Thứ Tư, 11 tháng 12, 2019

PHAN HUY LÊ VÀ LŨ TÔI TỚ LẬT SỬ PHẢI ĐƯỢC PHÊ PHÁN CÔNG KHAI…


PHAN HUY LÊ VÀ LŨ TÔI TỚ LẬT SỬ
PHẢI ĐƯỢC PHÊ PHÁN CÔNG KHAI…

Trong xã hội ta có Cái tâm lý cho là một ai đó được Nhà nước có thời tôn vinh thì kẻ ấy mãi mãi là được tôn vinh, đó là một cái tâm lý “cuồng cổ”.!

Ở nước Pháp khi Petaine tham gia chiến tranh WW1 đã có những hành động Anh hùng, cứu nước Pháp, thì Petaine được trao Huân chương Anh dũng bội tinh và tuyên dương Anh hùng.

Khi WW2 xảy ra, Petaine hèn hạ đầu hàng Quốc xã Đức, nhân dân Pháp căm thù hắn, khi tóm được liền ra án treo cổ…Đó là lẽ công bằng. “ có công thì thưởng, có tội thì trừng”.
Chúng ta cần làm như vậy, đối với Phan Huy Lê, có thể ông ta có 1 chút đóng góp nào đó, hay Nhà nước muốn nâng ông ta lên cao một chút để khỏi thấy nhục là  đã trót bị sinh ra trong một gia đình ô nhục, ngõ hầu lôi cuống ông ta ra khỏi con đường ô nhục. Khi Lê cùng lũ tôi tớ trong ngành sử phát tác mưu phản Tổ Quốc, phản lịch sử Dân tộc, phản hai cuộc Kháng chiến hào hùng của Dân tộc do Đảng ta lãnh đạo  bằng cách xuyên tạc Gương người  Anh hùng Lê Văn Tám, hay  gần đây cả gan viết sử bậy, cả gan xóa bỏ hai từ ngụy quân, ngụy quyền để chỉ chế độ bù nhìn tay sai Mỹ ở Sài Gòn và rải rác trong các bộ sử này  Lê và lũ tôi tớ còn giàn trải xuyên tạc nhiều chính sách của Đảng ta, chúng ta sẽ lần lượt vạch mặt chúng…

Ta có một nhược điểm là khi có người ở vị trí cao, bị khuyết điểm thì ít bị chỉ trích công khai để đến khi tội hắn quá nặng rồi thì mới có thái độ, như tên Lê Mã Lương vừa rồi là một ví dụ…

Quay lại chuyện Phan Huy Lê ta thấy cũng vậy, lẽ ra Nhà nước hay ban TGTW phải cảnh cáo hắn khi hắn đi vào con đường  xuyên tạc lịch sử, thì ta chậm làm để cứu hắn, để cho dư luận xã hội hiểu mà góp phần cải tạo hắn. Nhưng ta cứ để hắn tự tung, tự tác và  để hắn có thời gian gieo rắc nọc độc, nguy hiểm khôn lường ! Hắn luôn cao ngạo, khoe nhiều huy chương, nhiều giải thưởng… để lòe thiên hạ, và để không ai dám đụng vào cái “lông nhím xù” của ra hắn !

Ngay bây giờ chúng ta tha thiết muốn Đảng, Chính phủ phải có kết luận  rõ ràng về Phan Huy Lê và nhóm  tôi tớ lật sử của hắn  để cho Nhân dân, Cán bộ chiến sĩ, các Cựu chiên binh được biết để yên tâm mà công tác, mà phấn đấu !

Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

CON ĐƯỜNG BÁC HỒ ĐÃ CHỌN CHO DÂN TỘC LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÚNG.

CON ĐƯỜNG BÁC HỒ ĐÃ CHỌN
CHO DÂN TỘC LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÚNG.


1/NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC:
Xuất thân trong một gia đình khoa bảng và Cách mạng. Lớn lên nhìn cảnh đất nước bị thực dân cướp bóc, đồng bào bị đày đọa khốn cùng, Dân tộc đau thương, tăm tối không có đường ra…
Với ý chí ra đi tìm con đường cứu nước…sau những ngày ngang dọc hải hồ, bỗng một đêm tại ngôi nhà số 9, Ngõ Compoint, Paris (1919) Người đã đọc được Luận cương của Lenin với nội dung "Các nước Thuộc địa muốn tự Giải phóng mình nhất thiết phải đi theo con đường CNXH"
Tất cả những vấn đề mà Bác Hồ (Nguyễn Ái Quốc) đã từng trăn trở, tìm kiếm bao lâu nay đã được giải đáp. Sau này, nhớ lại thời điểm lịch sử ấy, Người đã viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”! Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo Quốc tế thứ ba”.(Hồ Chí Minh toàn tập, T10,Tr127)
Ngay khi tiếp cận Luận cương của Lênin, Bác Hồ đã khẳng định đó là học thuyết chân chính nhất, cách mạng nhất, phù hợp nhất với bối cảnh lịch sử của Việt Nam. Như vậy, cách mạng Việt Nam ngay từ đầu đã tiếp cận trực tiếp chủ nghĩa Mác - Lênin, tránh được sự hỗn dung và xung đột gay gắt giữa các luồng tư tưởng trái chiều.
Bác Hồ đã vận dụng Luận cương Lenin vào thực tiễn cuộc cách mạng Việt Nam và những người được Bác Hồ truyền niềm tin tất thắng cho nên họ có sức mạnh vĩ đại của cuộc chiến đấu vì "Ý thức hệ". Họ Nhận thức rằng chiến đấu cho Ý thức hệ là vinh quang và hạnh phúc, Ý thức hệ đó do chủ tịch Hồ Chí Minh truyền cảm hứng cho họ, cái cảm hứng mà từng làm cho Người reo lên trong căn phòng nhỏ, cô đơn và lặng lẽ ở ngôi nhà số 9, Ngõ Compoint, Paris năm nào, ý thức hệ Cộng sản - Xã hội Chủ nghĩa và lợi quyền của Dân tộc chỉ là một, nó không thể tách rời, nó là sợi chỉ đỏ thắm xuyên suốt trong cuộc cách mạng Dân tộc dân chủ ở nước ta để bước tiếp lên con đường XHCN và chính cái ý thức hệ Cộng sản gắn liền với lòng Tự cường Dân tộc, nên chúng ta đã có:


Xưa ra rừng núi là đêm,
Giờ thêm sông biển lại thêm ban ngày !


Kẻ thù đủ mọi màu sắc của Dân tộc không muốn nhìn thấy sự thành công ngoạn mục của chúng ta, chúng muốn cắn phá, phủ định thành quả này, muốn chia rẻ Dân tộc với Đảng, nhưng chúng đã nhầm, Bác Hồ đã nói “Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngoài lợi ích của Dân tộc Việt nam, thì nó không có lợi ích nào khác”. Điều đó đã khẳng định gần 100 năm nay không có đảng nào, tổ chức chính trị nào ở Việt Nam lại có nhiều lãnh đạo đảng và đảng viên của mình bị kẻ thù Dân tộc thảm sát trong các cuộc đấu tranh một mất một còn của Đảng để giành Độc lập Dân tộc và Hòa bình về cho Tổ Quốc !
 
Phan Huy Lê tên phản bội lịch sử đốn mạt


2 /HỒ CHỦ TỊCH VÀ LĂNG MỘ CỦA NGƯỜI
LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CHẾ ĐỘ, LÀ THÀNH TRÌ
CỦA DÂN TỘC.

Kẻ thù của chúng ta bị thất bại nhục nhã; như một quy luật: hễ có quân xâm lược tới thì có lũ tay sai, bọn bù nhìn ! Từ khi Đảng ta ra đời chúng liên tục bị thất bại, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã giành hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác, đã vùi kẻ thù xuống bùn đen vạn kiếp...
Từ lâu kẻ thù chúng ta bắt đầu nhận thức được Hồ Chí Minh là biểu tượng của Chế độ, là Thành trì của Dân tộc, đánh vào Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội làm sụp đổ chế độ. Từ nhiều năm nay chúng lồng lộn cắn phá dữ dội, chúng nghĩ ra trăm mưu nghìn kế: Bỏ tiền thuê nhà “sử học côn đồ” Trần Quốc Vượng sang Mỹ để viết bài, soạn sách nói xấu về thân thế của Người, rồi nay chúng mua chuộc, phỉnh nịnh gây chia rẻ để cho bọn cả đời ăn theo cách mạng, nay trở mặt xúc phạm Người như tên Bin và bọn lật sử đứng đầu là tên Phan Huy Lê vừa nham hiểm, vừa hèn hạ phục thù, bọn chúng chỉ vừa mới lộ chân tướng là những tên leo cao chui sâu, đục khoét, như một bầy chuột, khi bị ngăn chặn thì ngay lập tức quay đầu cắn càn thô bỉ !
Tuy nhiên Hồ Chí Minh là vị Anh hùng Dân tộc vĩ đại muôn đời; Người là ánh Mặt Trời, kẻ thù của Dân tộc là lũ cú-dơi luôn hốt hoảng khi chợt thấy ánh sáng của Người !
Khu Lăng mộ của Người không chỉ đơn giản là nơi Người nằm đó yên nghỉ nhìn đàn con cháu nô nức tiến lên Xây dựng Xã hội để Tổ quốc giàu mạnh gấp trăm lần như lời dặn dò của người khi Người còn sống, mà còn là Biểu tượng và là Thành trì của Chế đố CHXHCNVN…không có một thể lực nào có thể đụng đến cái lông chân của Người !
Bọn phản bội chống Nhân dân tụ tập ở Singapore bày mưu phá hoại Việt Nam

3/ "AI THẮNG AI" VÀ BẢO AN CHẾ ĐỘ LÀ BẢO VỆ HÒA BÌNH !
Chủ nghĩa Lenin xác quyết: Việc “ai thắng ai” sau khi những người Cộng sản giành được chính quyền chính là tính hơn hẳn của “mối quan hệ sản xuất mới và năng suất lao động ”. Nhìn lại đất nước sau đổi mới, thực chất chỉ từ 1995 trở lại đây, ta không bàn cãi nhiều, nhưng đã thấy Non sông, Gấm vóc ta đã lột xác đứng dậy sáng lòa.
Kẻ thù dù ghét cay, ghét đắng chúng ta…chúng cũng chi dám xỉa xói vào tệ nạn tham nhũng, và một vài điểm yếu thực sự !
Chỗ này chúng đúng. Nếu không muốn đổ vỡ Xã hội và Chế độ, những người lãnh đạo Đảng cứ đưa “bàn tay nhung” ra với chúng là chưa đủ và không hợp lý…Hãy thực hiện khẩu hiệu của C.Mac về vấn đề bảo an: “Vũ khí phê phán không thể thay thế cho vũ khí ” Nghĩa là đối với bất cứ kẻ thù nào (Nội thù hay ngoại xâm) nếu chỉ dùng chiêu bài "dân túy - bàn tay nhung", là chính mình tự thủ tiêu chiến đấu. Hãy mạnh mẽ dạy cho chúng bài học làm người lương thiện, để giữ vững Thành trì Cách mạng, xin đừng hữu khuynh và sợ hãi, mọi quyết sách đúng đắn của Đảng sẽ luôn được Nhân dân ủng hộ, nếu làm ngược lại là bước đầu của sự tự sát !!!