Thứ Hai, 9 tháng 12, 2019

CON ĐƯỜNG BÁC HỒ ĐÃ CHỌN CHO DÂN TỘC LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÚNG.

CON ĐƯỜNG BÁC HỒ ĐÃ CHỌN
CHO DÂN TỘC LÀ CON ĐƯỜNG DUY NHẤT ĐÚNG.


1/NGƯỜI ĐI TÌM HÌNH CỦA NƯỚC:
Xuất thân trong một gia đình khoa bảng và Cách mạng. Lớn lên nhìn cảnh đất nước bị thực dân cướp bóc, đồng bào bị đày đọa khốn cùng, Dân tộc đau thương, tăm tối không có đường ra…
Với ý chí ra đi tìm con đường cứu nước…sau những ngày ngang dọc hải hồ, bỗng một đêm tại ngôi nhà số 9, Ngõ Compoint, Paris (1919) Người đã đọc được Luận cương của Lenin với nội dung "Các nước Thuộc địa muốn tự Giải phóng mình nhất thiết phải đi theo con đường CNXH"
Tất cả những vấn đề mà Bác Hồ (Nguyễn Ái Quốc) đã từng trăn trở, tìm kiếm bao lâu nay đã được giải đáp. Sau này, nhớ lại thời điểm lịch sử ấy, Người đã viết: “Luận cương của Lênin làm cho tôi rất cảm động, phấn khởi, sáng tỏ, tin tưởng biết bao! Tôi vui mừng đến phát khóc lên. Ngồi một mình trong buồng mà tôi nói to lên như đang nói trước quần chúng đông đảo: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ! Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta”! Từ đó, tôi hoàn toàn tin theo Lenin, tin theo Quốc tế thứ ba”.(Hồ Chí Minh toàn tập, T10,Tr127)
Ngay khi tiếp cận Luận cương của Lênin, Bác Hồ đã khẳng định đó là học thuyết chân chính nhất, cách mạng nhất, phù hợp nhất với bối cảnh lịch sử của Việt Nam. Như vậy, cách mạng Việt Nam ngay từ đầu đã tiếp cận trực tiếp chủ nghĩa Mác - Lênin, tránh được sự hỗn dung và xung đột gay gắt giữa các luồng tư tưởng trái chiều.
Bác Hồ đã vận dụng Luận cương Lenin vào thực tiễn cuộc cách mạng Việt Nam và những người được Bác Hồ truyền niềm tin tất thắng cho nên họ có sức mạnh vĩ đại của cuộc chiến đấu vì "Ý thức hệ". Họ Nhận thức rằng chiến đấu cho Ý thức hệ là vinh quang và hạnh phúc, Ý thức hệ đó do chủ tịch Hồ Chí Minh truyền cảm hứng cho họ, cái cảm hứng mà từng làm cho Người reo lên trong căn phòng nhỏ, cô đơn và lặng lẽ ở ngôi nhà số 9, Ngõ Compoint, Paris năm nào, ý thức hệ Cộng sản - Xã hội Chủ nghĩa và lợi quyền của Dân tộc chỉ là một, nó không thể tách rời, nó là sợi chỉ đỏ thắm xuyên suốt trong cuộc cách mạng Dân tộc dân chủ ở nước ta để bước tiếp lên con đường XHCN và chính cái ý thức hệ Cộng sản gắn liền với lòng Tự cường Dân tộc, nên chúng ta đã có:


Xưa ra rừng núi là đêm,
Giờ thêm sông biển lại thêm ban ngày !


Kẻ thù đủ mọi màu sắc của Dân tộc không muốn nhìn thấy sự thành công ngoạn mục của chúng ta, chúng muốn cắn phá, phủ định thành quả này, muốn chia rẻ Dân tộc với Đảng, nhưng chúng đã nhầm, Bác Hồ đã nói “Đảng Cộng Sản Việt Nam, ngoài lợi ích của Dân tộc Việt nam, thì nó không có lợi ích nào khác”. Điều đó đã khẳng định gần 100 năm nay không có đảng nào, tổ chức chính trị nào ở Việt Nam lại có nhiều lãnh đạo đảng và đảng viên của mình bị kẻ thù Dân tộc thảm sát trong các cuộc đấu tranh một mất một còn của Đảng để giành Độc lập Dân tộc và Hòa bình về cho Tổ Quốc !
 
Phan Huy Lê tên phản bội lịch sử đốn mạt


2 /HỒ CHỦ TỊCH VÀ LĂNG MỘ CỦA NGƯỜI
LÀ BIỂU TƯỢNG CỦA CHẾ ĐỘ, LÀ THÀNH TRÌ
CỦA DÂN TỘC.

Kẻ thù của chúng ta bị thất bại nhục nhã; như một quy luật: hễ có quân xâm lược tới thì có lũ tay sai, bọn bù nhìn ! Từ khi Đảng ta ra đời chúng liên tục bị thất bại, Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ đã giành hết thắng lợi này, đến thắng lợi khác, đã vùi kẻ thù xuống bùn đen vạn kiếp...
Từ lâu kẻ thù chúng ta bắt đầu nhận thức được Hồ Chí Minh là biểu tượng của Chế độ, là Thành trì của Dân tộc, đánh vào Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội làm sụp đổ chế độ. Từ nhiều năm nay chúng lồng lộn cắn phá dữ dội, chúng nghĩ ra trăm mưu nghìn kế: Bỏ tiền thuê nhà “sử học côn đồ” Trần Quốc Vượng sang Mỹ để viết bài, soạn sách nói xấu về thân thế của Người, rồi nay chúng mua chuộc, phỉnh nịnh gây chia rẻ để cho bọn cả đời ăn theo cách mạng, nay trở mặt xúc phạm Người như tên Bin và bọn lật sử đứng đầu là tên Phan Huy Lê vừa nham hiểm, vừa hèn hạ phục thù, bọn chúng chỉ vừa mới lộ chân tướng là những tên leo cao chui sâu, đục khoét, như một bầy chuột, khi bị ngăn chặn thì ngay lập tức quay đầu cắn càn thô bỉ !
Tuy nhiên Hồ Chí Minh là vị Anh hùng Dân tộc vĩ đại muôn đời; Người là ánh Mặt Trời, kẻ thù của Dân tộc là lũ cú-dơi luôn hốt hoảng khi chợt thấy ánh sáng của Người !
Khu Lăng mộ của Người không chỉ đơn giản là nơi Người nằm đó yên nghỉ nhìn đàn con cháu nô nức tiến lên Xây dựng Xã hội để Tổ quốc giàu mạnh gấp trăm lần như lời dặn dò của người khi Người còn sống, mà còn là Biểu tượng và là Thành trì của Chế đố CHXHCNVN…không có một thể lực nào có thể đụng đến cái lông chân của Người !
Bọn phản bội chống Nhân dân tụ tập ở Singapore bày mưu phá hoại Việt Nam

3/ "AI THẮNG AI" VÀ BẢO AN CHẾ ĐỘ LÀ BẢO VỆ HÒA BÌNH !
Chủ nghĩa Lenin xác quyết: Việc “ai thắng ai” sau khi những người Cộng sản giành được chính quyền chính là tính hơn hẳn của “mối quan hệ sản xuất mới và năng suất lao động ”. Nhìn lại đất nước sau đổi mới, thực chất chỉ từ 1995 trở lại đây, ta không bàn cãi nhiều, nhưng đã thấy Non sông, Gấm vóc ta đã lột xác đứng dậy sáng lòa.
Kẻ thù dù ghét cay, ghét đắng chúng ta…chúng cũng chi dám xỉa xói vào tệ nạn tham nhũng, và một vài điểm yếu thực sự !
Chỗ này chúng đúng. Nếu không muốn đổ vỡ Xã hội và Chế độ, những người lãnh đạo Đảng cứ đưa “bàn tay nhung” ra với chúng là chưa đủ và không hợp lý…Hãy thực hiện khẩu hiệu của C.Mac về vấn đề bảo an: “Vũ khí phê phán không thể thay thế cho vũ khí ” Nghĩa là đối với bất cứ kẻ thù nào (Nội thù hay ngoại xâm) nếu chỉ dùng chiêu bài "dân túy - bàn tay nhung", là chính mình tự thủ tiêu chiến đấu. Hãy mạnh mẽ dạy cho chúng bài học làm người lương thiện, để giữ vững Thành trì Cách mạng, xin đừng hữu khuynh và sợ hãi, mọi quyết sách đúng đắn của Đảng sẽ luôn được Nhân dân ủng hộ, nếu làm ngược lại là bước đầu của sự tự sát !!!

Thứ Ba, 1 tháng 10, 2019

HỄ NGỤY THÌ CỨ GỌI LÀ NGỤY MẢ THẰNG TÂY, THÌ CỨ GỌI LÀ MẢ THẰNG TÂY !


HỄ NGỤY THÌ CỨ GỌI LÀ NGỤY
MẢ THẰNG TÂY, THÌ CỨ GỌI LÀ 

MẢ THẰNG TÂY !

Bọn lật sử đứng đầu là tên Phan Huy L. đã liên tục hết giở trò xuyên tạc Lịch sử này đến xuyên tạc sự thật khác. Năm 2005 y cho đăng trên tạp chí của Hội sử học VN có tên “Xưa và Nay” trong đó y dối trá trích lời của cụ Trần Huy Liệu nói cái vụ đánh kho xăng Simon Piétri (Thị Nghè) Sài Gòn hôm 17/10/1945 không phải là do người Anh hùng Thiếu nhi Lê Văn Tám hy sinh cảm tử để đốt cháy kho xăng này, mà ông Liệu chỉ bịa ra để kích động thôi…!
Lẽ ra lúc đó cái âm mưu xảo quyệt hại nước và sự giải thiêng Anh hùng Cách mạng của L. phải bị chận lại, nhưng vì cán bộ Tuyên giáo ta mất cảnh giác, nên hành vi phản động của y ngày càng tăng. Gần đây, khi xuất bản bộ sử 15 tập, rồi cho ra tiếp bộ sử 30 tập, Phan Huy L…lại sai tôi tớ của y dấn thêm một bước là: Không gọi bọn tay sai cho Pháp - Mỹ ở SG là ngụy quân, ngụy quyền, gọi như thế là không khách quan, là miệt thị, phải gọi chúng là VNCH cho nó văn minh, cho lọt tai thế giới, rồi cũng phải coi nó là “thực thể tồn tại được nhiều Quốc đã công nhận” thì ta mới lấy lại được Hoàng Sa; Phan Huy L… giật dây cho tôi tớ của hắn bày vẽ họp báo, trả lời phỏng vấn của mấy cái đài phản động chống VN như: BBC, RFA, VOA... rêu rao rằng, đây là đổi mới trong nhận thức lịch sử, đây là lúc lấp lỗ trống lịch sử v.v…Những hành vi phản bội điên cuồng của PHL. và lũ tôi tớ bị Nhân dân ta coi là “lật sử” là “phản bội"…Những phản ứng này hoàn toàn đúng và lương thiện, chỉ bọn bất lương bảo kê cho lật sử mới điên cuồng phản ứng !

Nhân dân và cán bộ chiến sĩ, CCB phẫn nộ bọn lật sử vì mang danh là những “nhà lịch sử” tài ba mà nhầm lẫn lung tung, khi viết sử thì lại lộn tùng phèo giữa địa phương này sang địa phương khác…
Cái phẫn uất nhất của Nhân dân ta là âm mưu xuyên tạc lịch sử của những người được giao biên soạn các bộ Quốc sử này:

Ta rất lấy làm sửng sốt vì là họ có học vị cao toàn là GS,TS mà chẳng hiểu biết gì về sự khác nhau giữa lịch sử và hiện tại:

Người Cambuchia gọi thành phố biên giới phía tây của mình là Xiêm Riệp trong tiếng Khmer có nghĩa là “Đống xác quân Xiêm”; Quân Xiêm tức là quân Thái ngày nay, trước đây Xiêm thường xuyên băng qua biên giới xâm lược Cambuchia và có trận chúng bị người Khmer đánh cho tan tác và thây quân Xiêm bị chất thành đống (Xiêm Riệp). Ngày nay quan hệ láng giềng giữa hai nước Thái và Cambochia rất tốt. Cứ theo như quan niệm của bọn L..và lũ tôi tớ của y thì ông Hunsen phải đổi tên thành phố này thành tên khác cho người Thái “dễ nghe” !

Ở Việt Nam, nếu ai có dịp đi qua vùng Phước Long, dọc theo TL741, khi đến ngã tư Phú Riềng sẽ thấy một “Cái Mả thằng Tây” to đùng nằm giữa đường, có biển đề là Di tích LS Quốc gia…Theo Phan Huy L. và lũ tôi tớ thì việc làm này của Phú Riềng là quá sai, quan hệ Pháp -Việt đề huề như thế sao lại còn để cái “Mả thằng Tây”… (mấy đứa Pháp này nó chết từ hôm dân Phú Riềng Đỏ nổi đóa đập bọn Tây lông chết như chóa ! 25-10-1933) !

Rồi ta lại qua Bến Thượng Hải vào thăm Công viên Nhân Dân ở cạnh sông Hoàng Phố, công viên này trước đây, thời thực dân Anh chiếm đóng có tên là Công Viên Hoàng Phố (Huangpu Park), cách tượng đài Giang Trạch Dân không xa có một cái cổng nhỏ (bảo tồn) vẫn thấy tấm biển do Thực dân Anh treo lên đấy hàng trăm năm nay, có nội dung: “No dogs and Chinese Allowed”- “Chó và người Trung Quốc không được vào”. Nếu là tên Phan Huy L và lũ tôi tớ của y, thì nó đã đổi bén cái biển này đi từ lâu rồi, sao lại xúc phạm,”miệt thị” cả người Trung Quốc, lẫn người Anh thế !
Rõ ràng bọn Ngáo Sư Lật sử méo biết thế nào là Lịch sử mà Nhà nước lại giao viết sử…ha ha…


Rồi ở Hà Nội chắc ai cũng biết mộ của tên Đại tá Pháp Henri Riviere, kẻ đã bị quân Giặc Cờ Đen do Lưu Vĩnh Phúc chỉ huy đã phục kích giết tên đại tá này ngày 19/5/1883. Dù có công diệt tên đầu sỏ của quân thực dân Pháp xâm lược, nhưng Nhân dân ra vẫn cứ gọi Lưu Vĩnh Phúc là tướng Giặc cờ đen, vì Phúc là kẻ đã gieo bao đau thương cho nhân dân ta vùng biên giới Trung Việt mà nhân dân ta đã căm thù gọi chúng là quân giặc Tàu Ô ! Và nếu theo trí tuệ và quan niệm của Phan Huy L…thì người Hà Nội phải gọi Lưu Vĩnh Phúc là "đồng chí"
Tấm biển Thực dân Anh treo tại Công viên Hoàng Phố, Thượng Hải (Chó và người Trung Quốc không được vào)
!


Trở lại việc Nhân dân ta gọi bọn bù nhìn SG là ngụy chẳng có gì là miệt thị, chúng là bọn dã tâm cầm súng ngoại bang bắn giết đồng bào mình, khi nước nhà đã xây được nền Độc Lập, đã có Tổng tuyển cử bầu ra QH khóa 1, lập Chính quyền hợp pháp, hợp hiến có tên là nước VNDCCH v.v… mà chúng vẫn theo bọn ngoại bang để liếm thì cho dù chúng có thành lập chính quyền này, quân đội nọ thì chúng vẫn bị Nhân dân ta gọi là ngụy quân, ngụy quyền, cái từ phù hợp với bản chất bọn tay sai mà đã được khắc sâu trong lịch sử Việt cho dù là nhơ nhuốc tới đâu...!


Sau ngày Thống nhất đất nước, những người lầm đường trong quân đội ngụy SG đó đã được Cách mạng giải cứu, đưa họ trở lại cuộc sống lương thiện như trước đây họ đã từng có, họ hòa nhập vào cuộc sống mới, con cái họ đã trưởng thành trong chế độ mới, nhiều người đã đỗ đạt, giữ những chức vụ cao trong chính quyền ta, họ đã công thành danh toại…Đảng ta, Nhân dân ta chẳng có hành động nào là chia rẽ, phân biệt ai là ngụy, ai là không, đều hòa thuận như con một nhà…Bỗng nhiên bọn Phan Huy L…và lũ tôi tớ trong viện sử ăn phải bả lú của bọn xấu, gieo rắc phân tâm trong xã hội đang yên bình nhằm đục nước béo cò…!

"Mả thằng Tây", Di tích lịch sử tại Phú Riềng, Bình Phước

Người trót cầm súng cho ngụy, nay ăn năn trở lại cuộc đời lượng thiện nên họ không phải là ngụy, còn bọn được ăn học, được Nhân dân nuôi nấng thành danh lại đang trên con đường phá hoại sự đoàn kết Dân tộc như bọn "lật sử" thì rõ ràng chúng đang bước vào cuộc đời ngụy !
Chao ôi !

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2019

PHAN HUY LÊ, TRẦN ĐỨC CƯỜNG, VŨ MINH GIANG VÀ BỌN TÔI TỚ TRONG NHÓM LẬT SỬ ĐỀU LÀ LOẠI NGƯỜI: THỪA XẢO QUYỆT, THIẾU ĐẠO LÝ VÀ KHÔNG THÔNG MINH…!

PHAN HUY LÊ, TRẦN ĐỨC CƯỜNG, VŨ MINH GIANG VÀ BỌN TÔI TỚ TRONG NHÓM LẬT SỬ ĐỀU LÀ LOẠI NGƯỜI:
THỪA XẢO QUYỆT,
THIẾU ĐẠO LÝ VÀ
KHÔNG THÔNG MINH…!

Bộ sử 15 tập do Trần Đức Cường biên soạn dưới sự chỉ đạo và giám sát của Phan Huy Lê được công bố xuất bản ngày 18-8-2017 đã làm cho hàng triệu người yêu nước choáng váng, họ bao gồm Nhân dân Việt nam, các Cựu chiến binh và đông đảo cán bộ chiến sĩ của chúng ta. Họ sốc không phải vì họ
sợ sệt gì, mà vì họ căm giận bọn xảo trá trơ trẽn lũ mang danh trí thức được Nhân dân cho ăn học nay lại trở mặt cắn vào Lịch sử như thể cắn vào cha mẹ, người đã nuôi nấng mình từ thuở còn ê chề khó khăn, cay đắng...!

Trong Kết luận phê duyệt của Phạm Văn Linh, phó ban TGTW Chủ tịch Hội đồng Thẩm định bộ sử nói đại ý :”Bộ sử 15 tập còn quá nhiều sạn, tuy nhiên đồng ý phê duyệt, nhưng việc tuyên truyền cho bộ sử nên có mức độ…”
Ô hay, Thế là thế nào, Quốc sử phải được biên soạn công khai, minh bạch, phải được lấy ý kiến của đông đảo Nhân dân và các nhà khoa học chân chính, bởi vì Nhân dân là người làm nên lịch sử, chứ đâu phải của mấy ông trong Viện sử học VN mà muốn lật kiểu thì thì lật, đằng này họ lén lút biên soạn rồi đùng một cái cho Xuất bản với lời tóm tắt vô cùng bậy bạ, điều đó không thể chấp nhận được, sử Nước nhà sao lại chỉ được “tuyên truyền có mức độ…”
Điều sai trái nghiêm trọng này không phải do Phạm Văn Linh, mà Linh chỉ là nạn nhân, kẻ đứng sau bộ sử phải là kẻ có chức vụ cao hơn Linh nên đưa Linh vào thế khó xử…Đề nghị TW phải làm rõ để xem tại sao bộ sử xuất bản mà lại phải “tuyên truyền hạn chế !” uẩn khúc của nó là gì chỗ nào….?

Tại sao chúng ta lại nói: Phan Huy Lê, Trần Đức Cường, Vũ Minh Giang và lũ tôi tớ là loại người: thừa xảo quyệt, thiếu đạo lý và không thông minh:
(Mời các bạn xem clip của VTV1 phát trong chương trình Đối Diện
Ngày 28/8/2019 tố cáo bọn lật sử trong viện sử học Việt Nam)a/ Lê tưởng rằng, khi phiêu lưu cả gan dám xuyên tạc, giải thiêng hình ảnh người Anh hùng Thiếu niên Lê Văn Tám mà y không hề bị trừng trị, thì đây là thời cơ “vàng vô tư” để nhào nặn lịch sử Dân tộc theo ý đồ PHỤC THÙ XẢO QUYỆT của Lê sẽ không một ai dám làm gì chúng được !

b/ Dân tộc ta đã mất hơn 100 năm hy sinh gian khổ trong biển máu mới giành được Độc lập, thống nhất từ tay bọn thực dân Pháp và Đế Quốc Mỹ và lũ bù nhìn tay sai cam tâm cầm súng kẻ thù giết hại nhân dân. Lẽ ra bọn Lê, Cường phải đau nổi đau của Dân tộc, phải vui mừng trước thắng lợi vĩ đại của dân tộc, nhưng chúng lại phản bội lại Tổ quốc bằng cách ca ngợi bọn bán nước, rửa mặt cho chúng bằng bỏ từ ngụy, đòi công nhận VNCH…đó là sự VÔ ĐẠO LÝ đáng lên án, đáng nguyền rủa và phỉ nhổ !

c/ Khi "rửa mặt" cho thây ma ngụy SG đã chết bằng cách bỏ chữ ngụy quân, ngụy quyền , thì chúng vẫn cảm thấy hành vi của mình là bất lương, nên vẫn để lộ chân tướng bằng cách nói rằng, bộ sử có chỗ còn “sạn” và nên “tuyên truyền hạn chế !” rõ ràng là vì độc ác nên chúng THIẾU THÔNG MINH cần có, vì quá run sợ nên để lộ chân tướng hèn nhát của mình !
Nhận thức hành động phản bội này, chúng ta phải liên tục tấn công bọn lật sử để làm rõ trắng đen và loại trừ âm mưu quỷ quyệt của chúng, nhằm làm vẻ vang thêm Lịch sử chiến đấu của Nhân dân ta do Đảng ta lãnh đạo trong suốt hai cuộc kháng chiến Quang vinh của Dân tộc !

Tuy nhiên, gần đây chúng ta cũng phần nào đỡ uất hận, khi thấy tiếng nói của Đảng ta trên VTV1 tố cáo bọn phản bội lịch sử được phát ra, nhưng vẫn còn chưa đủ ! (Xem clip Đối diện kèm theo).
Chúng ta tha thiết kêu gọi Đảng hãy làm rõ âm mưu của bọn lật sử nói trên để chúng ta có một bộ sử trung thực cho muôn đời con cháu chúng ta học tập và tự hào !

LOÀI CHÓ HAY LIẾM MẶT

LOÀI CHÓ HAY LIẾM MẶT…!
Sau khi ký hiệp định Gieveve đình chiến ở VN, quân đội ta về Hà Nội, bắt đầu nhiệm vụ mới là xây dựng quân đội chính quy, hiện đại đồng thời cùng Nhân dân miền Bắc xây dựng nền tảng của thời kỳ đầu Xã hội Chủ nghĩa, làm chỗ dựa cho cuộc Cách mạng Giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ Quốc. Tuy bận rộn trăm công ngàn việc nhưng Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thường xuyên dành thời gian tự học để nâng cao mình, nhằm đáp ứng với nhiệm vụ mới, đồng thời ông cũng muốn thâm nhập vào các tầng lớp khác nhau trong Quân đội để tìm hiểu họ. Ông khiêm tốn học làm thơ của Trần Dần, Hoàng Cầm, học vẽ của Nguyễn Sáng, học nhạc của các nhạc sĩ trong Quân đội như Đỗ Nhuận, Văn Cao ...
Tên Thủ tướng Ngụy Phan Huy Quát và em trai hắn là Phan Huy Lê

Lúc này bọn Nhân văn Giai phẩm bắt đầu manh nha đòi Đảng không được lãnh đạo về văn học, nghệ thuật, chúng yêu sách đủ điều mang ý thức phản động. Vì được tiếp xúc nhiều với Đại tướng nên chúng sinh nhờn, tưởng có thể đề đạt nhiều thứ vô nguyên tắc thì Đại tướng sẽ nhân nhượng. Khi sự phản động của bọn NVGP đến lúc cao trào, chúng tụ tập nhau ra một bản kiến nghị trong đó đòi: Không cần Chính trị viên trong hệ thống văn nghệ; Đảng không cần phải lãnh đạo văn nghệ, Văn Nghệ Quân đội không trực thuộc Cục Tuyên huấn QĐ mà trực thuộc hội văn học toàn quốc v.v…
Trước khi công bố kiến nghị phản động này, chúng mời Đại tướng họp để đọc cho Đại tướng nghe…Nghe xong ông đập bàn quát vào mặt bọn này và nói đại ý: ”Các anh dẹp trò phản động này đi, các anh không được chống lại Đảng, các anh hãy tự cải tạo trước khi còn chưa muộn…” Cố chấp, bọn NVGP đứng đầu là Nguyễn Hữu Đang, Phan Khôi, Trần Dần, Trương Tửu liền ra các báo Nhân văn và Giai phẩm trong đó, chúng vu cáo Đảng, vu cáo các vị lãnh đạo, đòi tự do văn nghệ, tự do sáng tác…ý đồ thật của chúng là muốn lật đổ Cách mạng, lật đổ sự lãnh đạo của Đảng. Và kết cục bọn “liếm mặt chủ” đã phải chịu kết cục cay đắng, rơi xuống đáy của xã hội văn minh của Đất nước chúng ta !
Tên Nguyễn Mạnh Hà, một tên tôi tớ của tên Lê

Gần đây, bọn Phan Huy Lê, Trần Đức Cường, và lũ tôi tớ trong cái gọi là Viện sử học cũng mắc y chứng “liếm mặt chủ” như bọn quan thầy của chúng đã từng làm cách đây 64 năm: Theo một clip do tên Nguyễn Mạnh Hà trong cái gọi là “Ban biên tập bộ sử 30 tập” đã cho quay phim, theo đó y đã nói: “Một hôm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gặp tên Phan Huy Lê (trong một cuộc họp với nội dung gì đó), ông Nguyễn Phú Trong chạy đến hai tay cầm tay của Lê và khẩn khoản :”Nhờ thầy hết sức giúp đỡ để cho bộ Quốc sử do thầy chủ biên sẽ thành công tốt đẹp…” !
Sự khiêm tốn của một Tổng bí thư, lẽ ra chúng phải hiểu đó là một lời khuyên, một quyết định giao nhiệm vụ, và là một lời động viên để bọn Lê phấn khích mà hoàn thành nhiệm vụ, viết Bộ Quốc sử cho đúng, cho trung thực, cho trung thành với sự nghiệp Cách mạng gian lao mà anh dũng của Đảng và Nhân dân, những trang sử được viết ra phải hiểu là đã thấm biết bao máu đào của nhiều triệu đồng bào và Liệt sĩ của chúng ta; đằng này chúng hống hách, cao ngạo, tưởng không có chúng thì không có ai biết viết sử, hay chúng giở trò gì để viết bậy trong Bộ Quốc sử như ta đang thấy thì Nhân dân ta và chiến sĩ ta sẽ chẳng biết gì…!

Cái trò ngạo mạn của con một chó được nuôi, vì hư đã liếm mặt chủ trong cuộc sống ta vẫn thường thấy là vậy, nó nhất định sẽ được dạy dỗ lại để thành con vật nuôi ngoan !!!

Thứ Sáu, 20 tháng 9, 2019

“Anh hùng Hồng Kông“ hay là con rối của Mỹ?

Hồ Ngọc Thắng (*)
Đó là tên một bài báo đăng ngày 11-9-2019 của Nhà báo Đức Jens Berger (*): Tên bài báo trong tiếng Đức: "Hongkong-Held" oder US-Marionette?
Dưới đây là toàn bộ bài viết do tôi chuyển ngữ:
Trong một buổi lễ kỳ quái, tờ báo BILD đã vinh danh "anh hùng Hồng Kông" của họ trong tuần này. Ngoài các "chiến binh chiến đấu vì tự do" có liên quan khác theo phong cách phương Tây, chẳng hạn như người đứng đầu Mũ bảo hiểm trắng Syria và ông Klitschkos từ Ukraine, Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), 23 tuổi, đã có mặt ở Berlin theo lời mời của những người sản xuất tờ báo BILD và xuất hiện với tư cách là khách mời đặc biệt trong một lễ hội mùa hè được tổ chức trong nhà hàng trên sân thượng của tòa nhà Quốc hội Đức được tờ báo này thuê. Người phê phán ông Putin Mikhail Khodorkovsky, cựu bộ trưởng quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg, đại sứ Hoa Kỳ Richard Grenell đã ghép đủ bộ cho "trục tuyến của kẻ tốt". Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas nhân cơ hội này đã tỏ lòng kính trọng với các "chiến binh chiến đấu vì tự do" được hội tụ. Phương Tây của những giá trị tự kỷ niệm chính mình. Đủ lý do để xem xét kỹ hơn về cuộc đời của "anh hùng Hồng Kông" Hoàng Chi Phong nổi tiếng và khám phá ra một điều "đáng ngạc nhiên", nhưng thực sự không có gì đáng ngạc nhiên cả.
Ở tuổi mười lăm, Hoàng Chi Phong thuộc vào một nhóm các nhà hoạt động học sinh biểu tình ở Hồng Kông chống lại ảnh hưởng của chính phủ Trung Quốc đối với chương trình giảng dạy. Hai năm sau, vào năm 2014, Hoàng Chi Phong trở thành biểu tượng của phong trào phản kháng địa phương đang phát triển chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc trong "Cuộc biểu tình của Ô". Trước hết, các phương tiện truyền thông phương Tây đã làm cho cậu thanh niên 17 tuổi có nét mặt nhút nhát trở thành gương mặt của phong trào phản kháng. Tờ báo Wen Wei Po của Hồng Kông, thuộc nhà nước Trung Quốc, cho biết Hoàng Chi Phong có các gặp gỡ thường xuyên với nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Hồng Kông và cung cấp “bằng chứng” cho thấy Hoàng Chi Phong được người Mỹ hỗ trợ tài chính. Các phương tiện truyền thông phương Tây như Tạp chí Phố Wall (Wall Street Journal) và Người bảo vệ (Guardian) ngay lập tức phân loại các báo cáo này là tuyên truyền vô căn cứ của Trung Quốc. Nhìn lại, rất khó để đánh giá những cáo buộc này, đặc biệt là vì Wen Wei Po trong thực tế được coi là một “phương tiện tuyên truyền”.
Tuy nhiên, có thể chứng minh được, giám đốc châu Á của Viện chính sách Hoa Kỳ NDI (một sáng lập của tổ chức khét tiếng National Endowment for Democracy) năm 2012 đã ca ngợi Hoàng Chi Phong và nhóm “Học thuyết” của anh ta là một "thương hiệu mạnh mẽ" cho "hoạt động công dân" được mong muốn và "Học thuyết" cũng được NDI hỗ trợ về mặt tổ chức. Nguồn tài chính của tổ chức đến từ đâu (khi bị giải tán vào năm 2016, tài khoản của phong trào học sinh vẫn còn 1,45 triệu đô la Hồng Kông), giống như rất nhiều trong lĩnh vực “các cuộc cách mạng màu” không rõ ràng. Nhưng điều đó cuối cùng cũng không hệ trọng. Có lẽ Wen Wei Po đã đi trước thời đại, bởi vì trong những năm sau đó, đã xảy ra chính xác những gì tuyên truyền của Trung Quốc từng quả quyết vào năm 2014.
Chậm nhất vào năm 2015, bắt đầu sự nghiệp của "tay sai ảnh hưởng phương Tây" Hoàng Chi Phong. Sau khi Hoàng Chi Phong được tạp chí TIME bình chọn là "Thiếu niên có ảnh hưởng nhất" năm 2014 và được tạp chí Fortune and Foreign Foreign bình chọn là "Chiến binh chiến đấu vì tự do", giờ đây, Hoàng Chi Phong cũng được chính thức mời chào bởi Washington và các viện chính sách liên kết chặt chẽ với chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức tiền duyên. Trong năm sau các cuộc biểu tình, anh ta đã gặp, trong số những người khác, có Phát ngôn viên của Hạ viện bà Nancy Pelosi, nhân vật diều hâu Tom Cotton và, lần đầu tiên, một người đặc biệt mà anh ta rõ ràng kể từ đó thường xuyên lui tới – thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và ứng cử viên tổng thống Marco Rubio. Một cuộc gặp mặt thứ hai đã diễn ra vài ngày sau chiến thắng bầu cử của Trump vào tháng 11 năm 2016. Rubio không phải là người lạ mặt. Ông là một người ủng hộ nhiệt tình của những nhân vật diều hâu mới bảo thủ và đã là người giật dây trong cuộc đảo chính thất bại ở Venezuela. Vào tháng 11 năm 2016, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, nơi chắc chắn không được coi là gần gũi với Bắc Kinh, đã cảnh báo rằng Hoàng Chi Phong sẽ bị chinh phục bởi “giới thượng lưu cực kỳ bảo thủ” của Hoa Kỳ và đặc biệt là mối liên hệ của Hoàng Chi Phong với Rubio.
Lời cảnh báo đã được đưa ra mà không mang lại kết quả. Thay vào đó, giờ đây, Hoàng Chi Phong cũng là khách mời thường xuyên tại các sự kiện của các viện chính sách Mỹ như “Ngôi nhà tự do” (Freedom House) và cổ động cho các tờ báo như Người bảo vệ Anh hoặc Tạp chí Phố Wall về một cuộc trưng cầu dân ý, theo đó Hồng Kông từ bỏ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Vào năm 2017, Netflix đã thực hiện một “phim tài liệu” không phê phán với Hoàng Chi Phong, với tiêu đề có nhiều ẩn ý "Teenager vs. Superpower" và vào tháng 2 năm 2018, Rubio thậm chí còn đề cử giải Nobel Hòa bình cho Hoàng Chi Phong.
Mỹ dính líu đến mức nào vào các cuộc biểu tình hiện tại ở Hồng Kông vẫn chưa được biết rõ.
Đặc biệt là Trung Quốc, đã tạo ra một tiếng vang qua một bức ảnh được chụp bí mật khi xảy ra cuộc bàn luận của bà nhân viên chính trị thuộc Tổng lãnh sự Mỹ ở Hồng Kông với bốn nhà hoạt động – một trong số đó không thể ai khác là Hoàng Chi Phong.
Hoàng Chi Phong hoàn toàn không phải là một tờ giấy trắng và cũng như các “chiến binh chiến đấu vì tự do” rất được ưa chuộng trong các vòng tròn xuyên Đại Tây Dương của “phương Tây giá trị”. Tờ báo BILD hiện đang tôn vinh anh ta là “anh hùng Hồng Kông” và tiếp theo là những nhân vật đáng ngờ như Raed al-Saleh (người đứng đầu “Mũ bảo hiểm trắng”), Mikhail Khodorkovsky hay Klitschkos, dường như rất logic. Đáng chú ý là Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas, sau thảm họa ngoại giao của ông ta trong sự hỗ trợ cởi mở cho bọn đảo chính thân Mỹ ở Venezuela, một lần nữa lại tham gia vào các cuộc hẹn PR với các binh sĩ theo chân của Marco Rubio.
Ngoài các yêu cầu chính trị, Hoàng Chi Phong – như chính anh ta viết – đã khám phá với ông Maas khả năng biến nước Đức thành nơi trú ẩn an toàn cho những người lưu vong khỏi Hồng Kông bằng cách áp dụng luật tị nạn. Sự hỗ trợ của tờ báo BILD và đồng bọn sẽ chắc chắn cho anh ta. Thiệt hại về ngoại giao cho Nhà nước Đức ngay bây giờ là vô cùng lớn. Bắc Kinh ngày hôm qua đã chính thức phản đối việc đón tiếp Hoàng Chi Phong – người hiện nay đang được hưởng án treo, của ngoại trưởng Đức.
Cần nói thêm, “anh hùng Hồng Kông” tiếp tục lưu diễn. Hôm nay anh ta đã đến Quốc hội Đức, ngoài một số ra, đã đến với đảng FDP và Grünen. Chuyến lưu diễn của anh ta sẽ tiếp tục cho đến ngày 23 tháng 9. Tiếp theo là những cuộc nói chuyện ở Mỹ. Chắc chắn Thượng nghị sĩ Rubio đã ghi một cuộc hẹn trong lịch của mình.
(*) Ông Jens Berger là một nhà báo tự do và blogger chính trị, biên tập viên của trang mạng NachDenkSeiten. Ông bàn luận và viết bình luận về các vấn đề xã hội, kinh tế và chính sách tài chính. Jens Berger là tác giả của một số cuốn sách chuyên môn, chẳng hạn như cuốn “Cú đá tiền tệ” (2015) và cuốn sách bán chạy nhất (Bestseller) con số do tạp chí Spiegel thu thập “Ai sở hữu nước Đức?” (2014)
(*) Hồ Ngọc Thắng, Nguyên la một CCB QĐND Việt Nam, sau khi hòa bình 1975, Hồ Ngọc Thắng được cử đi học ở Đông Đức và sau khi tốt nghiệp anh công tác luôn bên Đức. Là một cộng tác viên của báo Nhân dân, anh Thắng đã co nhiều bài viết hay, sắc sảo tố cáo bọn phản động trong và ngoài nước.
Anh luôn hướng về Tổ Quốc thân yêu của mình, cho dù anh cũng gặp nhiều khó khăn vì kẻ thù của Tổ Quốc đang rình rập khiêu khích anh. Nhưng anh luôn đứng về phía Tổ Quốc, nên sức mạnh của anh luôn chiến thắng !

Thứ Tư, 21 tháng 8, 2019

NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO PHAN HUY LÊ NHÂN NGÀY “NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ”


NHỮNG CÂU HỎI DÀNH CHO PHAN HUY LÊ
NHÂN NGÀY “NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ”

Hôm nay là ngày  Rằm tháng bảy, tùy từng địa phương có cách gọi ngày này khác nhau: tôi tạm gọi là ngày “NGƯỜI CHẾT TRỞ VỀ” !
Phan Huy Lê đã chết cách đây đúng một năm, theo các câu chuyện kể về người chết sau khi xuống âm phủ thì tùy theo tội nặng nhẹ mà người đó mắc phải khi còn ở Trần gian, khi chết xuống Âm phủ  sẽ chịu một cái án nào đó phù hợp với tội ác của mình.

Đối với Phan Huy Quát anh trai của Lê thì khi chết chắc sẽ bị Diêm vương đày đọa ô nhục, và khi được đầu thai cho kiếp sau sẽ là loài dơi chó, vì y phải trả món nợ máu của mình khi làm tay sai cho thực dân Pháp bắn giết nhân dân mình;  rồi khi Pháp bỏ chạy y lại gậm giầy Mỹ, làm tay sai bù nhìn cho Mỹ, đem súng đạn giết hại hàng triệu dân lành,  chắc hẳn hắn phải chịu cảnh đầy đọa ghê lắm mới xứng với tội ác của y đã gây ra.


Tôi không hiểu ngày mai, ngày “Người chết trở về”  Phan Huy Lê , em trai tên tổ ngụy Phan Huy Quát có được Diêm vương cho về thăm lại trần gian như những người đã chết vẫn được hưởng hay không ?
Ta cứ cho là Phan Huy Lê sẽ trở về vậy tôi sẽ hỏi Phan Huy Lê những câu hỏi sau đây:


1/Vì sao ông lại nói câu chuyện Anh hùng Thiếu niên Lê Văn Tám là không có thật, trong khi đó có rất nhiều người, có cả nhân chứng đã chứng minh và nhiều tài liệu hết sức thuyết phục như nguyên trưởng ban Tổ chức TW Trần Trong Tân, Nhà sử học Trần Văn Giàu và Dương Quang Đông, cũng như nhiều báo chí thậm chí lời Bác Hồ viết trên báo Cứu Quốc, Cơ quan của Tổng bộ Việt Minh, ngày 23-10-1945. Người còn nói biểu tượng “Đuốc sống” Lê Văn Tám ấy đã cùng góp một viên gạch cho bức “Thành đồng Tổ quốc” mà Bác Hồ khen tặng cho Sài Gòn và Nam Bộ…?

2/ Ông nói ông thực hiện lợi dặn của ông Trần Huy Liệu để nói cho mọi người hiểu sự thật, vậy sự thật của ông đem lại lợi ích gì cho Nhân dân ta, cho Tổ quốc ta ? (Trong khi nhiều nhân chứng cho rằng ông dối trá, bịa đặt nhằm phủ định Nhân vật lịch sử Lê Văn Tám mà hàng triệu người Việt nam đã yêu mến, ngưỡng mộ, hành vi này có phải là mưu đồ “giải thiêng” xấu xa của một tên phản bội… Và rồi khi bị thách thức đối chất với sự thật và nhân chứng thì  ông  chơi trò tảng lờ…trốn nhẹm như một kẻ gian trá bị vạch mặt !
Và con “bệnh dịch” giải thiêng đó đã lan nhanh qua ngay cái người thân cận, đồng hương xấu xa và bỉ ổi của ông là tên Nguyễn Huệ Chi, khi hắn nói rằng, cha hắn Nguyễn Đổng Chi trước khi chết cũng dặn y rằng, khi còn sống cha hắn  đã viết nhiều bài trên báo Nhân dân chửi rủa tên xét lại, nhân văn giải phẩm Phan Khôi  cũng đều do Trần Huy Liệu sai khiến ! ?
Ông được giải thường mang tên Hồ Chí Minh, chắc ông đã biết Bác Hồ đã nói:” Là người cán bộ thì dù  việc nào có lợi cho đất nước nhỏ mấy cũng nên làm, và việc gì có hại cho đất nước nhỏ mấy cũng nên tránh !”…Ông đã xuyên tạc sự thật, định giải thiêng một Anh hùng Dân tộc thì ông có thấy xấu nhục khi cầm cái giải thưởng đó không, tốt nhất là ông phải trả lại nó để khỏi bẩn, nhục giải thưởng cao quý này !


3/ Ông quá  quá tin vào tài phản bội của mình nên  mới dựng lên câu chuyện  xuyên tạc người Anh hùng Lê Văn Tám đó, và ông quên mất một điều là Dân tộc này, đất nước này, Nhân dân này có hàng ngàn, hàng vạn  Anh hùng Thiếu nhi, họ có sự nghiệp vinh quang hơn 1.000 lần ông mà ông không biết, những người Anh hùng đó có thể là truyền thuyết như, Trần Quốc Toản, như Thánh Gióng vì căm thù giặc Ân đã hiên ngang cưỡi con ngựa sắt, vùng lên đạp quân thù xuống bùn nhơ vạn kiếp... Nhưng phần lớn là họ hiển hiện trong cuộc sống của chúng ta như Kim Đồng, Phạm Ngọc Đa, Dương Văn Mạnh, Dương Văn Nội, Hoàng Văn Thọ, Nguyễn Minh Trung, Lý Tử Trọng, Võ Thị Sáu, Nguyễn Bá Ngọc, Kpă KLơng, Ngô Nết, Nguyễn Văn Dũng, Hồ Thị Thu, Hồ Thu, Nguyễn Từ, Trần Mẫn, Lê Hường, Đoàn Văn Luyện... Hầu hết các em đó là người Quảng Nam, Quảng Ngãi và Tây Nguyên…nhiều em trong đội thiếu nhi Anh hùng đó giết chết nhiều tên Mỹ, số Mỹ mà các em  bắt chúng đến nợ máu còn nhiều hơn cả tuổi đời của mình và Vinh quang đã thuộc về thế hệ của các em ! Các em  rạng rỡ ngạo nghễ bên chiếc Huân chương của mình chứ họ không hèn nhơ, bịa chuyện, lấm lét như ông ?

4/ Ông hãy nói với những kẻ nhắm mắt tung hô và khen này, khen nọ ông...có lẽ phần lớn những kẻ khen ông đều thực hiện hành vi của những con robot vô não mà thôi, những huân, huy chương đó chẳng có tí giá trị nào so với đời sống lăn lộn,vất vả mà Quang vinh, Lương thiện của Nhân dân chúng tôi !!!
Lẽ ra những người làm công tác Tư tưởng văn hóa phải chặn họng ông lại, cấm không cho ông phản bội cái Thiêng liêng mà Dân tộc này đã trả giá bằng hàng chục triệu sinh mạng mới giành lại được, rồi mất cảnh giác để ông hèn nhát lê liếm một mình !

5/ Nếu được, tôi sẽ đề nghị Diêm vương xét thật kỷ, nghiêm túc tội ác phản trắc của ông đối với những Anh hùng, chiến sĩ của chúng tôi khi ông tiếp tục chơi xấu họ khi âm mưu viết lại lịch sử Dân tộc bằng một kiểu gian xảo khác mà chưa bị trừng phạt !Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

TỪ BỎ GỌI CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN SAIGON LÀ NGỤY THÌ CÓ THỂ LẤY LẠI ĐƯỢC HOÀNG SA ?

TỪ BỎ GỌI CHÍNH QUYỀN BÙ NHÌN SAIGON LÀ NGỤY
THÌ CÓ THỂ LẤY LẠI ĐƯỢC HOÀNG SA ?


Có lần khi trả lời phỏng vấn đài BBC, Hai nhà lật sử Trần Đức Cường và Nguyễn Nhã nói :“
Nếu chúng ta tiếp tục gọi chính quyền VNCH là ngụy quyền tức chúng ta không công nhận họ, thì việc lấy lại Hoàng Sa là rất khó, bởi vì theo các công ước Quốc tế việc đòi lại một vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, thì nước đó phải chứng minh được việc nước đó đã làm chủ vùng lãnh thổ đó một cách liên tục, VNCH đã làm chủ liên tục tại Hoàng Sa…”

Trong thế nhục của sự phản trắc, khi bị dư luận trong nước ném tới tấp gạch đá vào đầu mình, hai ông phát hoảng phải nhờ tới cái loa phản động của đài BBC giải cứu . Và cũng chính về sự mất tính chính nghĩa nên Cường và Nhã đã định dùng trò hỏa mù đề lôi kéo một số ít người thiểu hiểu biết nhưng lại mang trong lòng cái chủ nghĩa dân tộc mù quáng, thuộc loại bè đảng của hai ông này nhằm thêm vây cánh.
Quần đảo Hoàng Sa (Paracel), với tên gọi "Baixos de Chapar ou de Pulls Scir", tức là Bãi cát Chămpa (bãi đá ngầm), nằm trong Vịnh Cochinchine (Golfe de la Cochin Chine), phần phía đông bắc của bản đồ khu vực Đông Nam Á do Jean-Baptiste Nolin (1657-1708) vẽ xong năm 1687.

Hai ông Nhã và Cường giả đò không biết rằng Hoàng Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam đã bị Mỹ-Ngụy “phù phép” trao cho Trung Quốc trong cái gọi là “Hải chiến Hoàng Sa”, nằm trong âm mưu Mỹ thưởng cho Trung Quốc khi nhờ nước này thôi không ủng hộ cuộc Kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam Việt nam sau khi Đế Quốc Mỹ rút quân. Và cả thế giới nhân văn tiến bộ (trừ những kẻ lật sử VN đứng đầu là Phan Huy Lê, Vũ Minh Giang, Nguyễn Mạnh Hà và đồng bọn) đều biết rằng Hoàng Sa là đất của VN đã được các Nhà nước Việt Nam làm chủ từ lâu và đã có cư dân VN sinh sống trên đảo nên cái gọi là "công ước quốc tế" đó của bọn "sử tặc" không được áp dụng với Hoàng Sa mà chỉ áp dụng cho những dải đảo san hô chìm hoang vu đang tranh chấp, nên cần phải có chứng cứ việc một nhà nước nào đó đã làm chủ thì mới thuộc sở hữu của nhà nước đang chiếm giữ ! Một người tự xưng là “nhà sử học” mà Nhã chẳng hiểu gì về thông lệ quốc tế, định đánh lộn sòng phải trái để làm lợi cho kẻ nào đó...Nhã cũng còn to mồm nói về lịch sử, mà toàn nói những điều phản lại lợi ích của Dân tộc !

Bản đồ Đông Nam Á do người phương Tây vẽ năm 1606, Hoàng Sa (Pracel) được ghi thuộc Champa tại vị trí trong đất liền giữa Cinoa (Thuận Hóa) và Champa là Cofta de Pracel (bằng tiếng Latin).

Nhân đây tôi cũng nói thẳng ra với hai ông Cường và Nhã rằng, ở VN nếu là một người đứng đắn, một người có tư cách, có uy tín, yêu nước chân chính, còn muốn được Nhân dân ta kính trọng thì chẳng kẻ nào lại xuẩn đến nỗi phải nhờ đến cái đài BBC phản động rêu rao muốn nó giải vây cho mình khỏi bị ném đá đến khốn nạn như hai ông vậy !