậc chỉ huy kỳ tài phán đoán rằng sẽ khó khăn và chuẩn bị nhiều phương án cho “cuộc đấu trí máu” này lâu dài ra sao…?, thế là đã rõ…!!!

Còn việc chúng ta hy sinh hàng vạn người là có thật, một quân đội nhỏ bé , trang bị lạc hậu bị coi là “cộng phỉ” chiến đấu ngoài công sự với kẻ thù mạnh gấp mấy trăm lần , đã từng quen nghề bắn giết từ Âu sang Á như Đế Quốc Mỹ và lũ chư hầu, nhưng chúng lại ở trong công sự, với trang bị tối tân nhất thế giới và sự hỗ trợ của hỏa lực mau chóng, thì cái sự hy sinh, đổ máu của chúng ta nhiều là chuyện Tất yếu , chỉ có bọn đầu óc đấy phản trắc mới xuyên tạc sự anh dũng và hy sinh của Quân đội và Nhân dân Anh hùng của chúng ta!
Chúng ta đã đánh một trận long trời lỡ đất, tiếng vang của nó dội đến Nhà Trắng làm tỉnh thức hàng trăm triệu người dân Mỹ vốn hiếu chiến, cũng dư chấn của cuộc Tổng tấn công này vang đến làm rung chuyển London, Paris, Brussel, Bon, Tokyo…làm thức tỉnh hàng trăm triệu con người có trái tim nhân hậu, họ xuống đường đập phá tất những biểu tượng Mỹ, nhiều người bị cảnh sát bắn chết ngay trên đường phố chỉ vì họ muốn chặn bàn tay vấy máu của Mỹ đang tàn sát Nhân dân Việt Nam vô tội…đó chẳng phải là một chiến thắng Vĩ đại ư, hỡi những kẻ có đầu óc ngu ngốc và trái tìm đầy máu đen độc ác !
Tháng 1/2018
--------------------------
(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Tiger_Force
 (2) Tại Quảng Ngãi quân Pak Chung Hee đóng quân trên đồn, không dám ra ngoài, mỗi lần ra ngoài thì dùng phi pháo, chất độc hóa học và bom napal hủy diệt hết làng xóm rồi chúng mới dám mò ra. Mỗi khi tràn vào làng chúng thực hiện chính sách “Tam Quang - Đốt sạch, Phá sạch, Giết sạch”. Không ngày nào là không có hàng chục đồng bào ta bị chúng vô cớ giết hại, có xóm chúng giết sạch, như ở Bình Hòa trong một tháng chúng giết hơn 1.300 người, các vụ thảm sát ở Bình Châu, Tịnh Hà, Tịnh Sơn, Tinh Minh, Tịnh Bắc, chỗ nào cũng có hàng trăm người chết, đa phần là hãm hiếp trước khi giết, chặt đầu, mổ bụng ném, xuống giếng. Tiếc thay tội ác của chúng không được phanh phui cho đến tận ngày nay !
(3) Theo báo cáo tình hình chiến trường của Tỉnh đội Quảng Ngãi.
(4) d20 có quân số 400 đồng chí, biên chế thành 4 đại đội. 100% cán bộ, chiến sĩ là người các dân tộc miền núi như H’re, Bana, Cà Dong. Họ xuất thân từ trong một xã hội Mỹ-Diệm, đời sống họ và gia đình họ không khác gì nô lệ - súc vật thời trung cổ. Từ 1960, Mặt trận Dân tộc Giải phóng ra đời, đã mang đến cho họ sinh khí của Cách mạng, Bác Hồ…họ giác ngộ và sắn sàng hy sinh cho cách mạng.
Tháng 5/1967 họ cùng Tiểu đoàn pháo binh d107 (100% người Hải Phòng) chặn đứng cuộc càn quét vào căn cứ cách mạng của Sư đoàn không vận số 101st ở vùng Ba Tơ, Sơn Hà, dọc sông Re giết chết hơn 200 tên Mỹ, bắn rơi 25 máy bay thu nhiều vũ khí…đó là khí thế họ mang vào chiến dịch vĩ đại này !
(5) Nguyễn Huy Chương (1926-2004), bí danh Kim Anh là một tướng lĩnh cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI, nguyên Phó Tư lệnh Chính trị kiêm Bí thư Quân khu ủy Quân khu 5. Nguyễn Huy Chương sau là trung tướng Chính ủy Quân Khu 5
(6) Trung tá Lưu Thạnh Đức, Trung tá Nguyễn Chữ, Thiếu tá Việt Anh đều hy sinh ngay những ngày sau chiến dịch
(7) Thiếu tá Đinh Xuân Trâm người dân tộc H’re một cán bộ chỉ huy đã quá tuổi về hưu (65t) nhưng quyết xin ở lại chiến trường chỉ huy chiến dịch toàn thắng.
(8) Năm ấy. Tháng 7/1967 Chính phủ cho phát hành bộ lịch mới ở Vn theo đề nghị của cụ Nguyễn Xiển, theo đó lịch miền bắc tách khỏi lịch Trung Quốc vì thế giao thừa miền Bắc trước giao thừa miền Nam 24h (Tết miền Nam vẫn theo lịch TQ)…tức miền Bắc đêm giao thừa là đêm 28/1/68, còn miền Nam giao thừa là đêm 29/1/68…do người phổ biến không nắm được tình hình cụ thể này và cũng không ngờ các địa phương cứ kèm theo theo chữ “giao thừa”…mà có sự sai khác ngày N…thật đáng tiếc !
(9) Chiêu hồi có 2 loai, một là do hoảng sợ rồi đầu hàng địch, loại này thường bị địch nghi ngò và không sử dụng, thường bị chúng thủ tiêu, hay đưa ra chiến trường làm bia đỡ đạn cho chúng...Loại còn lại là gian manh, xảo quyệt quyết lập công với kẻ thù, chúng thường xưng khai, chỉ chỗ đóng quân hay cơ sở của ta, dẫn đầu các cuộc tảo thanh khu trục cơ sở ta.